Bilişim Zirvesi “Akıllı Şeyler- Bilen Teknolojiler’

Bilişim Zirvesi

Dünya hızla dijital ağlarla örülürken bunun bir adım sonrasında artık her şey akıllı ve zeki olacak. Yeni bir yaşam tanımı yapmaya başladığımız 90’lı yıllardan bugüne geldiğimiz noktada insan kendinde barındırdığı tüm özelliklerini teknoloji sayesinde yavaş yavaş dünyaya armağan ediyor.

İnternet ve mobilin hayatımıza girmesiyle başlayan kırılma noktası nesnelerin interneti, bulut, büyük veri analitiği, endüstri 4.0, yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik, robot teknolojileri gibi başka kırılma noktaları yaratarak bugün bize dijital, bağlantılı, akıllı ve zeki bir dünyayı kazandırmış durumda. Eski olanın yerle bir olduğu ve insanın teknoloji sayesinde oluşturduğu bu yeni yaşam düzenine dahil olamayanların ayakta kalamayacağı hatta yaşayamayacağı gerçeği giderek daha da somutlaşıyor. Artık hepimiz bu yeni dünya düzeninde soluk alacağız, haberleşeceğiz, öğreneceğiz, ticaret ve alışveriş yapacağız, eğleneceğiz, pazarlama ve satış yapacağız, üreteceğiz, tüketeceğiz, tedavi olacağız, seyahat edeceğiz, yöneteceğiz vb.

Geçtiğimiz yıl teknolojinin, zihnimizde ve gerçek dünyada oluşturduğumuz tüm geleneksel duvarları birer birer yıkmaya başladığına işaret ederek yıkıcı yenilikçi özellikler barındıran dijital ekonominin ayak seslerini duyurduğumuz Bilişim Zirvesi’nde bu yıl sizi duvarın ötesine taşıyacağız.

Duvarın Ardı’nda artık bizi ‘Akıllı Şeyler ve Bilen Teknolojiler’ bekliyor. İnsanın yaşam ekosistemindeki her şey dijital sinir ağlarıyla birbirine bağlanarak akıllı ve otonom hale geliyor. Tüm nesneler, eşyalar ve canlılar olarak tanımladığımız bu ‘akıllı şeyler’ empati kurabilen, merak edebilen, öğrenebilen, karar verebilen, uygulayabilen, tasarlayabilen, kurgulayabilen vb. özellikler kazandırılmış yapay zeka teknolojisinin bir ürünü. ‘Akıllı Şeyler’ bağlantılı ve etkileşimli şekilde birbirini yöneterek bizi bütünsel bir dijital zekaya taşıyor.

Bilişim Zirvesi’18 “Akıllı Şeyler- Bilen Teknolojiler’’ ana temasıyla bireyler, şirketler ve ülkeler için akıllı, zeki ve otonom bir dijital yaşam modelini tüm dinamikleriyle tasarlayıp, kurgulayıp kamuoyunun gündemine getiriyor.

Fikir ve düşünce liderleri, yönetim guruları, gelecek tasarımcıları, akademisyenler, iş profesyonelleri, teknoloji liderleri, uzmanlar, yöneticiler, kanun yapıcılar, yasal düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları, toplumbilimciler, mühendisler vb. insanlığın yeni çağına tanık olmak için Bilişim Zirvesi’nde olacak.

Zirve’nin bilgi, paylaşım ve buluşma ortamları şunlar olacak:

– Keynote / Konuk konuşmacılar
– Konferanslar
– Sunumlar
– Paneller
– Kullanıcı deneyimleri
– Forumlar
– Eğitim seminerleri
– Sosyal etkinlikler
– İletişim ve buluşturma ortamları
– Sergi ve fuaye alanları

Ana Tema

Akıllı Şeyler – Bilen Teknolojiler – Duvarın Ardı

Düne kadar teknoloji bize kolaylık, hız, konfor vb. sunuyorken ya da biz teknolojiden bunu bekliyorken bugün teknoloji artık bize sonsuzluk ve sınırsızlık vaat ediyor Teknolojik gelişmeler bizi öyle bir noktaya getirdi ki artık hiçbir şeye şaşırmıyor ve hayret etmiyoruz. Çünkü dün hayal ettiğimiz ya da fütüristik dediğimiz pek çok şey bugün yaşamımızın merkezine oturmuş durumda.

Teknoloji insan yaşamını değiştirmekle kalmıyor insanın kendisinin tanımını da değiştiriyor. Örneğin geleceğin insanları artık yapay zeka ile üretilmiş robotlar olabilir. Yapay zeka özellikli akıllı şeyler, hızla insanın yaptığı pek çok şeyi yapabilir noktaya geliyor. Belki birkaç yıl sonra yapay zeka ile donatılmış akıllı şeylerin, Bilişim Zirvesi’ni tasarlayıp planlayıp düzenleyeceği bir noktaya dahi gelebileceğiz. Böyle düşündüğümüzde artık beyin bizim beynimiz değil, beden bizim bedenimiz değil.

Acaba yapay zeka ve robotlar insanın yerine mi geçecek? Öyleyse insan kim ve insandan geriye kim kalacak? İnsansız araçlar, insansız fabrikalar, insansız okullar derken insan nerede olacak? gibi kafamızda cevap bekleyen sorularla dolaşıyoruz. Bunların yanıtları Bilişim Zirvesi 2018’de verilecek.

Bu yılki Bilişim Zirvesi’nde yapay zeka ve robotların, insanlığın geleceğini nasıl etkileyeceğini hep birlikte belirleyeceğiz; bağlantılı, akıllı ve zeki bir iş ekosisteminin ana hatlarını çizerek ortak dijital zekayı nasıl oluşturabileceğimizin yol haritasını çizeceğiz. Bir yandan yapay zeka ve bunun bir sonucu olacak bağlantılı dijital zekanın devlet yapısından sağlığa, üretimden finans ve bankacılığa, ulaşımdan yaşadığımız evlere ve çevreye, güvenlikten, pazarlamaya mevcut pek çok alanda yaratacağı değişimleri ve insan özellikli teknolojileri yapabilen – edebilen boyutlarında her beraber ele alacağız. Diğer yandan da yapay zeka ve robot teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birlikte oluşacak bugüne kadar karşılaşmadığımız, bilmediğimiz yepyeni alanlar ve konuları psikolojik, sosyolojik, hukuki, siyasi, ekonomik yönleriyle gündeme getireceğiz.

Hedef Kitle

Siyasetçiler, iş ve bilişim dünyası liderleri ve yöneticileri, teknoloji üreticileri, satıcıları, bilişim çalışanları, sivil toplum kuruluşları, girişimci ve yatırımcılar, gelecek bilimciler, bilim insanları, fikir liderleri ve düşünürler, hukukçu, eğitmen, sağlık uzmanları, akademisyen, sosyolog, psikolog, sporcu, sanatçılar, üretimden sağlığa savunmadan perakendeye tüm işkollarında çalışan yönetici ve uzmanlar, mühendisler vb.nin de buluştuğu Bilişim Zirvesi’18; gündem belirleyen, tartıştıran ve fikir paylaşımında bulunulmasını sağlayan, entegre dijital ve zeki bir dünyaya uyumun ipuçlarını barındıran kimliğiyle özgün bir kamuoyu oluşturacak.

Bilişim Zirvesi’18 “akıllı şeyler – bilen teknolojiler” Projesi Nedir?

DUVARIN ARDI

Her şeyi akıllı hele getirmek ya da akıllı bir dünya oluşturmak ve bunun için de yapay zekadan yararlanmak aslında yeni bir kavram değil. İkinci dünya savaşı sonrası artan teknolojik gelişmelerin bugün bizi getirdiği nokta, insanın yapabildiği pek çok şeyi makinelerin, nesnelerin ve robotların da yapar hale gelmesi. Hatta makinelerin insanın yerini alıp alamayacağı sorusu bile hararetli bir şekilde tartışılıyor.

Yapay zeka kavramı insanın kendi çevresini ve evreni daha iyi anlayabilmesini sağlayan süper zekalar fikrinden ortaya çıktı ve bu fikirle insan zekasına benzer yapay bir zekanın geliştirilerek insan zekasının handikaplarını (unutma, yanlış-eksik yapma, duygusal davranma, karmaşıklığı yönetememe vb.) aşma yoluna gidilmeye çalışıldı. Bu fikirden hareketle sonsuz ve sınırsız bir biçimde yaşamımızın her alanında akıllı ve zeki şeyler tasarlanıp üretilmeye başlandı. Örneğin robotik, yapay zekâ ve makine öğrenimindeki gelişmeler; makinelerin insan performansıyla eş ya da onlardan daha iyi performans göstermeleriyle birlikte yeni bir otomasyon çağına girmemize yol açtı. Yanı sıra yapay zeka ve robotik sayesinde doktorlar, sürücüler, hamallar, polisler, fabrika işçileri, hasta bakıcılar, öğretmenler, hizmetçiler, yazarlar, sporcular, müşteri temsilcileri, bankacılar vb. pekala bir makine olabilir. Çünkü bugün öngörülen talimatları yerine getirmekten ziyade öğrenebilen, uyarlayabilen, empati kurabilen, merak edebilen, karar verebilen, uygulayabilen, tasarlayabilen, kurgulayabilen ve potansiyel olarak özerk davranabilen akıllı şeyler oluşturmak dijital ekonominin başlıca konusu haline geldi.

Projenin Amacı: Yapay zeka ve robotlarla birlikte yeni bir yaşam ve insanı yeniden tanımlamak

Bugün yine, yeniden yeni bir yol ayrımındayız. Ya insan tarafından yapılan bu ‘akıllı şeyler’ in bizi ele geçirmesine ve yönetmesine seyirci kalacağız ya da yapay zeka ve robotlarla birlikte yeni bir yaşam ve insanı yeniden tanımlayarak geleceği yeniden kurgulayacağız.

Yapay zeka ve robotik’i bir tehdit olarak değil sunduğu fırsatlar açısından değerlendirmek; var olan yapıları sadece değiştirmek değil, inovatif bir yaklaşımla yeniden inşa etmek günümüz liderlerinin bir numaralı gündemi haline gelmeli.

