BİNGÖL BİLİM VE SANAT MERKEZİ AÇILDI

1-BİLİM VE SANAT MERKEZİNİN TANITIMI

A-Bilim ve Sanat Merkezi Nedir?
Okul öncesi, ilköğretim ve Ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanımını sağlamak amacıyla açılan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim kurumudur.
BİLSEM de denir

Zihinsel engelliler, Görme engelliler, İşitme engelliler gibi üstün yetenekli öğrencilerde özel eğitime tabidir.

Çünkü üstün yetenekli öğrencilerde normal sınıf ortamında yeterince doyuma ulaşamazlar.
B-BİLİM SANAT MERKEZİNİN AMACI NEDİR?
Üstün Yetenekli Öğrencilerin

1-  Yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının erken yaşta fark edilerek geliştirilmesini sağlamak.

2-Bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.

3-Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

4-   İş alanlarındaki ihtiyaca yönelik yeni düşünceler önerebilmelerini, teknik buluş ve çağdaş araçlar geliştirebilmelerini sağlamak.

5-Üstün yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini edinmelerine imkân sağlayan sağlamak.

2-BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE EĞİTİM BASAMAKLARI
a-UYUM EĞİTİMİ

Uyum eğitimi Bilim ve Sanat merkezlerinde 6-8 haftalık süre içerisinde verilen bir eğitimdir. Buradaki amaç öğrencinin merkeze uyumunu sağlamak, bir takım kazanması gereken davranışları vermektir. Uyum eğitimi alan öğrenciler güven, özgüven, iletişim becerileri gibi konular ağırlıklı olarak etkinlikler yapılır. Etkinlikler oyun ağırlıklı olmakla beraber öğrenciyi eğitmeye ve tanımaya yönelik seçilir.

b)DESTEK EĞİTİMİ (2 Yıl Sürer)

Öğrenciler bütün alanlarda eğitim alırlar

1) İletişim Becerileri

2) Grupla Çalışma Teknikleri

3) Öğrenme Yöntemleri

4) Problem Çözme Teknikleri

5) Bilimsel Araştırma Teknikleri

6) Yabancı Dil

7) Bilgisayar

8) Sosyal Etkinlikler
 

c) BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ DÖNEM
Ortalama 2 yıl sürer
Alanlar sınırlanır ve öğrenci daha yetenekli olduğu birkaç alanda eğitim alır.(Örnek: Matematik, Fen Bilgisi, Müzik)

d) öZEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ DÖNEM( 2 yıl sürer)

Öğrencinin en yetenekli olduğu tek alan tespit edilir ve öğrenci o alanda eğitim alır.

Örnek: Fen Bilgisi

e)Proje Dönemi

Öğrenci merkezden ayrılana kadar devam eder.

Öğrenci yetenekli olduğu tek alanda proje BİLSEM den ayrılana kadar proje çalışması yapar

3-BİLSEME ÖĞRENCİ ALIMI

Bilsem’ e Öğrenci Tanılama ile alınır.

Tanılama üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilmesidir. Bilsem’e kayıt hakkı kazanacak üstün yetenekli öğrencileri belirlemek üzere yapılan üç aşamalı bir çalışmadır.

Tanılama 4 aşamada gerçekleşir.

1.Aşama: Aday Gösterme:

Öğrenci okulundaki sınıf öğretmeni tarafından Bilseme aday gösterilir.

Okul aday gösterilen öğrencileri liste halinde BİLSEM e gönderir.

2. Aşama: Aday gösterilen öğrenciler temel yeteneklerinin tespit edileceği grup testine tabii tutulur.

3. Aşama: Grup testini geçen öğrenciler Bireysel İnceleme Testine girerler.

4.Aşama: Bireysel İnceleme Testi sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kaydedilesi.

Bilseme kaydedilen öğrenci hem kayıtlı bulunduğu İlköğretim /ortaöğretim okuluna devam eder hem de BİLSEM’DE eğitim alır.

Öğrenci ortaöğretim sonuna kadar BİLSEM’ E devam eder.

BİNGÖL BİLİM VE SANAT MERKEZİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EK BİNADA (HİZMET İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) FAALİYET GÖSTERECEKTİR.