BİLİMSEL YÖNTEM BASAMAKLARI

Proje Standı

BİLİMSEL YÖNTEM BASAMAKLARI

 Soru sormak
• Gözlem yapmak
• Tahminlerde bulunmak
• Hipotez kurmak
• Araştırmayı tasarlamak
• Hipotezi test etmek
• Verileri kaydetmek
• Sonuçlar çıkarmak