BİLSEM Lise Öğrencileri Arası 2.Çevrim İçi Ulusal Fotoğraf Yarışması

Milli manevi değerler ışığında sosyal yaşama dair yaşanmışlıkların ülkemizdeki farklı yerel kültürlerin tanıtılması, öğrencilerimizin farklı bakış açıları ortaya koyarak modernleşme süreci ile birlikte unutulmaya yüz tutan ülkemizin yerel ve kültürel zenginliklerinin fotoğraf sanatı aracılığı ile yeni kuşaklara hatırlatılması, kültürel öğelere ait bir arşiv oluşturulması, gençlerin fotoğraf sanatına ilgisin arttırılması, var olan genç fotoğrafçıların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

2. Yarışma Konusu
Şehrin yerel yaşamına dair, şehirden köye, insandan topluluklara, sosyal konulardan sorunlara ve çözümlere bütün yaşam, meslekler, doğadan manzaraya, ağaçtan çiçeğe, yaşanmışlıklara dair bütün izler yarışma konusunu kapsamaktadır.

3. Yarışma Kategori-Bölümleri
Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

4. Katılım Koşulları
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir, bireyseldir ve gönüllülük esasına dayanır.

b) Yarışmanın Kapsamı ve Hedef Kitlesi: Yarışmaya ülkemiz sınırları içerisindeki tüm resmi / özel ortaöğretim kurumları öğrencileri Bilim Sanat Merkezleri ortaöğretim düzeyi öğrencileri katılabilirler.

c) Yarışma sekretaryası, jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

d) Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 (üç) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah- Beyaz fotoğraf ile katılabilir.

e) Katılımcı, yerelyasamdanizler@gmail.com adresine yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

f) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

g) Kural ihlali yapan kişilere, katılımcının ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının derhal ödülü iade etmesi gerekir.

h) Yarışmaya başvuran fotoğrafların; jpg/jpeg formatında, 300 dpi, 7,12 sıkıştırma
kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 MB’den az olmamalı, dosya büyüklüğü 4 MB’yi de geçmemelidir.

ı) Yarışma sonucu Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi web sayfası ile
duyurulacaktır. Dereceye girenler ve sergileme alan fotoğraflar, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Web sayfasında yayımlanacaktır.

i) Fotoğrafların gönderileceği başvuru adresi:
YerelYasamdanizler@qmail.com

l) Ekteki katılım formu , açık rıza onayı ve veli izin belgesi taranıp ya da fotoğrafı
çekilip jpg formatında e-posta adresine başvurulan eserlerle beraber gönderilecektir.

5. Fotoğrafların Kullanımı ve Telif Ücreti

a) Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin yayın, telif, kullanım, sergileme hakkına ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan izleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarına Fotoğrafçı sahip olacaktır. Bu eserler Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi arşivinde saklanacaktır. Fotoğrafçı eser(ler)inin Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi okul yayınlarında kullanımı için peşinen izin / muvafakat name vermiş sayılır.

b) Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar ile satın alınan eserler sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile (dergi ve bülten iç sayfa kullanımı, internet sitesi gibi fotoğrafların kullanılacağı alan büyüklüğünün izin vermemesi durumlarında isim belirtilemeyebilir) ayrıca bir telif ücreti ödenmeden Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi tarafından etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde, sergi, basılı katalog, dijital katalog (mobil platformlar da dahil), Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi bünyesindeki web siteleri, mobil uygulamaları, tüm sosyal medya hesapları, ajanda, poster, takvim, destek ürünleri, basılı yayınlarda ve dijital ortamlarda, kitaplarda, kamu spotlarında, broşürlerde vb her türlü tanıtım malzemelerinde, TV programları ve ihtiyaç duyulabilecek tüm mecralarda tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Katılımcı bunlara bağlı olarak ödül ve/veya telif ücreti dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini kabul ve taahhüt eder.

c) Katılımcı, ödül verilen ve/veya sergilenmeye layık görülen fotoğraf(lar)ının isminin belirtilmesi sureti ile, Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nin belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde sergilenmesi veya yarışmadan sonra aynı konuda yayımlanacak kataloğu da içeren eserde ve yarışmanın tanıtımı amacıyla oluşturulabilecek her çeşit çalışmada yer alması durumunda ödül ve/veya telif ücreti dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini kabul ve taahhüt eder.

d) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

e) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

f)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsurları içeren eserler yarışma dışına bırakılacaktır.

g) Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, sahiplerinden izin ve onay alınarak Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi internet sitesi ve yayın organlarında yayımlama hakkına sahiptir.

h) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda, ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42-55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.

6. Fotoğrafların Gönderilmesi
a) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 300 dpi, 7,12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 MB’den az olmamalı, dosya büyüklüğü 4 MB’yi de geçmemelidir.

Fotoğraflar, MAİL üzerinden şartnamede belirtilen mail adresine gönderilecektir. Sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılı olacaktır. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflara verilecek isim; 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu (Örneğin; 012345) ve fotoğrafın sıra numarası olarak hazırlanmalıdır (Örneğin; 012345-1.jpg, 012345- 2.jpg, …, gibi).

Üzerinde “katılımcı rumuzu” yerine “katılımcı ismi” yazılan MAİL’ler yarışma dışı bırakılacaktır.
Birden fazla fotoğraf ile katılım durumunda tüm fotoğraflar aynı MAİL’in içerisinde JPEG olarak gönderilmelidir.

Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
Eserlerin zamanında ulaşacak şekilde gönderilmelidir. Geç ulaşan eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır ve hukuki işlemler uygulanır.

Yarışmaya eser gönderen yarışmacılar bu şartnamedeki tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
Yarışma sonuçlarına yönelik itirazlar sonuçların ilanını takip eden 7 iş günü içerisinde yapılabilir. İtirazların olması durumunda eserler yeniden değerlendirilecektir.

Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen
hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve sosyal etkinliğin sona ermesinin ardından da silinecektir.

Fotoğraf yarışmamıza katılan herhangi bir engelli bir adayımız olursa bu adayımız öncelikle başvuru formunda engelinin hangi tür olduğunu belirtecektir. Eğer yarışma sonunda bir organizasyon yapılırsa engelli yarışmacımız için okulumuz tarafından gerekli önlemler alınacaktır.(Ulaşım, barınma v.s) Ayrıca yarışmaya katılan engelli bireylerimize, katılım belgesi verilecektir.
Fotoğrafların Gönderileceği Adres: verelvasamdanizler@qmail.com

7. Değerlendirme Kriterleri:
Fotoğraf Yarışmasına Katılım İçin Ön Şartlar
Adayların fotoğraflarının değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki koşulları kabul etmesi gerekmektedir.
– Fotoğraf, yarışmanın temasına yönelik olmalıdır.
– Fotoğrafın özgün olması gerekmektedir. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış olmaması veya sergilenmemesi gerekmektedir.
– Fotoğrafın JPG formatında olması gerekmektedir.
– Fotoğrafın toplum değerlerine ve etik kurallarına uyması gerekmektedir.
– Fotoğraf hakkında sonradan ortaya çıkacak telif hakları veya etik konularındaki anlaşmazlıklarda, fotoğraf sahibi sorumludur.