Geçtiğimiz yıl yıkıcı ve yenilikçi dijital ekonomiyi tüm yönleriyle ele aldığımız Bilişim Zirvesi’nde geleneksel ekonominin duvarlarını çatlatıp hatta yıkıma uğratarak dijital ekonominin temellerini atmıştık. Bilişim Zirvesi 2018’de ise yıkılan duvarların ardındaki bağlantılı, akıllı ve zeki dijital dünyayı anlamaya, kavramaya, tasarlamaya, kurgulamaya, planlamaya, strateji oluşturmaya çalışacağız.

Bilişim Zirvesi’18 yine ülke gündemini değiştirecek bir ana tema ile bu yıl da siyasiler başta olmak üzere iş ve bilişim profesyonellerini, kamu ve yerel yönetimleri, akademik dünyayı, sivil toplum kuruluşlarını, düşünce liderlerini ve bilim insanlarını bir araya getirecek. Zirveye katılan tüm paydaşlarla beraber zeki dijital dünyayı oluşturarak bu dünyada yaşamanın temel prensiplerini belirleyeceğiz.

Tema İçerik ve Konuları

Bilişim Zirvesi’18 ‘’Akıllı Şeyler- Bilen Teknolojiler’’ ana temasında, “Duvarın Ardı’’ mottosu ile içerisinde; Teknoloji Platformları, Sosyal Buluşma Platformları, Özel Proje konuları olarak aşağıdaki başlıklarla işlenecektir;

Ana Tema Konuları

– İnsan özellikli teknolojiler

– Herşeyin akıllı olması mümkün mü, bizi nereye götürür?

– Yapay zeka kavramının temel bileşenleri

– Yapay zekanın çok fazla veriye ihtiyacı var

– Büyük veriden algoritmalara ve yapay zekaya

– Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik

– Fizikselden dijitale entegrasyon ve yapay zeka

– İnsanın zaaflarını ortadan kaldırmaya yönelik yapay zeka

– Doğal dil işleme ve makine öğrenmesi

– Derin öğrenme ve semantik

– Öğrenen ve idrak (cognitive) eden sistemler

– Yapay zekadan süper zekaya

– Elektronik insan – insani sistemler ve duygusal yapay zeka

– Yapay zekayı yine yapay zeka üretiyor

– Yapay zeka tehdit mi fırsat mı? Yapay zekayı tehditten fırsata dönüştürmek

– Yapay zekânın şirketler ve ülkeler için gerçek değerini belirlemek

– CEO’lar ve CIO’lar yapay zeka fırsatlarını ekonomik değere dönüştürmek için hazır mı?

– Yapay zeka ekonomisinde yeni rekabet kuralları

– Yapay zeka ve güvenlik

– Yapay zeka ve güvenilirlik

– Etik yapay zeka: Doğru ve olumlu kararlar alabilen yapay zeka

– Yapay zekanın hukuki ve sosyolojik boyutu

– Yapay zekayı geliştirmek için yeni inovasyon ve girişimcilik adımları

Bilişim Zirvesi’18 Akıllı Şeyler Açılış Programı

Protokol konuşmaları
Ana Tema (Keynote) sunumları
Ana Sponsor sunumları

Oturum Projeleri

Dijital Liderler ile Dijital Şirketler – CDO Turkey
Dijital ve Akıllı Türkiye Stratejileri
Yapay Zeka ve Robotik Yaşam Laboratuvarları
Yapay Zeka ve Robotik Temelli Akıllı Fabrikalar

Teknoloji Platformları

IoT Teknolojileri Platformu
Dijital Akıllı Ağlar
Akıllı Mobil Cihazlar ve Mobil Ağlar
Yeni Nesil Ağlar
M2M ve Gömülü Teknolojiler
Endüstri 4.0
Sensör Teknolojileri
Giyilebilir Teknolojiler
Dijital Sinir Ağları ve Nöronlar
İnternet Zekası
Telepatik İnternet
IoT için Bulut
IoT’de Güvenlik ve Gizlilik
IoT Destekli Zeki İşletmeler

Büyük Verinin Zekası Platformu
Büyüyen Anlık Veriyi Kimliklendirmek ve Yönetmek
Bulutta Büyüyen Büyük Veri
Veriye Zeka Katmak: Akıllı Analiz ve Analitik
İş Zekası ve Veri Analitiği
Veri Entegrasyonu
Veri Görselleştirme
Veri Madenciliği
Veri Bilimi ve Bilimci Yetkinliğie Erişmek
Öğrenen ve İdrak Eden Büyü Veri
Cognitive Stratejileri
Yeni Nesil Veri Merkezleri

Dijital İnovasyon – Girişimcilik – IK – Verimlilik Platformu
Dijital İkizler, Dijital Dünyadaki Siz
Sanal Kişisel Asistanlar, Dijital Dünyadaki Yardımcınız
Yaratıcı Yıkım ve Akıllı İnovasyon
Dijital, Bağlı, Akıllı ve Zeki Dünyada İşlerin Geleceği ve İstihdam
Otomasyonun Verimliliğe Katkısı ve İnsan Kaynakları Politikasına Etkisi

Dijital Finans ve Ticaret Platformu
Geleneksel Finans ve Bankacılık
Fintech Entegrasyonu
REkonomi
Bankacılık Hizmetleri Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesine Bırakılabilir mi?
Finans ve Bankacılık Hangi Buluta Taşınmalı?
Banka ve Fintech Entegrasyonunda API Stratejisi
Mobil Ödeme Sistemleri ve Güvenlik
Kripto Para Sistemleri; bitcoin, ethereum, blockchain
Dijital Para Dünyası
Blockchain Zinciri
Mobil ve Finans – Ödeme Sistemleri
e-Ticaret, m-Ticaret, Sosyal Ticaret ve Fiziksel Ticaret Birleşiyor
Bankacılıkta Omnichannel
İnsansız Şubeler ve Ötesi

Dijital Akıllı Güvenlik Platformu
Dijital Dünyada Yeni Nesil Tehdit ve Saldırılar
Yeni Nesil Güvenlik Saldırılarına Karşı Öne Çıkan Teknolojiler
Savunma, Emniyet ve Siber Güvenlik Politikası Oluşturmada Doğru Adımlar
Entegre Siber Güvenlik ve Dijital Güvenlik
Güvenlikte Akıllı Şeyler 4.0
Yapay Zeka Güvenlik Olmadan Düşünülemez
IoT Teknolojileri ve Endüstri 4.0 Uygulamalarında Güvenlik
Gerçek Zamanlı Güvenlik Sistemleri İzleme ve Uyarı Sistemleri
Tehdit Zekası
Haberleşme ve Bilgi Güvenliği
Uçtan Uca Mobil Güvenlik
Otonom Araçlar ve Güvenlik
Dijital Felaketlerle Başa Çıkma
Kritik Tesis ve Şehir Güvenliği

Akıllı Dijital Devlet Platformu
e-Devletten Dijital Devlete Dönüşüm Vizyonu
Dijital Kalkınma için Akıllı Dijital Devlet Stratejisi
Dijital Uçurumu Önlemede Devlet Stratejisi ve Yatırımları
Kalkınma ve Büyüme için Yerli – Milli Yüksek Teknoloji Hamleleri
Kamudan İş Dünyasına e-Dönüşüm Sürecini Kapsayan e-Fatura / e-Defter / e-Arşiv / e-İmza Uygulamalarında Entegrasyon Dönemi
e-Fatura, e-Arşiv ve e-İmza Entegrasyonu
e-Devlette Birlikte Çalışabilirlik ve Entegre Bilgi Yönetimi

Dijital Sağlık Platformu
Sağlıkta İzlenebilirlik ve Ölçü
Sensörler ve Giyilebilirler ile Sağlık Teknolojileri
Mobil Cihazlar
Sağlık için Analitik
Sağlık’ta IoT’nin Rolü
Önleyici Sağlıkta Dijital ve Mobil Teknolojiler
Erken Teşhiste Dijital ve Mobil Çözümler
Acil Sağlık Hizmetlerinde IoT Teknolojisi ve Önemi
Robot Doktorlar, Robot Cerrahlar
Yapay Zeka Doktorların Hizmetinde: Yanlış Teşhis ve Tedavilere Son
IoT ile Yönetilen Akıllı ve Dijital Hastaneler
Giyilebilir Sağlık Teknolojilerinde İleri Adımlar
Kişisel Dijital Sağlık Asistanları
Hastabakıcım bir Robot
3D Organlar
Sağlıkta Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları
Sağlık Alanında Veri Yönetimi, Büyük Veri ve Akıllı Analitik
e-Klinik
Sağlıkta Dijital Ekosistemin Önemi (B2B, B2C, C2C)

Robotik Sistemler Platformu
Endüstriyel Robotik Sistemler
Elektronik İnsan ve İnsan Merkezli Yaklaşım
İnsanın Zaaflarını Ortadan Kaldırmaya Yönelik Robotik Sistemler
Giyilebilir Robotlar
Yapay Kaslı İnsansı Robotlar
İnsan gibi Düşünen, Hisseden ve Karar Veren Robotlar
Ev robotları
Hastabakıcı Robotlar
Robot Fabrikalar ve IoT
Robot Endüstrisinin Hukuki ve Sosyolojik Boyutu
Yönetici Robotlar Ne Zaman Geliyor?
Beyaz Yakalılar Robotlara İşlerini Devredecek mi?
Robotun Beyni Yapay Zeka
Eğiten Robotlar
Robotların Vatandaşlığı
Robotik Oyuncaklar ve Gaming
…bilen İnsan Üstü Bilgisayarlar

