Bilimsel Çalışmanın Esasları

HİDRA – AKÜNSEM KIŞ OKULU 2012

BİLİMSEL ÇALIŞMANIN ESASLARI

21 – 29 OCAK 2012, ANTALYA

Hidrobiyolojik Araştırmalar Derneği (HİDRA) tarafından her yıl yaz okulu olarak düzenlenen “Bilimsel Çalışmanın Esasları”, 2012 yılında Kış Okulu olarak, Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM) paydaşlığında yapılacaktır.
21 – 29 Ocak 2012 tarihleri arasında ANTALYA’da gerçekleşecek olan HİDRA – AKÜNSEM 2012 Kış Okulu, gerek içerik gerekse, uygulama şekli açısından sıradışı bir plan ve program çerçevesinde hazırlanan, kurgusu önceden belirlenmiş bir eğitimdir. Bu Kış Okulu’nu gerçekleştirmekteki öncelikli amacımız, bilimle bir şekilde uğraşan ya da uğraşmak isteyen genç bilim adamlarını bir araya getirmenin yanı sıra, daha nitelikli ve geniş görüşe sahip çalışmalar yapmalarını sağlamaya yönelik oturumlarla yön-eylem belirlemek ve kazandırmaktır. Bu nedenle, bir sivil toplum kuruluşu olan HİDRA’nın öncelikli hedefi, bilimsel çalışmalar yapmaktan çok, bilimsel çalışmaların ve anlayışın sonucunun toplum yaşantısındaki etkilerini etkin kılmaktır.
Akademik danışmanlığını Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Emin Türkay KORGUN’un yapacağı, Bilimsel Çalışmanın Esasları konulu 2012 Kış Okulu ile; bilimsel düşünme yeteneği gelişmiş, sorunları ortaya koyabilen ve bu sorunları gidermeye yönelik yeni bakış açısı kazanmış ve bilgi üretebilen bireylerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, HİDRA’nın ilerideki dönemlerde gerçekleştireceği bilimsel çalışmalar için alt yapı oluşturulması da hedeflenmektedir.
Üniversitelerin; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuru yapabilecekleri HİDRA 2012 Kış Okulu’nun katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlı tutulacaktır. Katılımcılar, Kış Okulu boyunca akademik danışmanlarımız, HİDRA eğitmenleri ve ülkemizdeki çeşitli üniversitelerden katılacak olan bilim adamları ile birlikte aynı ortamda bulunacak ve “Bilimsel Çalışmanın Esasları”nı hem eğlenerek hem de keşfederek öğrenecekler.
Tüm katılımcılar, dans ederek iletişimin temeline uzanıp, dans ile bilimsel çalışmalar arasındaki bağı keşfedecekler. Kış Okulu boyunca ayrıca, özel bir sinema seansıyla işlenen konular pekiştirilip, bilimsel çalışmaya yönelik bilgi birleştirmesinde bulunacaklar. Bir taraftan masallarla aslında anlatılmak istenenin ne olduğunu ve ilk masalcıların özelliklerini anlayıp, varyant oturumlarla gün içinde anlatılan temel aktarımlar pekiştirilirken diğer taraftan bilimsel bir çalışma gerçekleştirerek tüm Kış Okulu boyunca sürecek olan teorik aktarımları pratiğe dökme fırsatı elde edecekler. 72 saatlik dopdolu ama sıkıcı olmayan, eğlenceli ama aynı zamanda öğretici de olan Kış Okulu’muzda tüm katılımcılar, Antalya’nın eşsiz güzelliklerinin keyfini çıkarırken, bilimsel yapabilirliklerine sağlam bir temel de oluşturmuş olacaklar.
Sonunda başarılı olan katılımcıların sertifika alacakları ve ayrıca HİDRA’nın gerçekleştireceği diğer çalışmaları için kredi kazanacakları Kış Okulu’na başvurular, 10 Ekim 2011 tarihinden itibaren internet üzerinden yapılacaktır. HİDRA – AKÜNSEM 2012 Kış Okulu’na katılmak isteyen adayların www.hidra.org.tr adresinde yayınlanacak olan başvuru formunu doldurup [email protected] adresine göndermeleri yeterlidir.
HİDRA– AKÜNSEM 2012 Kış Okulu’nun son başvuru tarihi 1 Aralık 2011’dir. Titiz bir inceleme sonucunda seçilecek olan adayların listesi 9 Aralık 2011 tarihinde internet sitemizden duyurulacaktır.
21 – 29 Ocak 2012 tarihleri arasında, Antalya’da gerçekleştireceğimiz HİDRA – AKÜNSEM 2012 Kış Okulu’muza, bilim ile uğraşan ya da uğraşmak isteyen herkesi bekliyoruz.
Kış Okulu Programı

HİDRA – AKÜNSEM 2012 Kış Okulu “Bilimsel Çalışmanın Esasları” programı süresince; 40 saat Bilgi Aktarım Oturumları, 8 saat Tamamlayıcı Oturumlar, 6 saat Aktif Enlemli Çalışma, 6 saat Varyant Oturumları, 8 saat, Aktivite ve 4 saat Dans oturumları gerçekleştirilecektir.

Kış Okulu için başvurular, 10 Ekim 2011 tarihinden itibaren 1 Aralık 2011 tarihine kadar gerçekleştirilebilecektir. Kış Okulu, 12 katılımcı ile sınırlıdır. Başvurular, internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

ÜCRET VE BURS

HİDRA 2012 KIŞ OKULU Bilimsel Çalışmanın Esasları programının katılım ücreti 2000 TL olarak belirlenmiştir.
HİDRA – AKÜNSEM 2012 Kış Okulu “Bilimsel Çalışmanın Esasları” programı için; katılımcıların, konaklama, yemek, katılım ücreti gibi giderleri için çeşitli burs olanakları bulunmaktadır.

