Bilsem Öğrencileri İçin Fizik Alanında COVİD-19 Proje Yarışması

Proje Yarışması
Bilsem Öğrencileri

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında “Uzaktan Eğitim” sürecine katkı sağlamak amacıyla BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi) fizik öğretmenleri koordinatör grubu tarafından hazırlanan ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığınca desteklenen Fizik Eylem Planı hükümleri gereğince Bilsem öğrencileri için fizik alanında COVİD 19 Proje Yarışması düzenlenmektedir.

YARIŞMANIN AMACI: Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin insanlık yararına uygulamalarda yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda COVİD 19 salgının toplumda yayılımının önlenmesi, en aza
indirilmesi, kontrol altına alınması, tedavi süreci, normalleşme süreci ve sonrası için yenilikçi fikirlerin ortaya konması hedeflenmiştir.

HEDEF KİTLE: Bilim ve Sanat Merkezlerinde kayıtlı BYF, ÖYG, PROJE dönemi öğrencileri yarışmaya katılabilir.

ANA TEMA: Fizik yasaları, fiziğin tıp ve teknolojideki uygulamalarından yararlanarak COVİD 19 salgının toplumda yayılımının önlenmesi, en aza indirilmesi, kontrol altına alınması, tedavi süreci, normalleşme süreci ve sonrası için yenilikçi fikirler ortaya koymak.

KATILIM KOŞULLARI:
1.Yarışmaya Bilim ve Sanat Merkezlerinde kayıtlı BYF, ÖYG, PROJE dönemi öğrencileri katılabilir.
2. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir.
3.Başvurusu yapılacak projelerin danışmanlarının desteğinde, öğrencilerin özgün fikirlerinden kaynaklanmış ve şekillendirilmiş olması gerekmektedir.
4.Projede başka kişilerin ifade, buluş veya düşünceleri kaynak göstermeksizin kullanılmamalıdır.
5. COVİD 19 proje yarışması müracaat ve yayın hakları devir formunun doldurularak başvuru esnasında gönderilmesi gerekmektedir.
6.Projelerin içerikleri, COVİD 19 proje yarışmasının amacına, evrensel, bilimsel etik kurallarına ve kişilik haklarına saygılı olmalıdır. Siyasi, ideolojik ve pedagojik olmayan içerikler kullanılmamalıdır.
7.Yarışmaya gönderilen proje çalışmalarının her türlü telif hakkı veya intihal durumu
yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
8. Yarışmaya katılanlar yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılırlar.

PROJE YAZIM KURALLARI:
1. Proje sürecinde yararlanılan ve proje raporu içerisinde atıf yapılan tüm kaynaklar listelenir. Kaynaklar APA yazım kuralları ve kaynak gösterme biçimine göre listelenir.
2. Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır.
3. Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1.5 olmalıdır.
4.Proje çalışması için 150-250 kelime aralığında olan kısa ve anlaşılır bir proje özeti hazırlamalıdırlar. Özetin sonuna proje çalışmasına uygun en az 3 tane anahtar kelime yazılmalıdır.
5. Projenin tasarım aşaması gerçekleştirilmelidir.
6. Proje hazırlama rapor şablonu web https://sites.google.com/view/yarisma-
fizikbilsemtr/ana-sayfa sitesinde yayınlanacaktır.

DEĞERLENDİRME :
Projeler, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan “Değerlendirme Kurulu ”tarafından değerlendirilir. Her öğrenci grubu (BYF, ÖYG, PROJE) için ayrı sıralama yapılır. Değerlendirme kriterleri aşağıdaki çerçevede olup her kategori için Değerlendirme Kurulunca belirlenecek bir puanlama ölçeği ile sıralama yapılacaktır.

1. Özgünlük ve Yaratıcılık
2. Bilimsel Yöntem
3. Kaynak Taraması
4. Tasarım Çalışması
5. Uygulanabilirlik
6. Bilimsel Etik Kurallar

YARIŞMA TAKVİMİ:
Başvuruların Başlaması: 1 Haziran 2020
Başvuruların Bitişi: 20 Haziran 2020
Sonuçların İlan Edilmesi: 15 Temmuz 2020

ÖDÜL
Daha sonra duyurulacaktır.

BİLGİ – İLETİŞİM
Yarışma sürecinde her türlü bilgilendirme ve haberleşme elektronik ortamda
gerçekleştirilecektir.
https://sites.google.com/view/fizikbilsemtr
https://sites.google.com/view/yarisma-fizikbilsemtr/ana-sayfa
Her türlü soru ve görüşleriniz için
fizikbilsemtr.yarisma@gmail.com