Dijital Spor Teknolojileri Platformu
Dijital ve Akıllı Standyumlar
Dijital Yönetilen Spor Klüpleri
Sporda Büyük Veri ve Analitiği
Sporda Robotik Teknolojiler, robot Sporcular
e-Taraftar Ekosistemi ve Ekonomisi
Sporda Derin Öğrenme ve Yapay Zeka
Giyilebilir Teknolojiler ile Sporcu Performansı Takibi ve Ölçümleme
Spor Odaklı Entegre Dijital Pazarlama ve İletişim
Spor Aktivitelerinde Yayıncılık Anlayışı (Dijital, Mobil, Hologram, VR, AR, 3D etkileşimleri)
e-Spor
Sporda Dijital İçerik Sahası
Spor Dünyasında Dijital Güvenlik Tedbirleri
Akıllı Binalar, Akıllı Stadyumlar, Akıllı Tesisler ve Kompleksler
Sporda Analitik Bakış
Spor Dünyasının Dijital Sağlık Devri
Takım Ruhu, Tek Nefes “Taraftar Yönetim Politikaları”
Taraftarı Peşinden Koşturan ONLINE Taraftar Platformları
Stadyum Teknolojileri
Sosyal Medya ve Taraftar Entegrasyonu
Medyada Marka Değeri
Taraftara Mobil Uygulamalar

Akıllı Yaşam Platformları

Akıllı Dijital Şehirler Platformu
Şehirlerin Yeni Dijital Kimliği: Kent Bilgi Sistemi & 3D Coğrafi Bilgi Sistemleri
Akıllı Şehirlerde Entegre Güvenli Yaşam
Akıllı Şehirlerde Enerji Yönetimi ve Verimliliği
Büyüyen Şehirlerin İhtiyaçlarına Yanıt Veren Akıllı Şehir Çözümleri
Şehir Verisinin Analizi ve Bilgiyle Yönetilen Şehirler
IoT ve Yapay Zeka Akıllı Şehir Ekosistemini Oluşturuyor
Mobil Teknolojilerle Akıllı Park Yönetimi
Akıllı Ulaşım ve Trafik Yönetimi
Akıllı Afet Yönetimi ve Sağlık Hizmetleri
Şehirkartlar ve Entegre Ödeme & Takip Sistemleri
Şehirlerin Yönetiminde Sensör (Akıllı Sayaç) Teknolojileri
Şehirleri Yapay Zeka Tasarlayacak, Planlayacak ve Yönetecek
Şehir Yönetiminde e-Vatandaş Hizmetleri

Akıllı Taşıtlar ve Ulaşım Teknolojileri Platformu
Otonom araçlar (Otopilot, akıllı taşıtlar, robot taksiler, dronlar, sürücüsüz taşıtlar, otonom trenler vb.)
İnternet Bağlantılı Araçlar
IoT’un Otomotiv Endüstrisine Katkısı
Kendi Kendini Tamir Eden, Arıza Tespiti Yapan Araçlar
Endüstri 4.0’ın Otomotiv Üretimine Etkisi
Akıllı Ulaşımda Entegre Veri Yönetimi
Güvenli Akıllı Ulaşım; Kazalara Son
Akıllı ulaşımda mobil teknolojiler ve mobil ödeme
Yol ve İklim Şartlarına göre Kaza Olasılığını Hesaplayan İnsansız Araçlar
Sürücüsünü Tanıyan ve Gideceği Yeri Bilen Araçlar

Akıllı Dijital Evler Platformu
Dijital Ekosisteme Bağlı Ev Mimarisini Tasarlamak
IoT Evlere Girerse
Akıllı Ev Otomasyonu; Merkezi Yönetim, Kontrol ve İzleme
Kentsel Dönüşüm Odaklı Yeni Nesil Bina Teknolojisi
Akıllı Evlerde Bağlantılı Yaşam, Akıllı İletişim Altyapısı
Akıllı Evlerde Enerji Tasarrufunun Önemi ve Teknolojik Çözümler
Çevre Dostu, Doğa Dostu Evler ve Özellikleri
Öğrenen Evler, Yapay Zeka Katkılı Evler
Zeka ile Konforlu Yaşam
Evde Robot Var
Robot Evler, Sahiplerini Tanıyan Evler
Otonom Ev Eşyaları ve Uzaktan Yönetim
Akıllı Evlerde Güvenli Yaşam
Akıllı Evler Büyük Veri Üretiyor

Entegre Akıllı Bulut Platformu
Buluta Zeka Katmak
Bulut Servisleri Son Kullanıcının Hizmetinde
Merkezi Bulut Bilişimin İşlevleri ve Yararları
Kenar Bulut Bilişimin İşlevleri ve Yararları
Bulut Sisteminde Acil Durum Yönetimi ve Güvenlik
Küresel Bulut mu, Milli Bulut mu?
Hibrit Bulut mu? Özel Bulut mu? Genel Bulut mu?
Bulut Depolama ve Bulut Kapasite Yönetimi
Bulut Hizmet Modelleri (SaaS, PaaS, IaaS)
Bulut Ağ Yönetimi, otomasyon ve Verimlilik
Bulutlararası Entegrasyon

Dijital Pazarlama Teknoloji Platformu
Müşteri Deneyiminde Artırılmış Teknoloji Kullanımı: AR, VR, MR
Sohbet Botları ile Etkileşimli Müşteri Deneyimi
Fijital Dönemin Sonu ve Dijitale Geçiş
Dijital Pazarlamada Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları
Lokasyon Bazlı Pazarlamada Geofencing (GPS ve RRFID) Teknolojisi Etkisi
Dijital İçerik Odaklı Pazarlama
Kişiye Özel Dijital İçerik Oluşturma
Pazarlamada Biyometrik Teknolojiler ve Sensörler
Sosyal Medya Pazarlaması Yapay Zekaya Emanet
Dijital Dünyada Akıllı Marka Yönetimi
Kişiselleştirilmiş Dijital Pazarlama ve Arkasındaki Büyük Veri Yönetimi
Entegre Dijital Pazarlama Otomasyonu
Deneyim Pazarlaması – Influencer Marketing
Kısa Süreli İçerik ile Dijital Pazarlama
İzle ve Geç Videolar ile Pazarlama

Akıllı Mobil İş Platformu
Mobil teknolojiler ve altyapı (mobil genişbant, 5G)
Bulut sistemlerinde mobilitenin rolü ve önemi
IoT teknolojisinde mobilitenin rolü ve önemi
Giyilebilir teknolojiler mobil hayatı zenginleştiriyor
Mobil teknolojilerde yapay zeka
Akıllı ve bağlantılı dijital ekosistem için mobilite
Her sektörün can damarı; mobil takip, izleme ve saha çözümleri
Mobil saha ve takip çözümlerinde yatırımın geri dönüşü

Ar-Ge ve Sürdürülebilir İnovasyon Platformu
Teknolojik inovasyon ve ar-ge’nin ülke kalkınmasındaki önemi
Teknoloji geliştirmede sürdürülebilir inovasyon ve ar-ge stratejisi
Ar-ge ve inovasyonu geliştirmede devlet ve özel sektör işbirliği
Ar-Ge teşvik programları ve geliştirme adımları
Yeni nesil teknolojilerde Ar-Ge stratejisi ve sürdürülebilir inovasyon için ipuçları

Kurumsal Kaynak Planlama ile Dijital Dönüşüm Platformu
ERP sistemlerinin dijital dönüşüme katkısı
ERP sistemlerine zeka katmak; yapay zeka uygulamaları
ERP ve e-dönüşüm (e-fatura, e-defter, e-arşiv) entegrasyonu
Endüstri 4.0’a hazır ERP vizyonu
KOBİ’ler ERP çözümleriyle dijitalleşiyor
ERP çözümlerine buluttan erişim ve SaaS
ERP ve veri yönetimi (akıllı analitik)
ERP ve kurumsal iş çözümleri entegrasyonu

Akıllı Enerji Yönetim Platformu
Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Akıllı Enerji Yönetimi
Akıllı Enerji Ağları
Alternatif Enerji Sistemleri
IoT ve Enerji Verimliliği
Teknoloji Yatırımlarında Enerji Verimliliğinin Rolü
Yeşil ve Çevreci Teknolojiler

Nesnelerin İnterneti ve Endüstri Yaklaşımları – CIO Turkey
IoT Platformuna Geçiş Nedenleri ve Adımları
Üretimde IoT Gereksinim ve Kullanımı
Akıllı Şehirlerde IoT Gereksinim ve Kullanımı
Akıllı Yapılarda IoT Gereksinim ve Kullanımı
Sağlık & Hastane Yönetiminde IoT Gereksinim ve Kullanımı
Perakande ve FMCG’de IoT Gereksinim ve Kullanımı
Enerji Dağıtımında IoT Gereksinim ve Kullanımı

Yerli ve Milli İleri Teknoloji Üretim Stratejisi – Bilişim Grubu
Teknoloji Kullanan Ülkeden Üreten Ülke Modeline Geçiş
Türkiye’nin Dijital Dünyaya Entegrasyonunun Başarı Kriterleri
Teknoloji Geliştirmede Paydaşlar ve Kritik Rolleri
Teknoloji Geliştirme Politikaları, Mevcut Durum ve Yapılması Gerekenler
Teknoloji Geliştirmede Teşvikler ve Destek Modelleri, Mevcut Durum ve Yapılması Gerekenler
Teknoloji İhracatını Geliştirmede İpuçları

OTURUM PROJESİ

Dijital Liderler ile Dijital Şirketler – CDO Turkey

Dijital dönüşümü, şirketlerin iş süreçlerinin tamamında teknolojiyi daha etkin ve yoğun kullanmaları olarak tanımlasak da bundan daha da ilerisi şirketin dijital strateji vizyonu etrafında oluşturulacak topyekun bir dijital organizasyon ve yönetim anlayışından bahsetmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Şirketlerin tam anlamıyla dijital dönüşümü başarabilmesi için teknoloji ve iş süreçlerinin yanında tüm insan kaynağının da dijital dönüşüm yetkinliğine sahip olması gerekiyor. Bu da ancak dijital liderlerle mümkün olabiliyor. Dijital dönüşümün başarılı olması için bir dijital lider ataması yapılması şart.

Dijital liderin en temel özelliği hız olarak ortaya çıkıyor. Çünkü rekabet koşulları teknolojinin sunduğu yenilikleri büyük bir çeviklikle dijital süreçlere dönüştürmesini gerektiriyor. Bunun yanı sıra yeniliklere açık ve yenilikçi, uygulama ve deneyime önem veren, sonuç odaklı, dijital yetenekleri şirketine kazandıran ve tüm iş birimlerinin iş süreçlerini dijitale taşımada yeni modeller geliştiren özellikleri de ön plana çıkıyor. Kısacası dijital dönüşüme yön verenler, bireysel ve toplu olarak işin nasıl yapılacağını değiştiriyorlar.

