BİLSEM Öğrencilerine Müjde! “Astromat Araştırma Projeleri Yarışması” Başlıyor! 2024

Astromat
Astromat

Matematik, astronomi ve uzay bilimleri alanlarına meraklı BİLSEM öğrencilerine müjde! “Astromat Araştırma Projeleri Yarışması” başvuruları başladı. Bu heyecan verici yarışma ile BİLSEM öğrencileri, bilimsel araştırma becerilerini geliştirme ve özgün projeler üretme imkanı bulacaklar.

İlkokul öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

Astromat Araştırma Projeleri Yarışması

Çağrının Amacı ve Kapsamı
Bu çağrı, Türkiye genelinde Bilim Sanat Merkezlerinde öğrenim gören
öğrencilerin Temel Bilimlerde Astronomi ve Uzay Bilimleri ile Matematik
alanlarında bilimsel çalışmalar yapmalarına teşvik etmek, bu alanlardaki
çalışmalara katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bilim ve Sanat Merkezi
öğrencilerinin Matematik, Astronomi ve Uzay Bilimlerinin alt alanlarında
derinlemesine bilimsel araştırmalar yapmalarını, bu alanlarda Türk İslam Bilim
Tarihinde bilimsel çalışmaları ile öne çıkan Matematikçi/Astronom Uluğ Bey’in
kazandırdığı çalışmaları bilmeleri, bunun yanında Türk İslam Medeniyetinde
Astronomi ve Matematik biliminin gelişimi bağlamında bilim tarihi alanında
farkındalık düzeylerinin artırılmasının sağlanması beklenmektedir. Çağrının
hükümleri, şartları, başvuru koşulları ve yöntemleri bu metin ile düzenlenmiştir.
Bu çağrı Sakarya Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğünce ilan edilmiştir.

Başvuru Koşulları, Kategorileri, Belgeleri ve Yöntemi
a. Başvuru Koşulları
i. Bu çağrı, tüm Türkiye’deki Bilim Sanat Merkezlerinde öğrenim gören Özel
Yeteneklerin Geliştirilmesi Programı (ÖYGP) ve Proje Programı öğrencilerine
yöneliktir.
ii. Başvuru için belirtilen kategorilerde en çok 3 öğrenciden oluşan ekipler halinde
başvuru yapılabilecektir.
iii. Yarışmaya her öğrenci her kategoriden en fazla 1 çalışma ile başvuru yapabilir.
iv. Bir çalışmada bir öğretmen danışman olarak yer alabilir. Projelerin danışmanı
olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
v. Yarışma ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden
düzenlenecektir.
vi. Katılım gönüllülük esasına göre olacaktır.
vii. Yarışmaya özel gereksinimli bireylerin katılmasında bir sakınca yoktur. Özel
gereksinimli bireylerin yarışmaya katılımlarını teşvik etme amacı ile ihtiyaç
duydukları destek ve kolaylıklar sağlanacaktır.

b. Başvuru Kategorileri
i. Bilimsel Araştırma Projeleri Kategorisi
Astronomi ve Uzay Bilimleri ile Matematik alanlarının herhangi birinde belirtilen
alt temalara uygun araştırma projeleri gerçekleştirilmesidir.

Temalar:
• Kriptografi
• Geometri
• Sayılar Teorisi
• Algoritma Mantıksal Tasarım
• Matematik ve Sanat
• Veri Bilimi ve Analizi
• Kombinatorik
• Graf Teorisi
• İstatistik
• Işık Kirliliği
• Uzay Bilimleri
• Yapay Zekâ
• Uzay Teknolojileri
• Galaksiler
• Uzay Derinlikleri
• Kara Delikler
• Türk İslam Bilim Tarihinde Astronomi ve Matematik çalışmaları

ii. Uluğ Bey’in Bilime Katkıları Bilim Tarihi Poster ve İnfografik Kategorisi
Bilime katkı sağlayan, öncülük eden Türk İslam Bilginlerinin çalışmaları
üzerine araştırmaları içeren ve bilgi düzeylerinin artmasını hedefleyen
kategoridir. Uluğ Bey bir hükümdar olmanın ötesinde bilime yön vermiş bir
Astronom ve Matematikçidir. Bu bağlamda Uluğ Bey’in bilime katkılarının
tarihsel süreci, Türk İslam Medeniyetinde Astronomi ve Matematik biliminin
gelişiminin bilim tarihi açısından önemini aktaran, özellikle günümüzdeki
bilimsel çalışmaların çıkış noktası olduğu düşünülen çalışmalara yönelik poster
veya infografik çalışmaları yoluyla öğrencilerin aktarmalarını içermektedir.
Kategori olarak ayrı ayrı değerlendirilir ve derecelendirilir.

