“BİLİNÇLİ TÜKETİM VE TÜKETİCİ HAKLARI” LİSELİLER KARİKATÜR YARIŞMASI

LİSELİLER KARİKATÜR YARIŞMASI

TİCARET BAKANLIĞI
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
“BİLİNÇLİ TÜKETİM VE TÜKETİCİ HAKLARI” KONULU
TÜRKİYE GENELİ LİSELER ARASI
KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONUSU : Tüketicinin, temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği, bilgi
edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik
çıkarlarının korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması
tüketicilerin temel ve evrensel haklarıdır. Bu bağlamda yarışma konusu “Bilinçli Tüketim ve
Tüketici Hakları” konusunda olacaktır.

TÜRÜ : Türkiye Geneli Liselerarası Karikatür yarışması

AMACI : Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi tüketici hakları
konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek,
değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.

KAPSAMI : Tüm Türkiye’de resmi ve özel okular da eğitim ve öğretim gören lise
ve dengi eğitim ve öğretim gören öğrencileri.

GENEL KATILIM ŞARTLARI :
– Yarışmaya Tüm Türkiye’deki resmi ve özel okullarda eğitim ve öğrenim gören lise
öğrencileri katılabilir.

– Yarışmaya katılım ücretsizdir.

– Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları)
yarışmaya katılamazlar.

– Yarışma lise ve dengi okulların 9,10,11 ve 12 inci sınıfları olmak üzere tek kategori de
yapılacaktır.

– Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

– Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.

– Resimler 35×50 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.

– Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi
kullanmakta serbesttirler.

– Eserlerin aslı (orijinali) ve katılım formu, elden, posta veya kargo aracılığı ile İllerde
bulunan Ticaret İl Müdürlüklerindeki yarışma sekretaryalarına teslim edecektir.
Eserlerin teslim edilecekleri Ticaret İl Müdürlükleri listesi şartnamenin en altta
bulunan sayfa 10, 11 ve 12’de ayrıca sunulmaktadır. Hangi ilden katılım
sağlanacak ise eser sahibi veya okulu ilgili Ticaret İl Müdürlüğü ile irtibata
geçecektir.

– Katılımcılar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi http://ticaret.gov.tr adresinde
duyurular kısmından, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici sosyal medya
hesaplarında yer alan “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. Katılımcılar “Yarışma
Şartnamesi” içerisinde bulunan gerekli formları doldurmak ve eserlerini teslim
etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı
bırakılacaktır.

– Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

– Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

– Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden
Bakanlığımız sorumlu değildir.

– Yarışmaya gönderilen eserler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül
kazanmamış olmalıdır. Ya da kopyalanmış olmamalıdır.

– Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma
adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

– Yarışmaya gönderilen eserler dereceye girsin ya da girmesin iade edilmeyecektir.
Ticaret İl Müdürlüklerince muhafaza edilecektir. Yalnızca ödüle layık görülen Türkiye
Geneli Derecesine giren eserler Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğünce muhafaza edilecektir.

– Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri öğrencinin kendisine teslim edilecektir.
Ankara dışından ödül alacak öğrenci Ankara’da yapılacak ödül törenine yanında 1 (bir)
kişi (velisi ya da okul müdürü veya öğretmeni) ile katılabilecek ve yol, konaklama
giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.

– Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş
sayılırlar.

– Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda
durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması
muhtemel yardım imkanları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın
engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı
yapılacaktır.

Eserlerin Son Teslim Tarihi : 06 Ocak 2023 Cuma (mesai bitimine kadar)

Yarışma sonuçları
http://ticaret.gov.tr
https://tuketici.ticaret.gov.tr
https://www.facebook.com/etuketici

www.instagram.com/etuketici/ adreslerinden duyurulacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

18 − ten =