Dijital dönüşümdeki başarısızlıkların en önemli nedenlerinden biri kurumların nereye gideceklerini bilmedikleri bir yola girmeleri. Dijital dönüşüm liderleri olarak konumlanan CDO (Chief Digital Officer)’ların öncelikle bir yol haritası hazırlamaları gerekiyor. Bu harita aynı zamanda şirketin röntgeni ve nereye gideceği ile ilgili bir düşünce yapısı olarak da düşünülmeli. Yol haritası müşteri çerçevesinden bakarak, müşterinin isteklerine göre şekilleniyor. Bu nedenle CDO’ların bunu tek başına yapmamaları, CEO ve diğer yöneticilerle birlikte çalışmaları zorunlu.

Konular

– Dijital dönüşüm herkesin işi: CEO, CIO, CDO, CFO, CME elele

– Operasyon odaklı sistemlerden müşteri odaklı sistemlere geçmek

– Dijital çağda CIO ve CMO’ların yeni kimliği – CDO – CIO – CMO ilişkisi

– Dijital şirketi tasarlama, planlama, hayata geçirmede liderlik

– Yıkıcı yenilikçi teknolojileri şirkete uyarlamak

– CDO ve CIO’ların yeni nesil teknoloji yatırımlarına bakışı

– Dijital Dönüşümde CDO’nun rolü

– CEO’lar yıkıcı yenilikçi teknolojiler için hazır mı? Yeteri kadar cesur mu?

– Yıkıcı ekonomik model içinde inovasyonu barındırıyor

– Dijital dönüşümü her çalışana benimsetmek

– Dijital müşteri odaklı organizasyon inşa etmek

– CEO’lar ve C seviye yöneticiler yapay zeka fırsatlarını ekonomik değere dönüştürmek için hazır mı?

OTURUM PROJESİ

Dijital ve Akıllı Türkiye Stratejileri

Bireyler ve şirketler dijitalleşirken ve daha akıllı sistemlerle entegre olurken devlet hizmetlerinin ve devlet yönetiminin de bu gelişime uyumu hatta öncü olması ve yol açması sosyal kalkınmayı, büyümeyi ve refahı da beraberinde getirecektir. Dijital ve akıllı devlet yapısı deyince kamu hizmetlerinin ve kurum işlemlerinin elektronik ortama taşınmasından çok daha fazlasını anlamalıyız. Dijitalleşmenin sağladığı hız, verimlilik, kolaylık gibi unsurlardan yola çıkarak uluslar arası arenada rekabet gücü yüksek bir devlet yönetimini sağlamak ancak küresel dijital ekosisteme dahil olmakla mümkün. Yanı sıra devlet politikalarında dijital dönüşümün önceliklendirilmesi, yerli teknoloji geliştirmenin teşvik edilmesi, sosyal eşitliği sağlayarak dijital uçurumun giderilmesi gibi konuların yer alması ülke rafahını da artıracaktır.

Devletin son birkaç yıldır başarıyla yürüttüğü kamu e-dönüşümü e-fatura arşiv uygulamaları akıllı dijital devlet vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Bugün tüm kamu kurumlarının uygulamalarının elektronik olarak erişilebildiği e-Devlet portalinin yanı sıra ülkemizin e-dönüşüm hedeflerine ulaşmada kritik rol oynayan kamudaki e-entegrasyon yani e-fatura arşiv uygulamaları da, yürürlüğe girdiği tarihten bu yana pek çok şirketin dönüşümüne öncülük etti.

Tema Konuları:

e-Devletten Dijital Devlete Dönüşüm Vizyonu
Dijital Kalkınma için Akıllı Dijital Devlet Stratejisi
Dijital Uçurumu Önlemede Devlet Stratejisi ve Yatırımları
Kalkınma ve Büyüme için Yerli – Milli Yüksek Teknoloji Hamleleri
Kamudan İş Dünyasına e-Dönüşüm Sürecini Kapsayan e-Fatura / e-Defter / e-Arşiv / e-İmza Uygulamalarında Entegrasyon Dönemi
e-Fatura, e-Arşiv ve e-İmza Entegrasyonu
e-Devlette Birlikte Çalışabilirlik ve Entegre Bilgi Yönetimi

OTURUM PROJESİ

Yapay Zeka ve Robotik Yaşam Laboratuvarları

Düne kadar teknoloji bize kolaylık, hız, konfor vb. sunuyorken ya da biz teknolojiden bunu bekliyorken bugün teknoloji artık bize sonsuzluk ve sınırsızlık vaat ediyor Teknolojik gelişmeler bizi öyle bir noktaya getirdi ki artık hiçbir şeye şaşırmıyor ve hayret etmiyoruz. Çünkü dün hayal ettiğimiz ya da fütüristik dediğimiz pek çok şey bugün yaşamımızın merkezine oturmuş durumda.

Teknoloji insan yaşamını değiştirmekle kalmıyor insanın kendisinin tanımını da değiştiriyor. Örneğin geleceğin insanları artık yapay zeka ile üretilmiş robotlar olabilir. Yapay zeka özellikli akıllı şeyler, hızla insanın yaptığı pek çok şeyi yapabilir noktaya geliyor. Belki birkaç yıl sonra yapay zeka ile donatılmış akıllı şeylerin, Bilişim Zirvesi’ni tasarlayıp planlayıp düzenleyeceği bir noktaya dahi gelebileceğiz. Böyle düşündüğümüzde artık beyin bizim beynimiz değil, beden bizim bedenimiz değil.

Yapay zeka ve bunun bir sonucu olacak bağlantılı dijital zekanın devlet yapısından sağlığa, üretimden finans ve bankacılığa, ulaşımdan yaşadığımız evlere ve çevreye, güvenlikten, pazarlamaya mevcut pek çok alanda yaratacağı değişimleri ve insan özellikli teknolojileri yapabilen – edebilen boyutlarında her beraber ele alacağız. Diğer yandan da yapay zeka ve robot teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birlikte oluşacak bugüne kadar karşılaşmadığımız, bilmediğimiz yepyeni alanlar ve konuları psikolojik, sosyolojik, hukuki, siyasi, ekonomik yönleriyle gündeme getireceğiz.

OTURUM PROJESİ

Yapay Zeka ve Robotik Temelli Akıllı Fabrikalar

Geleceğin akıllı üretim ekonomisinin temelleri, dördüncü sanayi devrimi olarak söz edilen Endüstri 4.0 ile atılıyor. Geleceğin dünyasında global rekabette önde olmak isteyen şireketler organizasyonu, üretim ve dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı robotlar, ar-ge, satış-pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanılacak yapay zeka sistemleri ile bunların dış dünyayla bilgi alışverişlerini sağlayacak İnternet nesneleri ve tüm bu akıllı sistemlerin hep birlikte uyumla çalışmasını sağlayacak akıllı fabrikalar inşa etmek durumunda.

Akıllı fabrikalarda üretimi insanlar yerine makineler tasarlayıp organize edip gerçekleştiriyor. Tedarikten, depolamaya, üretimden, kalite-kontrole, sevkiyattan bakım-onarıma kadar üretimin tüm süreçlerini kendi kendine kontrol edebilen akıllı fabrikalar, aynı zamanda üretim sürecinde ortaya çıkacak hata oranlarını düşürüyor. Ayrıca, bekleme sürelerini minimize ediyor, tedarik, üretim ve sevkiyat planlarını oluşturabiliyor. Tüm bunların sonucu olarak Akıllı Fabrikalar verimliliği ciddi oranda yükseltiyor.
Bu özel projemizin konferansında Akıllı Fabrika kavramını tüm yönleriyle ele alacağız.

– Geleneksel üretim modelinden akıllı üretime geçiş stratejisini oluşturmak

– Akıllı fabrika inşasının temel bileşenleri ve yatırım politikası

– Akıllı fabrikaya geçiş nedenleri ve kazanımlar

– Akıllı fabrikalar ve robotik

– Akıllı fabrikalar ve yapay zeka

– Akıllı fabrikalar ve IoT

– Akıllı fabrikalar ve istihdam politikaları

– Akıllı fabrika ekosistemi

IOT Teknolojileri Platformu

Dijital çağın ana omurgasını; günlük ve iş yaşamımızda kullandığımız nesnelerin ve şeylerin, chip ve sensör teknolojisiyle iletişim kurulabilir ve yönetilebilir akıllı birer cihaza dönüşmeleri oluşturuyor. Nesnelerin interneti dediğimiz kavramın ana omurgasını da tüm bu akıllı cihazların bağlantılı olması yani bir network üzerinden birbiriyle haberleşebilmesi oluşturuyor.

2018’de dünyada 11.2 milyar adet bağlantılı cihaz bulunduğu ve bu sayının 2020’de 20.4 milyarı bulacağı öngörülüyor. Bu bağlı dünyada yalnızca nesneler değil her şeyin bağlı olması ve birbirini etkilemesi bekleniyor. Ancak bağlı olmanın çok ötesinde toplanan dev veri kütlelerinin anlık analiz edilerek gerekli iş sonuçlarını doğurabilmesi yani tam ve akıllı otomasyon hedefleniyor. Bu da bizi analitik, yapay zeka ve akıllı robot teknolojilerine götürüyor.

Verinin toplanması ve dijital ortamlara aktarılması noktasında IoT, büyük veri ve bulut bilişim sistemleriyle etkinliğini daha da artırıyor. Nesnelerin interneti sayesinde elde edilmekte olan büyük veri potansiyeli; yapay zeka algoritmalarıyla desteklenerek büyük bir değere dönüştürülüp ekonomik ve sosyal anlamda büyük geri dönüşler sağlanması hedefleniyor.