PROGRAM

Hidrobiyolojik Araştırmalar Derneği, 2012 Kış Okulu; program  ve gerekleri belirlenmiş, hedef  ve  şekli  kurgulu, bir
akademik saha çalışması ve eğitimidir.
Bu belirlenim ve kurgu gereği, Kış Okulunun işlerliği ve sonuca erimi esastır.
Ülkemiz  üniversitelerinin;  lisans,  yüksek  lisans  ve  doktora  öğrencileri  arasından  davet  ve  yayınlanan  katılım
başvurusu ile Kış Okulu’nda yer alacak olan katılımcıların tamamı istisnasız olarak bu esaslar altındadır.
Buna göre;
1.  Hidrobiyolojik Araştırmalar Derneği, 2012 Kış Okulu, HİDRA örgün eğitim unsurlarındandır.
2.  Kış Okulu, tek saha ve eğitim-katılım döneminden oluşur. 
Ulaşılması hedeflenen programı belli eğitim-saha çalışması, 21 – 29 Ocak 2012 tarihleri arasındadır.
3.  Akademik  veri  yığını  hedefi  amaçlı  olarak  Kış  Okulu’nda  görev  yapacak  proje  sahipleri,  yürütücü  ve
asistanlarına  ilişkin program ve bilgi  (için HİDRA Kış Okulu 2012 Görevler belgesine bakınız) bu belgede
yer almamaktadır. Bu şahısların eğitim toplantı, takip, değerlendirme ve hareket usulleri ayrıca belirtilmiştir.
Atanmış eğitmenler ve yardımcıları, 21 Ocak 2012 günü saat 19:00’da açılış kokteylinin yapılacağı alanda
hazır bulunacaktır.
4.  Eğitim-Katılım  başvurusu  kabul  edilmiş  ve  davetli  katılımcıları  en  geç  21 Ocak  2012  günü  saat  19:00’da
açılış kokteylinin yapılacağı alanda bulunacaktır.
5.  Kış Okulu,  bir  dinlenme  ve  tatil  yer  ve  zamanı  olmadığı  için,  öncelikli  olarak,  gayretli  ve  odaklı  çalışma
bütünü ihtiyacındadır. Bu nedenle, bu belgede belirtilmiş bütün zaman ve program uygulama ifadeleri,
kesin  ve  keskindir. Dakika  kısalığında  dahi  hiçbir mazeret  kabul  edilmeksizin  bütün  plana  ilişkin  zaman
ihlâlleri, katılımcıların ilişiğinin kesilmesi gereğini doğurur.
6.  Anılan Kış Okulu  ve  bu  tarihlerden  sonra  gerçekleştirilecek  bütün HİDRA  projeli  etkinlikler,  yurtiçi  ve  dışı
üniversite ilişimleri ve kendi bünyesindeki yapılanma çizgisinde, kredilendirme sistemiyle yürüyecektir. Buna
göre  katılımcılar;  eğitim,  edinim  ve  üretim  sonuçlarında  kredilendirilecek,  gelecekteki  çalışma,  kamp  ve
üniversite kış okulu kredilendirmelerinde ve katılımlarda, bu krediler esas alınacaktır. Kış Okulu süresince
oluşacak  katılımcı  günlük  rapor  ve  diğer  yazımlar  yığını,  hemen  yayınlanacak  olan  Rapor  Kitabı’nda  ve
bültenlerde bulunacaktır.  
7.  Akış ve gerekler sınırlamasında, katılımcılar, kendilerine verilen görevleri, uygulama esasları ile yaparlar. Bu
esaslar,  ilk oturum sırasında belirtilecektir. Sağlık ve kişisel  terk durumları dışında göreve aykırı durum ve
isteklerle, Kış Okulu yönetimi bilgisi dışındaki her türlü oluş, katılımcının ilişiğinin kesilmesi anlamındadır.
8.  Kış Okulu’nun amaçları, açık ve basittir. Bunların yerine gelmesi esastır.
9.  Tüm katılımcılar, oturum saatinden önce oturumun yapılacağı alana gelmeyi, geç kaldıkları takdirde ilişiğinin
kesileceğini kabul ederler.
10. Kış  Okulu  süresince  gerçekleştirilen  sınavlarda  %50’nin  altında  başarı  gösteren  katılımcıların,  Kış
Okulu’ndan ilişiği kesilir.
11. Kış Okulu, katılımcıların sıhhî gözetimini seyyar tıbbî olanaklarla uzman hekim eşliğinde sağlar.
12. Katılımcılar,  Kış  Okulu  süresince,  sağlık  sorunları  dışında,  okul  sahasını  terk  edemez,  ziyaretçi  kabul
edemez. 
13. Katılımcılar, Kış Okulu süresince günlük plan sırasında, çalışma alanı  içinde  telefon görüşmesi  yapamaz,
telefon bulunduramaz.
14. Katılımcılar,  varsa, dizüstü bilgisayar, USB  flash bellek,  ve dans etmeye uygun ayakkabı-giysi getirmeleri
(spor  ayakkabısı  ile  dans  etmeye  izin  verilmez)  ve  ilgili  eğitim  unsurlarını  (kitap  vs.)  edinmeleri  (sahada
edinilebilir) beklenir. Bütün  literatür ve bilgi erişim kaynakları, atanmış sorumlular  tarafından sahada hazır
bulundurulur.
15. Katılımcıların,  konulu  esaslar  gereği,  Kış  Okulu  yönetimi  kararıyla  Kış  Okulundan  ilişiklerinin  kesilmesi
durumuna itiraz edemezler, ödedikleri bedeli veya bursu geri talep edemezler.