Ana SayfaÖzel Ders BlogBilişsel Yaklaşım nedir? Bilişsel Kuram özellikleri

Bilişsel Yaklaşım nedir? Bilişsel Kuram özellikleri

Bilişsel yaklaşım, insan zihni ve bilişsel süreçleri anlamaya odaklanan bir psikolojik yaklaşımdır. Bu yaklaşım, düşünce, anlama, hatırlama, dikkat, problem çözme, dil ve algı gibi zihinsel süreçleri inceler. Bilişsel yaklaşım, insanların nasıl bilgiyi işlediğini, nasıl öğrendiğini ve nasıl problem çözdüğünü anlamak için bilişsel süreçleri ve içsel temsilleri vurgular.

Bilişsel yaklaşımın özellikleri şunlardır:

  1. İçsel süreçlere odaklanma: Bilişsel yaklaşım, insanların düşünce süreçlerini ve içsel temsillerini anlamaya odaklanır. Bu yaklaşım, zihinsel süreçlerin gözlem ve deneysel yöntemlerle incelenmesini vurgular.
  2. Bilgi işleme modeli: Bilişsel yaklaşım, zihinsel süreçleri bir bilgi işleme sistemi olarak ele alır. Bilgi girişi, işleme ve çıktı aşamalarından oluşan bir model kullanarak insan zihnin nasıl çalıştığını açıklamaya çalışır.
  3. Dikkat ve bellek: Bilişsel yaklaşım, dikkat ve belleğin önemini vurgular. İnsanların bilgiyi nasıl dikkate aldığını, kodladığını, depoladığını ve geri çağırdığını anlamaya çalışır.
  4. Problem çözme: Bilişsel yaklaşım, insanların nasıl problem çözdüğünü ve kararlar verdiğini inceler. Bilişsel süreçlerin, problem çözme stratejilerinin ve mantıksal düşünme süreçlerinin rolünü araştırır.
  5. Dil ve düşünce ilişkisi: Bilişsel yaklaşım, dil ve düşünce arasındaki ilişkiyi vurgular. Dil, insanların düşüncelerini ifade etme, bilgiyi paylaşma ve düşünme süreçlerini etkileme aracı olarak ele alınır.
  6. Bilişsel gelişim: Bilişsel yaklaşım, bilişsel gelişimin önemini vurgular. Çocukların zihinsel süreçlerinin nasıl geliştiğini ve nasıl değiştiğini inceler.

Bilişsel yaklaşım, insan zihni ve bilişsel süreçleri anlamaya yönelik kapsamlı bir çerçeve sunar. Bu yaklaşım, psikolojinin birçok alanında, öğrenme, problem çözme, terapi ve zihinsel bozukluklar gibi konularda uygulanır.

Deniz Eren SAVAŞ
Deniz Eren SAVAŞhttps://ozelders.bilimsenligi.com/
Online ve Yüzyüze Özel Ders Öğretmenlerinin Buluştuğu HUB. Özel ders taleplerini için öğretmen profillerini inceleyiniz.