Tema Konuları:

Dijital Akıllı Ağlar
Akıllı Mobil Cihazlar ve Mobil Ağlar
Yeni Nesil Ağlar
M2M ve Gömülü Teknolojiler
Endüstri 4.0
Sensör Teknolojileri
Giyilebilir Teknolojiler
Dijital Sinir Ağları ve Nöronlar
İnternet Zekası
Telepatik İnternet
IoT için Bulut
IoT’de Güvenlik ve Gizlilik
IoT Destekli Zeki İşletmeler

Büyük Verinin Zekası Platformu

Dijital çağda artık her şey birbiriyle ilintili ve etkileşimli. Nesnelerin interneti sayesinde birbirine bağlı dünyada her an pek çok veri üretiliyor ve bu veriler klasik saklama ortamları yerine bulut sistemlerinde hayat buluyor. Büyük veri yığınlarını bir madene dönüştürme ve bunlardan yararlanma isteği ise bizi yeni yöntemler ve teknolojileri keşfetmeye yöneltiyor. Bu veri yığınlarında klasik yöntemlerle ortaya çıkması olanaklı olmayan ilişkilerin keşfedilebilmesi bizi büyük veri analizinin ötesine taşıyor. Hatta büyük veri şirketlere yapay sinir ağları, derin öğrenme, doğal dil işleme, görüntü tanıma ve ileriye yönelik kişiselleştirme teknolojileri ile işlem görerek çok daha fazla akıl ve öngörü sağlayabiliyor. Hızlandırılmış analizler ve derin öğrenme yöntemleri makinelere entegre edilerek, büyük verileri işlenebilir bilgiye dönüştürmek için insanüstü bir hız, doğruluk ve ölçekte öğrenmeleri sağlanmış oluyor. Büyük veri yığınlarıyla buluşan yapay zeka işleme, hesaplama, olasılık, tahminleme, korelasyon gibi alanlarda insan yeteneklerinin çok ötesinde hatasız sonuçlara erişmeyi kolaylaştırıyor.

Tema Konuları:

Büyüyen Anlık Veriyi Kimliklendirmek ve Yönetmek
Bulutta Büyüyen Büyük Veri
Veriye Zeka Katmak: Akıllı Analiz ve Analitik
İş Zekası ve Veri Analitiği
Veri Entegrasyonu
Veri Görselleştirme
Veri Madenciliği
Veri Bilimi ve Bilimci Yetkinliğie Erişmek
Öğrenen ve İdrak Eden Büyü Veri
Cognitive Stratejileri
Yeni Nesil Veri Merkezleri

Dijital İnovasyon – Girişimcilik – IK – Verimlilik Platformu

Yeni teknolojiler inovasyon ve yeni fikirlerin, yeni iş alanlarının hayata geçmesinde, yeni girişimcilik hareketlerinin ve projelerinin oluşmasında güçlü bir zemin yaratıyor. Aynı zamanda yeni teknolojiler ve dijitalleşen iş yaşamı yeni iş tanımları, yeni iş alanları ve yeni meslekler doğmasına da önayak oluyor.

Dijital kişisel asistan ve yardımcılar, bu dünyada işlerimizi daha hızlı ve verimli yapmamızı sağlarken diğer yanda sanal dünyada bizi temsil eden sanal ikizimiz de dijital dünyadaki haberleşme, iletişim ve veri yönetimimizi bizim adımıza yapıyor.

Otomasyonun giderek insan yönetiminden çıkıp makinelere devredileceği bu dijital çağda gelecekte bizi bekleyen yeni işlere ve alanlara şimdiden hazır olmak durumundayız. Birey olarak yeni alanlarda yetkinlik kazanmak için yıkıcı yaratıcı inovasyon dalgasını iyi takip etmeliyiz. Şirketler de makinelerin otomasyonuna devredecekleri iş alanlarını şimdiden hukuki, ekonomik, istihdam, sosyal boyutuyla yeniden ele alıp düzenlemek zorunda.

Tema Konuları:

Dijital İkizler, Dijital Dünyadaki Siz
Sanal Kişisel Asistanlar, Dijital Dünyadaki Yardımcınız
Yaratıcı Yıkım ve Akıllı İnovasyon
Dijital, Bağlı, Akıllı ve Zeki Dünyada İşlerin Geleceği ve İstihdam
Otomasyonun Verimliliğe Katkısı ve İnsan Kaynakları Politikasına Etkisi

Dijital Finans ve Ticaret Platformu

Müşterinin dijital kanallarda daha fazla zaman geçirdiği günümüzde bankacılık hizmetlerinin bu noktalara taşınması, her an her yerden her koşulda hizmeti de mümkün kılıyor. Dijital dünya, her sektör gibi bankacılıkta da kuralları değiştiriyor. Büyüyen dijital verileri yapay zekadan da destek alarak analiz etmek, müşteri hizmetleri tarafında VR, AR gibi teknolojileri devreye almanın yanı sıra yepyeni dijital ödeme sistemleriyle müşterisini tanıştırmak bugün her bankanın zorunlu işleri haline gelmiş durumda. Bankaların yanında pazara yeni dahil olan finansal teknoloji şirketleri yeni teknolojilerden yararlanarak kullanıcısına anlık, kişiselleştirilmiş ve kolay hizmet vaadi sunuyor.

Mobil ödeme sistemleri, dijital alışveriş ekosistemleri kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştiriyor ve iyileştiriyor. Dijital dünyanın yeni ödeme sistemlerinin yanı sıra dijital para da oluşan yeni kavramlar arasında. Bunlardan en popüler olanlarından Blockchain teknolojisi, dijital/sanal para birimi yerine de geçebilecek bir finansal işlem sistemi. Bitcoin ise kağıt paranın yerine geçeceği söylenen bir dijital para birimi.

Finans ve bankacılık alanında tüm bu gelişmelere uyum sağlayıp dönüşmek yüksek dijital performansı ve dijital olgunluğu da beraberinde getiriyor.

Tema Konuları:

Geleneksel Finans ve Bankacılık
Fintech Entegrasyonu
REkonomi
Bankacılık Hizmetleri Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesine Bırakılabilir mi?
Finans ve Bankacılık Hangi Buluta Taşınmalı?
Banka ve Fintech Entegrasyonunda API Stratejisi
Mobil Ödeme Sistemleri ve Güvenlik
Kripto Para Sistemleri; bitcoin, ethereum, blockchain
Dijital Para Dünyası
Blockchain Zinciri
Mobil ve Finans – Ödeme Sistemleri
e-Ticaret, m-Ticaret, Sosyal Ticaret ve Fiziksel Ticaret Birleşiyor
Bankacılıkta Omnichannel
İnsansız Şubeler ve Ötesi

Dijital Akıllı Güvenlik Platformu

Dijital sistemlerin gelişimi ve sürdürülebilir olmaları ne kadar güvenli olduklarıyla doğru orantılı. Şirketler ve ülkeler teknolojinin getirdiği bu açık ve bağlı dünyada yeni güvenlik ve savunma stratejisi oluşturmak zorunda. Siber güvenlik entegre olmak durumunda ve artık ülke güvenliğinden ayrı tutulamaz noktaya taşındı. Yeni dönemde siber korsanlar paranın yanı sıra su, ulaşım, gıda, sağlık, enerji gibi kritik yaşam unsurlarına saldırmayı planlıyor. Yanı sıra IoT, blockchain, yapay zeka gibi yeni kavramlar siber tehditler için yeni fırsat platformları niteliğinde.

Şirketlerde ve şirketlerle kurumlararası ilişkilerde entegre akıllı bilgi ağları ve şebekeleri oluşturmak, veri analizine dayalı istihbarat ve önleme sistemleri kurmak, bulut, mobil, IoT gibi yeni nesil teknolojilerin devreye alınmasında bütünleşik siber güvenlik altyapıları oluşturmak güvenlik ve savunma endüstrisinin belli başlı konularını teşkil ediyor.

Tema Konuları:

Dijital Dünyada Yeni Nesil Tehdit ve Saldırılar
Yeni Nesil Güvenlik Saldırılarına Karşı Öne Çıkan Teknolojiler
Savunma, Emniyet ve Siber Güvenlik Politikası Oluşturmada Doğru Adımlar
Entegre Siber Güvenlik ve Dijital Güvenlik
Güvenlikte Akıllı Şeyler 4.0
Yapay Zeka Güvenlik Olmadan Düşünülemez
IoT Teknolojileri ve Endüstri 4.0 Uygulamalarında Güvenlik
Gerçek Zamanlı Güvenlik Sistemleri İzleme ve Uyarı Sistemleri
Tehdit Zekası
Haberleşme ve Bilgi Güvenliği
Uçtan Uca Mobil Güvenlik
Otonom Araçlar ve Güvenlik
Dijital Felaketlerle Başa Çıkma
Kritik Tesis ve Şehir Güvenliği

Akıllı Dijital Devlet Platformu

Bireyler ve şirketler dijitalleşirken ve daha akıllı sistemlerle entegre olurken devlet hizmetlerinin ve devlet yönetiminin de bu gelişime uyumu hatta öncü olması ve yol açması sosyal kalkınmayı, büyümeyi ve refahı da beraberinde getirecektir. Dijital ve akıllı devlet yapısı deyince kamu hizmetlerinin ve kurum işlemlerinin elektronik ortama taşınmasından çok daha fazlasını anlamalıyız. Dijitalleşmenin sağladığı hız, verimlilik, kolaylık gibi unsurlardan yola çıkarak uluslar arası arenada rekabet gücü yüksek bir devlet yönetimini sağlamak ancak küresel dijital ekosisteme dahil olmakla mümkün. Yanı sıra devlet politikalarında dijital dönüşümün önceliklendirilmesi, yerli teknoloji geliştirmenin teşvik edilmesi, sosyal eşitliği sağlayarak dijital uçurumun giderilmesi gibi konuların yer alması ülke rafahını da artıracaktır.

Devletin son birkaç yıldır başarıyla yürüttüğü kamu e-dönüşümü e-fatura arşiv uygulamaları akıllı dijital devlet vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Bugün tüm kamu kurumlarının uygulamalarının elektronik olarak erişilebildiği e-Devlet portalinin yanı sıra ülkemizin e-dönüşüm hedeflerine ulaşmada kritik rol oynayan kamudaki e-entegrasyon yani e-fatura arşiv uygulamaları da, yürürlüğe girdiği tarihten bu yana pek çok şirketin dönüşümüne öncülük etti.

