Bilsem Öğrenci Tanılama Takvimi

Bilsem Öğrenci Tanılama Takvimi

Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklanacaktır.

13 Temmuz 2018

19-23 Mart 2018 Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtiraz
26-30 Mart 2018 Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtirazların
Değerlendirilmesi
24 Mart- 2 Nisan 2018
Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazanan Öğrencilerin
Randevularının İl Tanılama Sınav Komisyonu
Tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü
Üzerinden Düzenlenmesi
04 Nisan 2018 Bireysel Değerlendirmeye Alınacak Öğrencilerin eOkul
Sistemi Üzerinden Giriş Belgelerinin Verilmesi
09 Nisan-29 Haziran 2018 Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
13 Temmuz 2018
Bireysel Değerlendirme Sonucunda “Bilim ve Sanat
Merkezleri” ne Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin
www.meb.gov.tr adresinden duyurulması
16-20 Temmuz 2018 Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz
23-27 Temmuz 2018 Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtirazların
Değerlendirilmesi
03-07 Eylül 2018 Bilim ve Sanat Merkezlerine Kayıt Hakkı Kazanan
Öğrencilerin Kayıt İşlemleri