Başvuru Dokümanları
Başvuru dokümanları çağrı metnine ek olarak verilmiştir. Bu dokümanlar;
– Kişisel Bilgi Formu (Öğrencilerin ve danışman bilgilerinin yer aldığı PDF olarak
gönderilmelidir.)
– Başvuru Özet Bilgi Formu – 250 kelimeyi geçmemelidir. (Her kategori için PDF
olarak gönderilmelidir.)
– Proje Raporu (Bilimsel Araştırma Projeleri Kategorisi için)
– Resim, Video ve Ek dokümanlar (Her kategori için PDF, JPEG, PNG, AVI, FLV
formatlarında olabilir. En fazla 10 MB olmalıdır.)
– Poster ve İnfografik Hazırlama Kriterleri

Başvuru Yöntemi ve Süreci
Başvuru http://sakaryabilimvesanat.meb.k12.tr adresinden online olarak
gerçekleştirilmektedir. Başvuru öncesinde kategorilerin doğru olarak seçilmesi
ve her kategoriye uygun başvuru ekinin yüklenmesi önemlidir. Hatalı bir kategori
başvurusu değerlendirme sürecine alınmaz. Başvurular 08 Nisan 2024 Pazartesi
saat 23:59’a kadar gerçekleştirilebilir.

Ödüller
Her kategori için ilk 3 çalışma derece sahibi olacak ve ödül verilecektir.
Ödüller ekibe verilecek olup ödül sayısı ekipteki kişi sayısı kadar değildir.
Dereceler belirlenirken ÖYGP ve Proje programına ayrı ayrı derecelendirilme
yapılmaz.

*** Sıralamada her kategoride ilk 10 sıradaki projeye ve çalışmaya “Gelecek
Vadeden Bilim İnsanı Adayı” veya “Bilim Tarihi Araştırmacısı Adayı”
sertifikası verilecektir. Ayrıca yarışmaya katılan her katılımcı için Dijital Katılım
Sertifikası düzenlenecektir.

****Yarışma Düzenleme ve Yürütme Kurulu yarışmanın şartnamesi, ödüller ve
takvim ile ilgili gerektiği düzenleme hakkına sahiptir.

Yarışmanın Bütçesi
Yarışmanın 40.000 TL olarak belirlenen ödül bütçesi Sakarya İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. Yarışma ödüller dışında okulun var olan
imkanlarıyla gerçekleştirildiğinden ek bütçe gerekmemektedir.

Yarışma Takvimi
26 Şubat 2024 Yarışmanın duyurulması
11 Mart 2024 Başvuru sisteminin açılması
08 Nisan 2024 Son Başvuru Tarihi
11– 14 Nisan 2024 Ön Değerlendirme (1.Aşama)-Online
15 -28 Nisan 2024 Bilim Kurulu Değerlendirmesi (2.Aşama)-Online
5 Mayıs 2024 Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi
10 Mayıs 2024 Ödüllerin ve Sertifikaların Takdimi ve Dereceye Giren Çalışmaların Sergisi

Değerlendirme Yöntemi ve Değerlendirme Kriterleri
a. Değerlendirme Yöntemi
Proje başvuruları online olarak http://sakaryabilimvesanat.meb.k12.tr
adresindeki başvuru alanından gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihine kadar
yapılan başvurularda değişiklikler gerçekleştirilebilecek, başvurular
güncellenebilecektir. Son başvuru tarihi sonrasında tüm projeler ön
değerlendirme yapılarak kategori ve tema olarak ayrıldıktan sonra ilgili olan 3
bilim kurulu üyesine/jüriye atanacaktır.
Proje değerlendiricileri başvuru sahibi kurum ve kişilerin bilgileri gizlenmiş
olarak değerlendirme kriterlerine göre 100 puan üzerinden yaptıkları
değerlendirme puanlarının ortalamaları projenin puanını belirleyecektir. Aynı
puanı alan projeler için sıralama belirlenirken değerlendirme kriterlerinden
Bilimsel Yöntem kriterinden aldıkları puanların ortalaması yüksek olan projeye
öncelik verilecektir. Eşitlik olması durumunda ÖYGP programında yer alan proje
sahibi sıralamada üst sırada yer alacaktır.

b. Değerlendirme Kriterleri
Ön Değerlendirme ve Bilim Kurulu Değerlendirmeleri 100 puan üzerinden
aşağıdaki başlıklarda gerçekleştirilecektir.
• Özgünlük ve Üretkenlik (20)
• Bilimsel Yöntem (30)
• Sonuç ve Öneriler (20)
• Uygulanabilirlik (10)
• Yaygın Etki (10)
• Raporlama (10)

İletişim Bilgileri
Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü
Yeşiltepe Mahallesi 8071. Sokak No 30 Erenler/Sakarya
(0264) 2415630
sakaryabilsemyarisma@gmail.com