Tema Konuları:

e-Devletten Dijital Devlete Dönüşüm Vizyonu
Dijital Kalkınma için Akıllı Dijital Devlet Stratejisi
Dijital Uçurumu Önlemede Devlet Stratejisi ve Yatırımları
Kalkınma ve Büyüme için Yerli – Milli Yüksek Teknoloji Hamleleri
Kamudan İş Dünyasına e-Dönüşüm Sürecini Kapsayan e-Fatura / e-Defter / e-Arşiv / e-İmza Uygulamalarında Entegrasyon Dönemi
e-Fatura, e-Arşiv ve e-İmza Entegrasyonu
e-Devlette Birlikte Çalışabilirlik ve Entegre Bilgi Yönetimi

Dijital Sağlık Platformu

Teknoloji sağlık tanımını da kökünden değiştiriyor. Eskiden hastalıkları tedavi etme bilimi ve yöntemi olarak adlandırılan sağlık bundan böyle hastalıkları önleyen, erken teşhis sayesinde hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyen ve kişilerin kendi sağlık sistemlerini yönetmelerini sağlayan, yaşam ömrünü uzatmaya ve yaşlanmayı geciktirmeye hizmet eden konuların bütününü kapsar hale geldi.

Dijital dönüşüm sürecinin insan sağlığı için de kullanıldığı bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Örneğin giyilebilir teknoloji dediğimiz kişiselleştirilmiş ve gerçek zamanlı veri toplayan akıllı sağlık izleme sistemleri daha sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesini teşvik ederken, aynı zamanda medikal araştırma için gerekli verinin toplanmasına da yardımcı oluyor. Medikal kayıtların dijital ortama taşınması ile birlikte çok daha detaylı ve karşılaştırmalı bir hasta analizinin yapılması mümkün hale geliyor. Yanı sıra mobil teknolojiler, evde hasta bakımını kolaylaştıran sağlık asistanları gibi uygulamalar sağlık alanına yeni bir ivme kazandırarak ‘hasta’dan ‘müşteri’ye geçişi kolaylaştıracak.

Yapay zeka ve robotik cerrahinin gelişimi sağlık alanında da çığır açacak teknolojiler arasında. Daha hassas ameliyatların kolayca yapılmasını ve iyileşme süresinin hızlanmasını sağlayan robotik cerrahi aynı zamanda cerrahların hastalarını uzaktan tedavi edebilmelerine imkân tanıyor. Hatta daha ileri adımda 3D biyobaskı sayesinde üç boyutlu organ üretimi yapılabilir hale gelecek.

Tema Konuları:

Sağlıkta İzlenebilirlik ve Ölçü
Sensörler ve Giyilebilirler ile Sağlık Teknolojileri
Mobil Cihazlar
Sağlık için Analitik
Sağlık’ta IoT’nin Rolü
Önleyici Sağlıkta Dijital ve Mobil Teknolojiler
Erken Teşhiste Dijital ve Mobil Çözümler
Acil Sağlık Hizmetlerinde IoT Teknolojisi ve Önemi
Robot Doktorlar, Robot Cerrahlar
Yapay Zeka Doktorların Hizmetinde: Yanlış Teşhis ve Tedavilere Son
IoT ile Yönetilen Akıllı ve Dijital Hastaneler
Giyilebilir Sağlık Teknolojilerinde İleri Adımlar
Kişisel Dijital Sağlık Asistanları
Hastabakıcım bir Robot
3D Organlar
Sağlıkta Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları
Sağlık Alanında Veri Yönetimi, Büyük Veri ve Akıllı Analitik
e-Klinik
Sağlıkta Dijital Ekosistemin Önemi (B2B, B2C, C2C)

Robotik Sistemler Platformu

Bilgi çağı ve dijital çağ bize aynı zamanda makine çağını da armağan etti. Çıkış noktası olarak insana benzeyen, kas gücü gerektiren gündelik işlerini yapabilen ve işlerin daha hızlı yapılmasını sağlayan makinelerin üretilmesi olarak tanımlayabileceğimiz robotik teknolojiler bugün sınırsız bir noktaya doğru hızla ilerliyor. Yapay zeka özellikleri kazandırılarak sadece basit komutlarla basit bir işi yapan robotlar yerine düşünen, karar veren, hissedebilen, öğrenen, öğreten kısacası insan özellikleri zenginleştirilmiş özerk robotların geliştirilmesi için bilim adamları kolları sıvamış durumda. Bugün artık robot hizmetçi ya da robot fabrika işçisinden daha ötesi öğretmen robotlar, ameliyat yapan robotlar, hasta bakan robotlar, yazar robotlar, şoför robotlar, beste yapabilen robotlar vb. tasarlanmaya başlandı. Yakında yönetici robotlar da tasarlanıp üretilebilecek.

Dünyanın, merkezinde robotların olduğu yeni bir iş yaşamının eşiğinde olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Öyle ki robotlara “elektronik insan” kimliğiyle yasal statü verilmesi bile gündemde. Bu gelişmeler robot vatandaşlığından robot işçi haklarına ya da robot yaşam alanlarından robot etiğine kadar pek çok yeni sosyal ve hukuki tartışmaya da yol açmaya hazırlanıyor.

İnsan-robot ilişkilerinin bazı konularda halen soru işaretlerine neden olduğu, özellikle olası sistem hatalarında ya da hack’lenme durumlarında “insan güvenliği” konusunun nasıl çözüleceğinin bilinmediği kaydediliyor.

Tema Konuları:

Endüstriyel Robotik Sistemler
Elektronik İnsan ve İnsan Merkezli Yaklaşım
İnsanın Zaaflarını Ortadan Kaldırmaya Yönelik Robotik Sistemler
Giyilebilir Robotlar
Yapay Kaslı İnsansı Robotlar
İnsan gibi Düşünen, Hisseden ve Karar Veren Robotlar
Ev robotları
Hastabakıcı Robotlar
Robot Faberikalar ve IoT
Robot Endüstrisinin Hukuki ve Sosyolojik Boyutu
Yönetici Robotlar Ne Zaman Geliyor?
Beyaz Yakalılar Robotlara İşlerini Devredecek mi?
Robotun Beyni Yapay Zeka
Eğiten Robotlar
Robotların Vatandaşlığı
Robotik Oyuncaklar ve Gaming
…bilen İnsan Üstü Bilgisayarlar

Dijital Spor Teknoloji Platformu

Dünyanın en büyük ekonomilerinin başında gelen spor karşılaşmaları rekabetçi, dinamik ve değişken yapısıyla ve kulüpler, sporcular, müsabakalar, spor tesisleri, taraftarlar, eğitmenler, medya, pazarlama, 3. parti ürün ve hizmet sağlayıcı vb. ekosistemiyle teknolojiden maksimim yararlanmayı gerektiren alanların başında geliyor.

Bugün sporda teknolojinin kullanımı dediğimizde; radyo frekans etiketleri, küresel konumlandırma cihazları, dijital naklen yayın ve geniş bant ağlar, saha güvenliği uygulamaları, spor kulüplerinin yönetim sistemleri, tüm spor karşılaşmalarının eşzamanlı gösterimi, sporcuların antrenman ve müsabaka performans takipleri, sporcu beslenmeleri, sporcu performanslarından hareketle spor müsabakalarının sonuçlarını takip etme, taraftar takibi ve veritabanı oluşturulması, çevre ve fiziksel şartları ölçümleyerek sporcuların daha iyi sonuç almalarını sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi, sporcu eğitimleri, bireysel sporcuların vücut sıcaklığı-nabız vb. ölçümleri, beslenme sistemleri takibi gibi geniş bir alana yayılmış durumda. Yapay zeka uygulamaları da bu alanı yeniden biçimleyeceğe benziyor. Örneğin derin öğrenmeden faydalanılarak geliştirilen yapay zekâ teknolojisi sayesinde; futbol maçlarının videolarını izleyerek analiz edip teknik direktörlere takımlarını geliştirebilmeleri için faydalı öneriler geliştirilebilmek mümkün. Hatta goller ve pas şekillerinden, top tutma ve oyuncu takibine kadar futbolun her yönü üzerine değerlendirmelerde bulunabilecek. Bu sistem diğer spor dallarına de uygulanabilecek.

Tema Konuları:

Dijital ve Akıllı Standyumlar
Dijital Yönetilen Spor Klüpleri
Sporda Büyük Veri ve Analitiği
Sporda Robotik Teknolojiler, robot Sporcular
e-Taraftar Ekosistemi ve Ekonomisi
Sporda Derin Öğrenme ve Yapay Zeka
Giyilebilir Teknolojiler ile Sporcu Performansı Takibi ve Ölçümleme
Spor Odaklı Entegre Dijital Pazarlama ve İletişim
Spor Aktivitelerinde Yayıncılık Anlayışı (Dijital, Mobil, Hologram, VR, AR, 3D etkileşimleri)
e-Spor
Sporda Dijital İçerik Sahası
Spor Dünyasında Dijital Güvenlik Tedbirleri
Akıllı Binalar, Akıllı Stadyumlar, Akıllı Tesisler ve Kompleksler
Sporda Analitik Bakış
Spor Dünyasının Dijital Sağlık Devri
Takım Ruhu, Tek Nefes “Taraftar Yönetim Politikaları”
Taraftarı Peşinden Koşturan ONLINE Taraftar Platformları
Stadyum Teknolojileri
Sosyal Medya ve Taraftar Entegrasyonu
Medyada Marka Değeri
Taraftara Mobil Uygulamalar

Akıllı Dijital Şehirler Platformu

Kaynakların azaldığı ve nüfusun arttığı, kentlerde yaşamın daha çok tercih edildiği günümüzde sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler oluşturmak için teknoloji ve yenilikçilik ön plana çıkıyor. Şehirleşmenin getirdiği sorunlar, yenilenme sürecinin merkezine insanları yerleştirerek ve şehrin yöneticileri, yaşayanları ve sanayi kuruluşlarının işbirliği yapmasına olanak sağlamakla giderilebilecek. Yeni teknolojiler doğru bir şekilde projelendirildiği ve hayata geçtiği takdirde şehirdeki vatandaşların mutlu yaşamasını sağlayacak yenilikçi çözümlere dönüşüyor.

Akıllı trafikten akıllı çevreye, akıllı sağlıktan, akıllı güvenliğe, akıllı enerjiye uzanan yeni nesil şehir çözümleri güvenli yaşam, verimlilik, ekonomi, çevresel duyarlılık ve yaşam kalitesi gibi konularda şehirlere önemli katkılar sağlıyor.

