BİLSEM “Engelsiz Fikir Ürün” Proje Yarışması

Gebze Bilsem Öğrencilerinin Katılımına açık “Engelsiz Fikir Ürün” Proje Yarışması.

GEBZE BİLİM VE SANAT MERKEZİ “ENGELSİZ FİKİR-ÜRÜN” PROJE YARIŞMASI

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI :ENGELSİZ FİKİR-ÜRÜNPROJE YARIŞMASI

DÜZENLEYEN KURUM :GEBZE BİLİM VE SANAT MERKEZİ

YARIŞMANIN KONUSU :ENGELLİ İNSANLARIN GÜNLÜK YAŞAMLARINI KOLAYLAŞTIRACAK ÜRÜNLERİN TASARLANARAK BU İNSANLARINSOSYAL HAYATA KATILIMLARININ ARTTIRILMASI İÇİN SİSTEM FİKRİ VE ÜRÜN PROJESİ GELİŞTİRMEK.

YARIŞMANIN AMACI : ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMSAL UYUMU İLE İLGİLİ FARKINDALIKLARINI ARTIRMAK; ENGELLİ BİREYLERE YÖENLİK EMPATİ DUYGULARINI GÜÇLENDİRMEK VE TOPLUMSAL UYUMU KOLAYLAŞTIRMAK.

HEDEF KİTLESİ :GEBZE BİLİM VE SANAT MERKEZİ İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE GRUPLARI

YARIŞMA İÇİN GENEL KOŞULLARI:

1. Gebze Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenim gören öğrenciler bu yarışmaya katılabilir.

2. Katılımcılar yarışma koşullarına uygun nitelikte en fazla 1 proje fikri ile yarışmaya katılabilir.

4. Yarışmaya sunulacak projelerin özgün olup daha önce başka yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

YARIŞMA İÇİN ÖZEL KOŞULLAR:

1. Yarışmaya katılacak projeler engelli bireylerin sosyal, kültürel ve eğitim hayatlarını etkileyen olumsuz etkenleri en aza indirecek şekilde geliştirilmelidir.

2. Engelli bireylerin her hangi bir alanda hayatlarını kolaylaştıracak ürün, sistem veya etkinlik önerileri proje olarak sunulmalıdır.

3. Projelerin ürün olarak ortaya konması gerekmeyip sadece fikri çıktılar ve ürün görselleri olarak teslim edilecektir. Fakat proje fikirleri gerçekte üretilebilir veya hayata geçirilebilir nitelikte olmalıdır.

4. Proje fikirleri belirtilen formata uygun hazırlanıp en son 2 Aralık2020 Çarşamba gününe kadar gebzebilsem@gmail.com adresine gönderilmelidir.

5. Yarışma jürisi gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir.

ÖDÜL:

1. Gebze Bilim ve Sanat Merkezinin belirlediği ödüller takdim edilecektir.

SEÇİCİ KURUL

Fikir olarak özgünlük, farklılık, uygulanabilirlik ve yarışma amaçlarına uygunluk gibi kriterler dikkate alınarak; ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere dereceye giren projeler belirlenecektir.

Projelerin değerlendirilmesinde önceden oluşturulmuş puanlama kriterleri dikkate alınarak, puan üstünlüğü esasına göre sıralama yapılacaktır.

Seçici Kurul Gebze Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden oluşturulanüyelerden oluşmaktadır.

SEÇİCİ KURUL

Hüsamettin CANKILIÇ Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni
Tuğçe CÜRE Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni
Meral ZENGİN Resim Öğretmeni
Melek CANDEMİR Psikolojik Danışman
M.FurkanİŞLER Matematik Öğretmeni
Kenan ATEŞ Fen ve Teknoloji Öğretmeni

YARIŞMA TAKVİMİ

SON TESLİM TARİHİ 2 Aralık 2020 Çarşamba

SEÇİCİ KURULUN PROJELERİ DEĞERLENDİRMESİ 2- 5 Aralık 2020

DERECEYE GİREN PROJELRİN DUYURULMASI 8 Aralık 2020

ÖDÜLLERİN TAKDİM EDİLMESİ Kargo yoluyla.

PUANLAMA KRİTERİ

Ölçütler (Kriterler)

Başvurunun amaca yönelik olma durumu

Tasarladığı çalışmanın ya da fikrin özgünlük düzeyi

Başvurunun sürdürülebilirlik özelliği

Başvurunun raporlama kalitesi (Rapor dilinin anlaşılır, uygun ve açık olması)

“ENGELSİZ FİKİR-ÜRÜN” PROJE YARIŞMASISUNUMU

Öğrencilerin proje fikirleri sunum dosyası olarak hazırlayacaklardır. Sunumlarda aşağıdaki noktalara dikkat edilecektir.

1. KAPAK SAYFASI (Kurumun adı, hazırlayan öğrenci adı, öğrencinin sınıf duzeyi, projenin adı)

2. PROJENİN/TASARIMIN/ ÜRÜNÜN KISA TANITIMI: Neden ve nasıl yapılıyor, hangi amaca hizmet ediyor, hangi engel türüne yönelik, engelli bireyin hayatında nasıl bir kolaylık sağlıyor gibi alt başlıklar halinde sunulacaktır. -En az 1 sayfa

3. PROJENİN/TASARIMIN/ ÜRÜNÜN RESMİ: Resim temsili, elle çizilmiş ya da 3 boyutlu programlarda ( Tinkercad vb.) yapılabilir. Ayrıntılar resim üzerinde gösterilebilir. Eğer yaptığınız çalışma engellilerin hayatını kolaylaştıracak bir ürün değil de engellilerin hayatını kolaylaştıracak sosyal bir proje niteliği taşıyorsa diyagramlar veya hikayelestirilmişstory board(Resimli Taslaklar) şeklinde hazırlanabilir. Bu kısımda en önemli olan şey resim veya şekilleri kullanarak projenin anlaşılırlığını en üst seviyeye çıkarmaktır. -En az 1 sayfa

4. KAYNAKLAR: Yararlanılan kaynaklardan bahsedilecek kısımdır.