Ana Sayfaİlk Orta Okul Öğrenci YarışmalarıBİLSEM öğrencilerine yönelik Âşık Veysel Ulusal Şiir Yarışması

BİLSEM öğrencilerine yönelik Âşık Veysel Ulusal Şiir Yarışması

BİLSEM öğrencilerine yönelik düzenlenen şiir yarışması ile 2023 yılının Âşık Veysel yılı ilan edilmesiyle öğrenciler arasında Âşık Veysel hakkında bir farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Âşık Veysel Ulusal Şiir Yarışması’nın teması “Doğa ve İnsan” olarak belirlenmiştir.

Âşık Veysel Ulusal Şiir Yarışması’na BİLSEM’e devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvurabilirler.

Yarışma Son Başvuru Tarihi 1 Aralık 2023 dür.
BİLEM’ler tarafından ön değerlendirmesi yapılan şiirler ilgili eklerle birlikte Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi, Kışla Mahallesi, 4446 Sokak, No: 4, 01230, Yüreğir/ADANA adresine posta yoluyla veya Şiirler ilgili eklerle birlikte taranarak PDF formatında asikveyselsiiryarismasi2023@gmail.com adresine e-posta olarak gönderilebilir.

BİLSEM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 2023 ÂŞIK VEYSEL YILI ULUSAL ŞİİR YARIŞMASI ESASLARI

Yarışmanın konusu ve amacı

MADDE 1- (1) BİLSEM öğrencilerine yönelik düzenlenen şiir yarışması ile Cumhurbaşkanlığı tarafından 2023 yılının Âşık Veysel yılı ilan edilmesiyle öğrenciler arasında Âşık Veysel hakkında bir farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Âşık Veysel Şiir Yarışması’nın teması “doğa ve insan” olarak belirlenmiştir.

Âşık Veysel Şiir Yarışması, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında 3 (üç) farklı kategoride düzenlenecektir.

Yarışmaya katılım

MADDE 2- (1) Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı BİLSEM öğrencileri katılabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılımda gönüllük esastır.

Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar

MADDE 3- (1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. a) Yarışmaya gönderilecek şiirler A4 çizgisiz dosya kâğıdına, mürekkepli veya tükenmez siyah veya mavi renkli kalemlerle yazılacaktır.
 2. b) Şiirlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
 3. c) Orijinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) şiirler değerlendirmeye alınmaz.

ç) Şiirin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz.

 1. d) Yarışmaya gönderilecek şiirler 2 (iki) sayfayı geçemez.
 2. e) Yarışmaya gönderilecek şiirlerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca şiirlerin arka sayfası, yarışma bilgi formu işlemi dışında kullanılmaz.
 3. f) Yarışmaya gönderilen şiirin arka sayfasına öğrencinin ve kayıtlı olduğu BİLSEM ’in iletişim bilgilerini içeren Ek-1’de yer alan “Yarışma Bilgi Formu” yapıştırılır.
 4. g) Yarışmaya ilişkin gönderilen belgeler içerisinde Ek-2’de yer alan “Veli İzin Belgesi, Velinin Açık Rıza Onayı ile Danışman Öğretmenin Açık Rıza Onayı” belgelerle birlikte belirtilen adrese gönderilecektir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

Telif hakkı

MADDE 4- Eserlerin (şiirlerin) telif hakkı eser sahibine ait olup, derece alsın veya almasın tüm eserler (şiirler) eser sahibinden izin almak kaydı ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir.

 

Başvuru elemeler ve eserlerin değerlendirilmesi

MADDE 5- (1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usül ve esaslar uygulanır.

 1. a) Şiirler, BİLSEM’lerde Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Şartnameye uymayan eserler bu inceleme ve değerlendirmelerde elenir. Türkçe öğretmeninin olmadığı kurumlarda inceleme, değerlendirme ve eleme, görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.
 2. b) BİLSEM’i temsil edebilecek en iyi 3 (üç) şiir; 01 Aralık 2023 tarihine kadar Yüreğir BİLSEM’e gönderilir.
 3. c) Katılımcı sayısının yeterli olmadığı BİLSEM’lerde yarışmaya 1 (bir) ya da 2 (iki) şiirle de katılım sağlanabilir.

ç) Yarışma için seçilen şiirler, Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi, Kışla Mahallesi, 4446 Sokak, No: 4, 01230, Yüreğir/ADANA adresine gönderilir.

Şiirler ilgili eklerle birlikte taranarak PDF formatında asikveyselsiiryarismasi2023@gmail.com adresine e-posta olarak gönderilebilir.

 1. d) Ödüle layık görülecek eserler 2024 Ocak ayı içerisinde Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

 

Düzenleme Komisyonu

MADDE 6- (1) Âşık Veysel Şiir Yarışması Düzenleme Komisyonu’nda Yüreğir BİLSEM Müdürü Tolgahan BOSTAN, Yüreğir BİLSEM Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat BAYCANLAR, Yüreğir BİLSEM Resim Öğretmeni Ebru AÇIL yer alacaktır.

(2) Âşık Veysel Şiir Yarışması iletişim kişisi Murat BAYCANLAR’dır.

İletişim mail adresi: mbaycanlar@gmail.com

İletişim telefon numarası: 0 322 344 34 34 – 0536 277 15 74

 

Değerlendirme komisyonu

MADDE 7- (1) Değerlendirme Komisyonu’nda, Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN, Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ, Yüreğir BİLSEM Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat BAYCANLAR yer alacaktır.

(2) Yarışma Takvimi Ek-3’te yer almaktadır.

Değerlendirme kriterleri

MADDE 8- (1) Şiir yarışmasına ilişkin değerlendirme kriterleri Ek-4 ve Ek-5’te yer almaktadır.

(2) Yarışmanın sonucu https://yuregirbilsem.meb.k12.tr/ adresinde yayınlanacaktır. Yarışma sonucuna itiraz; sonuç bahsi geçen internet adresinde yayınlandıktan sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde https://yuregirbilsem.meb.k12.tr/ adresine yapılabilecektir.

 

Ödüller ve ödül töreni

MADDE 9- (1) Şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller aşağıdaki şekildedir.

 1. a) Birincilik : Tablet + Akıllı Saat
 2. b) İkincilik : Tablet
 3. c) Üçüncülük : Akıllı Saat
 4. d) Mansiyon: Akıllı Saat

(2) Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller için tören yapılması halinde yeri ve tarihi ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı’nın izni ve onayı dahilinde bildirilecektir.

(3) Yarışma tahmini bütçesi 25.000 TL Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi tarafından karşılanacaktır.

Yarışma ekleri için tıklayınız

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.