Akıllı şehir yönetimi deyince yapay zeka katkılı çözümler ve her şeyin entegre bir şekilde yönetilmesini anlıyoruz. Dijital ortamlar, sensörler, IoT teknolojisiyle sürekli büyüyen şehir verisinin yapay zeka içeren büyük veri analitiğiyle akıllı çözümlere dönüştürülmesi günümüz yerel yönetimlerinin öncelikli konuları arasına girdi. Bu da gelecekte katılımcı, demokratik ve etkin akıllı vatandaş kimliğinin daha çok ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Tema Konuları:

Şehirlerin Yeni Dijital Kimliği: Kent Bilgi Sistemi & 3D Coğrafi Bilgi Sistemleri
Akıllı Şehirlerde Entegre Güvenli Yaşam
Akıllı Şehirlerde Enerji Yönetimi ve Verimliliği
Büyüyen Şehirlerin İhtiyaçlarına Yanıt Veren Akıllı Şehir Çözümleri
Şehir Verisinin Analizi ve Bilgiyle Yönetilen Şehirler
IoT ve Yapay Zeka Akıllı Şehir Ekosistemini Oluşturuyor
Mobil Teknolojilerle Akıllı Park Yönetimi
Akıllı Ulaşım ve Trafik Yönetimi
Akıllı Afet Yönetimi ve Sağlık Hizmetleri
Şehirkartlar ve Entegre Ödeme & Takip Sistemleri
Şehirlerin Yönetiminde Sensör (Akıllı Sayaç) Teknolojileri
Şehirleri Yapay Zeka Tasarlayacak, Planlayacak ve Yönetecek
Şehir Yönetiminde e-Vatandaş Hizmetleri
Akıllı Taşıtlar ve Ulaşım Teknolojileri Platformu

Teknoloji taşıtlarımızı da değiştirdi. Otomotiv devleri rekabetin etkisiyle yeni teknolojiler geliştirmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Artık her bir taşıtın içine internet, akıllı telefon, navigasyon, GPS gibi teknolojiler girmeye başladı. Bugünden sonra ise taşıtlar IoT ekosisteminin doğal bir parçası olacak. Üstelik bu taşıtlar yapay zeka unsurlarıyla donatılacak ve otonom bir yapıya kavuşturulacak. Böylece sürücüsüz araba, kendi kendine park eden araba, kendi kendini tamir eden araba gibi taşıtlara yeni akıllı beceriler eklenecek.

Otomotiv endüstrisi gelişirken ulaşım, ulaştırma ve taşımacılık sektörü de buna paralel olarak genişliyor ve dönüşüyor. Bu alanda akıllı uygulamalar ve yönetim unsurlarının gelişimi dikkat çekiyor. Her geçen gün artan taşıt trafiği hacmi, trafik sıkışıklığı ve yaşanan gecikmeler, trafik kazalarındaki artış, çevre kirliliğine sebebiyet, yakıt tüketiminin de o oranda artması gibi sorunların çözümünde akıllı teknolojilerin kullanımı söz konusu.

Tema Konuları:

Otonom araçlar (Otopilot, akıllı taşıtlar, robot taksiler, dronlar, sürücüsüz taşıtlar, otonom trenler vb.)
İnternet Bağlantılı Araçlar
IoT’un Otomotiv Endüstrisine Katkısı
Kendi Kendini Tamir Eden, Arıza Tespiti Yapan Araçlar
Endüstri 4.0’ın Otomotiv Üretimine Etkisi
Akıllı Ulaşımda Entegre Veri Yönetimi
Güvenli Akıllı Ulaşım; Kazalara Son
Akıllı ulaşımda mobil teknolojiler ve mobil ödeme
Yol ve İklim Şartlarına göre Kaza Olasılığını Hesaplayan İnsansız Araçlar
Sürücüsünü Tanıyan ve Gideceği Yeri Bilen Araçlar

Akıllı Dijital Evler Platformu

Dijital teknolojiler cebimize kadar girmişken evlerimize girmemesi olanaksızdı. Daha fazla rahatlık, konfor, güvenlik, kolaylık, enerji tasarrufu, her noktadan yönetilebilirlik vb. arayışımıza teknoloji dünyası akıllı ev konseptiyle yanıt veriyor. Evin her noktasını kendi kontrol eden ve iyileştiren, enerji tasarrufunu üst seviyeye çıkaran ve hatta ev işlerini de kendi yapan evler hayal gücümüzü zenginleştirse de yakın gelecekte olmaması için hiçbir neden yok.

Özellikle sensör teknolojisi, nesnelerin interneti, gömülü sistemler (M2M), bulut, mobilite, yapay zeka gibi teknolojiler sayesinde dijital ekosisteme bağlı tüm nesneler uzaktan kontrol edilip yönetilebiliyor.

Tema Konuları:

Dijital Ekosisteme Bağlı Ev Mimarisini Tasarlamak
IoT Evlere Girerse
Akıllı Ev Otomasyonu; Merkezi Yönetim, Kontrol ve İzleme
Kentsel Dönüşüm Odaklı Yeni Nesil Bina Teknolojisi
Akıllı Evlerde Bağlantılı Yaşam, Akıllı İletişim Altyapısı
Akıllı Evlerde Enerji Tasarrufunun Önemi ve Teknolojik Çözümler
Çevre Dostu, Doğa Dostu Evler ve Özellikleri
Öğrenen Evler, Yapay Zeka Katkılı Evler
Zeka ile Konforlu Yaşam
Evde Robot Var
Robot Evler, Sahiplerini Tanıyan Evler
Otonom Ev Eşyaları ve Uzaktan Yönetim
Akıllı Evlerde Güvenli Yaşam
Akıllı Evler Büyük Veri Üretiyor

Entegre Akıllı Bulut Platformu

Dijital dünyaya hızlı ve etkin bir entegrasyon için öncelikle BT altyapılarının da gençleşmesi ve yenilenmesi gerekiyor. Bulut altyapı mimarisi bunu sağlayan özellikleriyle ön plana çıkarken şirketlerin de birinci öncelik olarak geleneksel BT altyapılarıyla bulut altyapılarını güvenli bir şekilde entegre etmeleri kritik hale geliyor.

Özel, genel, hibrit bulut mimari çeşitliliğine giden şirketlerin çalışanlarına ve müşterilerine sundukları erişimin sürekliliği için de entegrasyon son derece önemli. Geleneksel BT altyapıları ve farklı bulut sistemlerinin akıllı ağa bağlı olarak çalışması hız, güvenlik, kolaylık, veri bütünlüğü, verimlilik gibi pek çok faydayı beraberinde getireceği çok açık.

Şirketler artık kurumsal bulut yapılarını doğrudan son kullanıcılara da açmaya ve hizmetlerini buradan sunmaya başladı. Bu noktada da yapay zeka destekli akıllı bulut ağları, kenar bulut gibi uygulamalar devreye girerek erişilebilirlik, güvenlik gibi unsurların daha kolay yönetilmesini mümkün hale getiriyor.

Tema Konuları:

Buluta Zeka Katmak
Bulut Servisleri Son Kullanıcının Hizmetinde
Merkezi Bulut Bilişimin İşlevleri ve Yararları
Kenar Bulut Bilişimin İşlevleri ve Yararları
Bulut Sisteminde Acil Durum Yönetimi ve Güvenlik
Küresel Bulut mu, Milli Bulut mu?
Hibrit Bulut mu? Özel Bulut mu? Genel Bulut mu?
Bulut Depolama ve Bulut Kapasite Yönetimi
Bulut Hizmet Modelleri (SaaS, PaaS, IaaS)
Bulut Ağ Yönetimi, otomasyon ve Verimlilik
Bulutlararası Entegrasyon

Dijital Pazarlama Platformu

Pazarlama dünyası yeni teknolojilerin müşterinin doğal yaşam alanı haline gelmesine en çok katkıda bulunan alanlar arasında yer alıyor. Rekabetin yoğun yaşandığı sektörlerde teknoloji odaklı pazarlama büyük fırsat ve avantajlar sunarken aynı zamanda müşteriyi de daha dijital yapıyor. Artık pazarlama büyük veri analitiği, iş zekası, akıllı cihazlar, geofencing, IoT, yapay zeka, akıllı sosyal ağlar, yeni mobil teknoloji yetenekleriyle dijital, entegre ve daha akıllı hale gelmiş durumda.

Dijital kanallardan alışveriş yapan müşterilerin fiziksel mağazalara da yönlendirilip buradan fiziksel olarak alışveriş yapmasına olanak sağlayan yöntemler şu an kullanılıyor. Fakat bir sonraki seviyede fiziksel ve dijital gerçekler arasında daha da yakın entegrasyon olacak.

Yapay zeka algoritmaları içeren büyük veri analitiği sayesinde her an her ortamdan müşteri deneyimi yaşatmak, pazarlama dünyasının zirvesi olarak gösteriliyor.

Tema Konuları:

Müşteri Deneyiminde Artırılmış Teknoloji Kullanımı: AR, VR, MR
Sohbet Botları ile Etkileşimli Müşteri Deneyimi
Fijital Dönemin Sonu ve Dijitale Geçiş
Dijital Pazarlamada Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları
Lokasyon Bazlı Pazarlamada Geofencing (GPS ve RRFID) Teknolojisi Etkisi
Dijital İçerik Odaklı Pazarlama
Kişiye Özel Dijital İçerik Oluşturma
Pazarlamada Biyometrik Teknolojiler ve Sensörler
Sosyal Medya Pazarlaması Yapay Zekaya Emanet
Dijital Dünyada Akıllı Marka Yönetimi
Kişiselleştirilmiş Dijital Pazarlama ve Arkasındaki Büyük Veri Yönetimi
Entegre Dijital Pazarlama Otomasyonu
Deneyim Pazarlaması – Influencer Marketing
Kısa Süreli İçerik ile Dijital Pazarlama
İzle ve Geç Videolar ile Pazarlama

Akıllı Mobil İş Platformu

Mobilite yani mobil teknolojiler iş dünyasının hız, esneklik, hareketlilik gereksinimine yanıt veren unsurların başında geliyor. Bireyler ve şirketler açısından istenilen her yerden ve her an işlerini yönetebilme ve iş yapabilme fırsatı veren mobilite, uygun maliyet, güvenlik, esneklik ve hız sunuyor.

