Bilimsel Metinler Temelli Akademik Türkçe Uygulamaları

Bilimsel Metinler Temelli Akademik Türkçe Uygulamaları

Bilimsel Metinler Temelli Akademik Türkçe Uygulamaları etkinliğinin temel amacı lisansüstü eğitim sürecindeki bireylerin araştırmalarını doğru ifadelerle anlatabilmelerini ve yazmayı planladıkları metin türüne uygun (tez, makale, rapor vb.) bir yazı planı hazırlayabilmelerini sağlamaktır. Bunun için altı günlük bir çalışma takvimi hazırlanmıştır. Bu altı günün ilki akademik dil ile diğer dil türleri arasındaki farkı göstermekle başlayacaktır. Yine bu günde “özet” metinlerinin yazımı konusu işlenecektir. İkinci gün ise “giriş” metinlerinin yazımına ayrılmıştır. Bu günde giriş cümlelerinin niteliği, giriş cümlelerinde sıkça rastlanılan hatalar, giriş cümlelerinde dikkat edilecek hususlar anlatılacaktır. Üçüncü gün, “yöntem, amaç ve evren-örneklem” metinleriyle ilgilidir. Bu günde yöntem çeşitlerinin doğru ifadelerle betimlenmesi, çalışma gruplarının gösterimi, amacın yazılması gibi konular işlenecektir. Dördüncü gün bulguların gösterilmesi ve anlatımına ayrılmıştır. Bu günde tablolar, kısaltmalar, nitel ve nicel ifadeler gibi bilimsel bulguların nasıl anlatılması gerektiği, hangi ifade biçimlerinin daha anlaşılır ve doğru olacağı gösterilecektir. Beşinci gün tartışma bölümlerinin yazılması ile ilgilidir. Burada karşılaştırma cümlelerinin gösterilmesi, zıtlık ve paralelliğin anlatımı, tartışma ve yorum cümlelerinin özellikleri anlatılacaktır. Altıncı gün, sonuç ve öneri cümlelerinin yazılması, kaynak bilgisinin gösterilmesi vb. konulara ayrılmıştır.
Yrd. Doç. Dr. Sami BASKIN
Etkinlik Koordinatörü