Bilişim Vadisi Oyuncu Koltuğu Yarışması

Bilişim Vadisi Oyuncu Koltuğu Yarışması, Tasarım Kümelenme Merkezi’nin Nurus ve Digiage Oyun
Kümelenmesi işbirliğiyle düzenlediği bir yarışmadır. Yarışmaya üniversitelerin tasarım ve mühendislik
ile ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ve 25 yaş ve altı mezunlar katılabilecektir.

YARIŞMANIN KONUSU
Bilgisayar oyunlarının ve teknolojilerinin gelişmesiyle, internet bağlantı hızlarının yükselmesiyle
birlikte çevrimiçi oyunlara olan ilgi de çok hızlı bir şekilde artmıştır. Oyun alıştırmaları, tekil oyunlar, çoklu ve çevrimiçi oyunların yanı sıra, dinlenme, oyun içerikli videolarin izlenmesi, müziklerin dinlenmesi ve benzeri gerekçelerle, ülkemizde bilgisayar başında geçirilen sürenin 10 saati aştığı hesaplanmıştır.

Peki bu uzun maratonda başarı için sadece bilgisayar teknolojisi yeterli mi? Saatler ilerledikçe
enerjinizin düştüğünü, odaklanma zorluğu yaşadığınızı ve en önemlisi vücut sağlığınızın riske girdiğini
hiç düşündünüz mü?

Bu sorunlar oyuncular için tasarlanmış özel tür koltuklarının doğmasına yol açmıştır. Normal koltuklar
iş ortamları için üretilen normal koltukların beden ergonomisinin ihtiyaçlarını karşılamak konusunda
sınırlı özellikler içerdiği düşünülürse oyuncu koltuğu modellerinin, beden yapılarına uyumlu, rahat, çok işlevli ve şık tasarımlarıyla öne çıktığı görülmektedir. Oyuncu koltukları sundukları bu özellikler ile bir çok çalışan, yönetici, Youtuber ve başlangıç seviyesinden ileri seviyeye e-spor oyuncularının saygınlık ve ayrıcalık göstergesi haline gelmiştir.

YARIŞMANIN AMACI
Yarışmanın amacı, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında teknolojiyi tasarımla buluşturma ve tasarımın
biyomimikri yolu ile anatomiye en uyumlu şekilde üretilmesini sağlamaktır. Bu yarışma ile aynı
zamanda; teknik bilgi ve tasarımın özendirilmesi, katılımcıların rekabet gücü kazanmalarına uygun
ortamın sağlanması, mobilya sektörü alanında tasarımın öneminin vurgulanması, bu anlamda genç
tasarımcıların desteklenmesini ve mobilya sektörüne kazandırılmaları amaçlanmaktadır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Yarışmaya katılan projeler;
● Oyun sırasında edinilen deneyimin arttırılması,
● Yenilikçilik ve özgünlük,
● Kişiselleştirilebilirlik,
● Pazarlanabilirlik,
● Kapsayıcılık,
● Uygulanabilirlik,
● İşlevsellik,
● Sürdürülebilirlik,
● Temizlenebilirlik,
● Projeye ilişkin ergonomik verileri etkin şekilde kullanma
Bütün bu unsurlar güvenlik ölçütleri ve bu ölçütlerin alt açılımlarını da içerecek şekilde dikkate alınarak
jüri tarafından tarafından jürinin değerlendirme sırasında ilave edebilecegi ölçütleri de kapsayacak
şekilde bir bütün olarak değerlendirileceklerdir.

YARIŞMAYA BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI
● Yarışmaya katılım ücretsizdir.
● Yarışmaya takım olarak katılmak zorunludur. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşabilir.
● Katılımcıların öğrenci veya 25 yaş ve altı mezun olması gerekmektedir.
● Takım temsilcisi, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin tasarım bölümlerine bağlı,
mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım
ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan
bölümlerinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta
yeterlik ve doktora) öğrencileri ve bu bölümlerden mezun olmuş katılımcılar olabilir. Her
takımda en az bir mühendis bulunmalıdır. Diğer tüm disiplinlerden öğrenciler, yukarıdaki
şartları sağlayan takım temsilcisinin olduğu takımların üyesi olarak ile yarışmaya
katılabilir.
● Takımlar yarışmaya birden fazla proje ile katılamazlar.
● Yarışmaya katılanların; jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörlerle, bunların 1.
dereceden ortakları, yardımcıları ve çalışanları ya da akrabaları arasında olmamaları
gerekmektedir.
● Yarışmaya katılanların, jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olması
gerekmektedir.
● Yarışmaya gönderilen tasarımların daha önce herhangi bir ortamda sergilenmemiş
ve başka bir yarışmaya daha önce gönderilmemiş olması gerekmektedir.
● Projelerde proje sahiplerini tanıtan herhangi bir ibare ya da işaret olmamalıdır.
● Yarışma Başvuru Formu’nu belirtilen süreler içerisinde doldurarak kayıt yaptırmış olmak
gerekmektedir.

YARIŞMANIN TAKVİMİ
Yarışmanın ilanı: 13 Temmuz 2021
Soru-cevap: 21 Temmuz 2021`a kadar
Bilgilendirme seminerleri: 2 Ağustos-6 Ağustos 2021
Son teslim: 30 Eylül 2021
Jüri değerlendirme: 15 Ekim 2021-30 Ekim 2021
Sonuçların ilanı: 1 Kasım 2021
PROJELERİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI
Proje teslimi, dosyaların ve imzalı başvuru formunun çevrimiçi olarak https://gelecekburada.com.tr
sitesine yüklenmesinden ibarettir. Belirtilen gün ve saat dışında sisteme yükleme yapmak mümkün
olmayacaktır.

ÖDÜLLER
1. Nurus Tasarım Kampı + Nurus Çalışma Koltuğu + 15.000 TL
2. Nurus Çalışma Koltuğu + 10.000 TL
3. Nurus Çalışma Koltuğu + 5.000 TL

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMUN/ KURUMLARIN ve RAPORTÖRLERİN ADRES
VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİLİŞİM VADİSİ
Muallimköy Mahallesi Deniz Caddesi No:143/5 Gebze/Kocaeli
Telefon: +90 (262) 754 14 14
E-posta: info@bilisimvadisi.com.tr
Web: https://gelecekburada.com.tr