Bilişim Eğitimcilerinin Yetiştirilmesi ve İstihdamı Çalıştayı

Bilişim Eğitimcilerinin Yetiştirilmesi ve İstihdamı Çalıştayı
25-26 Mayıs 2016 Ankara

Değerli Katılımcılar;
Bilişim teknolojilerinin toplumsal yaşamın organik parçalarına dönüştüğü günümüzde, temel düzeydeki bilişim eğitimi de nerede ise genel kültür eğitiminin zorunlu bir boyutu haline gelmiştir. Buna karşılık bilişim teknolojilerinin kullanımında olduğu gibi bilişim eğitimi alanında da pekçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların önemli bir kısmının kaynağı, eğitim sistemimizin farklı kademelerinde bilişim teknolojileri eğitim veren insangücünün yetiştirilmesi ve istihdamına yönelik uygulamalardır. Uygulamaların çok boyutluluğu, yaşanan sorunları da çeşitlendirmekte, paydaşların her birinin kendi açısından geliştirip uyguladığı girişimlerden sağlıklı sonuçlar alınabilmesini olanaksız kılmaktadır.

Değerli Akademisyenler/Katılımcılar;

Çalıştay programı yayınlanmıştır. Programa yan taraftaki menüden ulaşabilirsiniz.

Bilişim eğitimcilerinin yetiştirilmesinde koordinasyonu üstlenen Yükseköğretim Kurumu, yetiştirme sorumluluğunu üstlenen eğitim fakülteleri ve bu fakültelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümleri, öğretmen istihdamına yönelik uygulamaların temel sorumlusu olarak Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullar, özellikle eğitimde bilişim uygulamaları yürüten kamu ve özel sektör kuruluşları ve tabii ki ilgili bölüm öğrencileri ve mezunları, konunun temel paydaşlarıdır. Sorunların çözümü, bu paydaşların konuya ilişkin bakış açılarının uyumlulaştırılmasını ve çözüme yönelik bir sinerji yaratılmasını gerektirmektedir.

25 Mayıs 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştireceğimiz Bilişim Eğitimcilerinin Yetiştirilmesi ve İstihdamı Çalıştayı ve ertesi gün düzenleyeceğimiz bir panel ile tüm paydaşları bir araya getirmeyi, ortak sorunlarımızı tartışmayı ve birlikte çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Konu ile ilgili herkesi Çalıştayımıza katılmaya, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya ve konuya ilişkin çözüm arayışlarına katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Nurettin Şimşek
Çalıştay Başkanı

Temalar
Aşağıdaki konular çalıştay boyunca gerçekleştirilecek ana temaları oluşturacaktır :
Bilişim Eğitimcilerinin İstihdam Sorunları
Bilişim Eğitimcilerinin İstihdam Sorunlarına Çözüm Önerileri
Paydaşların Önerilerine göre BÖTE Bölümlerinin Yeniden Yapılandırılması

Önemli Tarihler
Çalıştaya Katılım için Son Başvuru Tarihi : 20 Mayıs 2016
Katılımcıların İlanı : 23 Mayıs 2016
Çalıştay Tarihi : 25-26 Mayıs 2016

İletişim

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Cebeci Yerleşkesi Cemal Gürsel Cad.

06590 Cebeci Çankaya / Ankara
Tel : 0312 363 33 50
Fax : 0312 363 61 45

Çalıştay Sekreterliği : sekreter@bilisimcalistayi.org, info@bilisimcalistayi.org