Kurumsal iş dünyasında artık sadece mobil olmak yetmiyor. Mobil teknolojiler aynı zamanda akıllı ve bağlantılı bir dijital ekosistemin altyapısını oluşturuyor. Nesnelerin interneti (IoT) ve bulut uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte tamamen bağlantılı ve akıllı mobil bir iş ve yaşam ile karşı karşıya kalacağız.

Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu günümüzde şirketler satış operasyonlarını, satış kanallarını, üretim ve depo yönetimlerini, ürettikleri ya da dağıtımını yaptıkları ürünü ancak dijital ortamlarda takip edebilir ve operasyonları teknoloji yardımı ile doğru bir şekilde yönetilebilir durumda.

Tema Konuları:

– Mobil teknolojiler ve altyapı (mobil genişbant, 5G)

– Bulut sistemlerinde mobilitenin rolü ve önemi

– IoT teknolojisinde mobilitenin rolü ve önemi

– Giyilebilir teknolojiler mobil hayatı zenginleştiriyor

– Mobil teknolojilerde yapay zeka

– Akıllı ve bağlantılı dijital ekosistem için mobilite

– Her sektörün can damarı; mobil takip, izleme ve saha çözümleri

– Mobil saha ve takip çözümlerinde yatırımın geri dönüşü

Ar-Ge ve Sürdürülebilir İnovasyon Platformu

Ülkemizin ekonomik büyümesi, uluslararası rekabette güçlü olabilmesi için yeni nesil teknoloji üretimi kritik önem taşıyor. Bu nedenle inovasyon ve ar-ge faaliyetlerinin desteklenmesi, sağlam teşvik mekanizmalarının oluşturulması gerekiyor. Devlet ve kamu-özel karma inisiyatifler, bir yandan inovasyonun gelişimine katkıda bulunmaya çabalarken öte yandan çeşitli teşvik mekanizmaları da inovatif fikirlerin hayata geçmesini kolaylaştırıyor. Ancak bütün çabalar Türkiye ölçeğindeki bir ülke için henüz yeterli olmaktan uzak. Türkiye’nin uzun vadeli ihtiyaçlara çözüm getiren daha fazla üretime aktarılabilir inovasyona ihtiyacı var. Ancak inovasyon ancak sürdürülebilir olursa gerçek bir ekonomik değere kavuşabiliyor.

Konular:

– Teknolojik inovasyon ve ar-ge’nin ülke kalkınmasındaki önemi

– Teknoloji geliştirmede sürdürülebilir inovasyon ve ar-ge stratejisi

– Ar-ge ve inovasyonu geliştirmede devlet ve özel sektör işbirliği

– Ar-Ge teşvik programları ve geliştirme adımları

– Yeni nesil teknolojilerde Ar-Ge stratejisi ve sürdürülebilir inovasyon için ipuçları

Kurumsal Kaynak Planlama ile Dijital Dönüşüm Platformu

Şirketlerin ana omurgası diyebileceğimiz kurumsal kaynak planlama çözümleri (ERP) verimli, karlı, esnek ve hızlı iş yapmayı sağlayan yönleriyle vazgeçilmez konumda bulunuyor.

Günümüzde ERP sistemlerinden sadece tüm iş süreçlerinin yönetimi değil yanı sıra şirketleri dijital dönüşüme hazırlaması bekleniyor. Dolayısıyla yeni nesil ERP sistemleri, şirketlerin kapalı devre çalışma mantığını dönüştürüp dijital ekosistemin bir parçası haline getirmek zorunda. Yeni nesil ERP sistemlerinin dijital, akıllı özellikleri sayesinde şirketler bulut, IoT, endüstri 4.0 gibi dijital evrim basamaklarını kolayca çıkabilirler.

Diğer yandan ERP sistemleri müşterinin uçtan uca dijital deneyimi için de artık bir ihtiyaç konumunda. Mağazalarda, sokakta, üretim sahalarında kısacası her yerde müşteri nabzını ölçen, analiz eden, raporlayan ve geleceği planlayan bir ERP vizyonu şirketlerin geleceğe sağlam adım atmalarını sağlıyor.

Konular:

– ERP sistemlerinin dijital dönüşüme katkısı

– ERP sistemlerine zeka katmak; yapay zeka uygulamaları

– ERP ve e-dönüşüm (e-fatura, e-defter, e-arşiv) entegrasyonu

– Endüstri 4.0’a hazır ERP vizyonu

– KOBİ’ler ERP çözümleriyle dijitalleşiyor

– ERP çözümlerine buluttan erişim ve SaaS

– ERP ve veri yönetimi (akıllı analitik)

– ERP ve kurumsal iş çözümleri entegrasyonu

Akıllı Enerji Yönetimi Teknoloji Platformu

Nüfus artışı ve modernleşme ile birlikte yeryüzü kaynaklarının hızla tükendiği; buna karşılık dünyanın ciddi bir iklim değişikliği sorunu ile karşı karşıya kaldığı bir gerçek. Isınma, temizlik, aydınlanma, ulaşım, beslenme, üretim, haberleşme, iletişim vb. kısacası tüm yaşamsal faaliyetlerimiz için gerekli olan enerjiyi doğru ve verimli kullanmak bir anlamda doğaya karşı sorumluluğumuz olmalı.

Enerji verimliliği tüketilen enerji miktarının kalitesini ve niteliğini düşürmeden, ülkede ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı etkilemeden tasarruflu kullanmayı yani ve ihtiyacımız olduğu kadar kullanmayı sağlayarak en aza indirmek anlamına geliyor.

Teknoloji kullanımı bir yandan enerji kullanım düzeyini artırırken diğer yandan da yeşil ve çevreci özellikleriyle verimliliği ve tasarrufu destekliyor. Bugün kullandığımız teknolojilerin, enerji verimliliğini ön planda tutarak geliştirilmesi son derece kritik.

Bu Platformumuzda geleceğin ekonomisinin en önemli yapıtaşlarından biri olan enerji alanında akıllı üretim-iletim-dağıtım sistemlerini ve enerji verimliliğinde teknolojinin rolünü irdeleyeceğiz.

Konular:

Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Akıllı Enerji Yönetimi
Akıllı Enerji Ağları
Alternatif Enerji Sistemleri
IoT ve Enerji Verimliliği
Teknoloji Yatırımlarında Enerji Verimliliğinin Rolü
Yeşil ve Çevreci Teknolojiler

Nesnelerin İnterneti ve Endüstri Yaklaşımları Platformu – CIO Turkey

Dilimize nesnelerin interneti olarak çevrilen (Internet of Things) IoT kavramı nesnelerin birbiriyle ve daha büyük sistemlerle bağlı olduğu iletişim ağı olarak tanımlayabiliriz. Günümüzde otomobillerde, evlerde, elektrikli cihazlarda ve daha pek çok alanda hayatımıza giren IoT, yalnızca belli başlı cihazların birbirine bağlanması ile sınırlı değil. Çünkü internet ve teknoloji tarafında yapılan her yenilik nesnelerin interneti kavramına girebiliyor.

Takip ve izleme gerektiren hemen her alanda IoT’u görebileceğiz. Verinin toplanması ve dijital ortamlara aktarılması noktasında IoT, büyük veri ve bulut bilişim sistemleriyle etkinliğini daha da artıracak. Önümüzdeki yıllarda nesnelerin interneti sayesinde elde edilecek olan büyük veri potansiyeli; akıllı analitik ve yapay zeka ile birleşerek hemen hemen tüm endüstrileri kökünden değişime zorlayacak. Bunun en hızlı örneğini ise üretimde yaşıyoruz.

Akıllı, bağlantılı ve dijital üretim modeli olarak tanımladığımız Endüstri 4.0’ın ana omurgasını IoT oluşturuyor. Üretim dışında örneğin yapı, şehir, sağlık, enerji, perakende, FMCG gibi alanlarda IoT nasıl hayat bulacak?

Konular:

IoT Platformuna Geçiş Nedenleri ve Adımları
Üretimde IoT Gereksinim ve Kullanımı
Akıllı Şehirlerde IoT Gereksinim ve Kullanımı
Akıllı Yapılarda IoT Gereksinim ve Kullanımı
Sağlık & Hastane Yönetiminde IoT Gereksinim ve Kullanımı
Perakande ve FMCG’de IoT Gereksinim ve Kullanımı
Enerji Dağıtımında IoT Gereksinim ve Kullanımı
Yerli ve Milli İleri Teknoloji Üretim Stratejileri Platformu – Bilişim Grubu

Ekonomik darboğaz yaşayan ülke ekonomilerinin ancak üreterek sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme yakalayabileceği net olarak anlaşıldı. Bununla birlikte artan dijitalleşme, bilgi ve teknoloji temelli bir yeni ekonomi modeline geçişi adeta zorunlu kılıyor.

Hemen tüm sektörlerin teknoloji ve dijitalleşme ile dönüşümünü gerçekleştirebilmesinin yanında bilim ve teknoloji üretiminin temel motivasyon noktası olması zorunlu hale geldi. Teknolojiyi yalnızca kullanan değil üreten ve ileri düzeye taşıyan ülkeler geleceği kurabilir.

Ülkemizin uluslararası rekabette tek çıkış noktasının yüksek teknoloji temelli üretimden geçtiği gerçeğinden yola çıkarak dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dalgasını yakalaması son derece kritik.

Konular:

Teknoloji Kullanan Ülkeden Üreten Ülke Modeline Geçiş
Türkiye’nin Dijital Dünyaya Entegrasyonunun Başarı Kriterleri
Teknoloji Geliştirmede Paydaşlar ve Kritik Rolleri
Teknoloji Geliştirme Politikaları, Mevcut Durum ve Yapılması Gerekenler
Teknoloji Geliştirmede Teşvikler ve Destek Modelleri, Mevcut Durum ve Yapılması Gerekenler
Teknoloji İhracatını Geliştirmede İpuçları

https://www.bilisimzirvesi.com.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin