Bilmecelerle Acil Tıp Yarışması

Acil tıp uzmanları derneği –ATUDER- olarak ülkemizde ilk kez tıbbi bilmeceler konusunda bir yarışma düzenliyor.

Başvuru Tarihi 30 Haziran 2022’ye kadar uzatılmıştır.

YARIŞMA KURALLARI

1. “Bilmecelerle Acil Tıp” yarışması ulusal ve uluslararası katılıma açıktır. Yarışmaya sadece sağlıkla ilgili okul mezunları veya sağlıkla ilgili okul öğrencileri katılabilir.

2. Bilmeceler ACİL TIP ile ilgili olmalıdır.

3. Başvuru için bilmece ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya bilmecelerleaciltip@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.

4. Bilmece dosyası: Bilmeceler Microsoft Office Word programıyla yazılmalıdır. En az üç farklı acil tıp bilmecesi içermelidir. Gönderilecek bilmeceleri içeren MS Word dosyasının adı rumuz adı olmalıdır.
7. Kimlik dosyası: Bilmece yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, telefon numarası, e-posta adresi, yaşadığı il ve rumuz” bilgilerini içermelidir. Sağlık mesleği kimliği veya sağlıkla ilgili okul kimlik resmi de eklenmelidir.

5. Son başvuru tarihi 05 Haziran 2022 tarihidir.

6. Sonuçların resmi duyurusu 18. Ulusal Acil Tıp Kongresi Ekim 2022

7. Kişiler yarışmaya sadece tek bilmece dosyasıyla ve bu dosyada en az üç bilmece içerecek şekilde katılabilirler. Gönderilen bilmece dosyası bir bütün olarak değerlendirilecektir.

8. Ödül olarak:
Birinciye: 3.000 TL
İkinciye: 2.000 TL
Üçüncüye: 1.000 TL verilecektir. Aynı derece birden fazla kişi tarafından alındığı durumda ödül, kişiler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

9. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

10. Yarışmaya katılan bilmeceler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları “Acil Tıp Uzmanları Derneği-ATUDER” olmak kaydıyla yayımlanabilecektir.

11. Seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.

12. Eserlerin dili Türkçe olmalıdır ve yazımında Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’nda yer alan kurallara uyulmalıdır.

13. Eserler millî ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine aykırı olmamalıdır.

14. Yarışmaya katılan eserler orjinal olmalı, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda yayınların içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazarlarına aittir.

15. İhtilaf hâlinde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir.

16. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.

17. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru https://www.atuder.org.tr adresinden ilan edilecektir.

Acil Tıp Bilmecesi Örnekleri
Ağlar susar, safralı kusar, çilek jölesi kaka yapar. invajinasyon
Hasta görmez, doktor görmez. retrobulber nörit