Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Yürütme ve Akademik Beceriler Atölyesi

Tübitak Eğitim
TÜBİTAK 2237-A

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı’na “Sağlık, Fen ve Doğa Bilimler
Alanında Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimi Gören Genç Araştırmacılara Yönelik Ulusal ve Uluslararas
Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Yürütme ve Akademik Beceriler Atölyesi” etkinliği.

Amaç: Ülkemizin öncelikli ihtiyaçları arasında olan nitelikli bilim insanlarının yetişmesi için, TÜBİTAK tarafından verilen desteklerle, sağlık, doğa ve fen bilimlerinde lisans ve yüksek lisans eğitimi gören öğrencilerin erken dönemde akademik beceriler ile tanıştırılması, çok disiplinli çalışma kültürüne alışmaları ve nitelikli bilimsel araştırma yapabilme ve çıktıya dönüştürme, proje desteği başvurusu ile ilgili süreçleri nasıl yöneteceği ve kabul sonrasındaki yürütücülük faaliyetleri ile ilgili interaktif bir eğitim yapılması amaçlanmaktadır.

Ülkemizin farklı üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans eğitimi görmekte olan öğrencilerine akademik ortamda bilimsel araştırma kültürünü kazandırmak ve gelecek planlarında akademik kariyere yönelmelerine katkıda bulunmak ve bilimsel proje süreçleri hakkında farkındalık oluşturmak, yapmak istediğimiz kursun bir diğer önemli amacıdır. Bu sayede öğrenciler gerek lisans ve yüksek lisans eğitimleri esnasında gerekse mesleki yaşamlarında araştırma sorusu geliştirebilmeyi, hipotezlerini test etmeyi, grup çalışması içerisinde yer almayı ve proje hazırlamayı ve sonuçlandırmayı öğrenerek bilimsel kimlik kazanma yolunda önemli adım atmış olacaklardır.

Kurs kapsamında bir başlangıç olarak 2209-A projesi hazırlamak isteyen geleceğin bilim insanları için yol haritası niteliğinde, bilimsel hipotezin nasıl kurulacağından etik değerlere, araştırma yöntemlerine kadar her aşamada konular ayrıntılı olarak hem teorik hem de uygulamalı eğitimler ile ele alınacaktır. Kurs sonunda katılımcıların; TÜBİTAK kapsamındaki bir araştırma projesini planlayabilecek, projenin amaç ve kapsamını belirleyebilecek, proje çalışma takvimini, proje bütçesini oluşturabilecek, proje sonuçlarını değerlendirebilecek ve proje raporunu yazabilecek seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir.

Kapsam: Sağlık, doğa ve fen bilimlerinde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin alanlarında bilimsel bir fikri, multidisipliner bakış açısıyla proje önerisi haline getirebilmeme becerilerini geliştirmek yer almaktadır. Bilimsel araştırma hipotezini belirleme, araştırma konusu ile ilgili bilimsel literatüre (OVID Medline, EMBASE, Web of Science, Pubmed ve Scopus) nasıl erişeceği ve kullanacağı, eleştirel okumalar ile literatür verilerinin değerlendirilmesi, elde edilen veriler ile kurulan hipotez doğrultusunda proje hazırlayabilme ve projenin yazılı sunumu için ilgili yeterliklere sahip olmalarını sağlamaktır. Eğitim etkinliği; ders programında ayrıntısı yer alan başlıklarda bilimsel düşünce/bilimsel eser nasıl eleştirel değerlendirilir, kanıta dayalı bilim çerçevesinde teorik ve pratik uygulamaları kapsamaktadır. Proje eğitim ekibi, temel ve dahili tıp bilimleri ve fen alanlarında farklı üniversitelerden öğretim üyeleri olup daha önce gerçekleştirdikleri TÜBİTAK proje yürütücü ve danışmanlıklarıyla da bu eğitimi verebilmek için yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğu kanaatindeyiz. Eğitimci olarak görev alacak akademisyenlerin pek çoğu önceki dönemlerde TÜBİTAK 2237-A eğitim programlarında da yer almışlardır. Özellikle bu bağlamda dünyada araştırma faaliyetleri ve hayat boyu öğrenme konusunda önemli tecrübeleri olan eğitimciler, bu tecrübelerini farklı fakültelerde lisans ve yüksek lisans eğitimi gören öğrencileri ile paylaşma potansiyeline sahiptirler.

Eğitim programı kapsamında başvuru belgeleri arasında ayrıntısı yer almakta olan teorik dersler, uygulamalı ve interaktif eğitimler 4 günlük bir programda tecrübeli akademisyenler tarafından yürütülecektir. Katılımcılara, proje hazırlama öncesi bilinmesi gereken temel kavramlar, bilimsel araştırma konusunun seçimi, hipotez kurma, araştırmanın planlanması, araştırma sonuçlarının analizi ve dokümantasyon konuları interaktif olarak anlatılacaktır. Verilen bilgiler doğrultusunda katılımcılara proje yazımı konularında uygulamalar yaptırılacaktır.

Toplamda etkinliğe katılması öngörülen 35 kursiyere eğitim verilecektir. Kursiyerlerin 18’i Malatya’daki üniversitelerden 17’si ise farklı üniversitelerde (İnönü Üniversitesi dışında katılım sağlayan) eğitimlerini devam ettiren öğrencilerden oluşacaktır. Eğitim seviyeleri açısından ise 20 lisans ile 15 yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere yönelik 2 ayrı sınıfta etkinlik yapılması amaçlanmaktadır. Teorik eğitimler, pandemi önlemleri de göz önüne alınarak lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ayrı sınıflarda yapılacaktır. Teorik eğitimler sonrası, eğitimciler kontrolünde her sınıftaki katılımcılar 4 küçük gruba ayrılacak (Covid-19 süreci de düşünülerek gerekli önlemlerle beraber sosyal mesafe de ön görülerek geniş masalarda her grupta 4-5 kişi yer alacak şekilde ve gereklilik durumunda grup sayıları artırılabilecektir) daha verimli, anlaşılabilir, multidisipliner ekip ruhu oluşturulacaktır. Böylelikle, proje hazırlama öncesi bilinmesi gereken temel kavramlar, bilimsel araştırma konusunun seçimi, hipotez kurma, araştırmanın planlanması, araştırma sonuçlarının analizi ve dokümantasyon konuları daha etkin bir biçimde işlenecektir. Verilen bilgiler doğrultusunda katılımcılara proje yazımı konularında pratik uygulamalar yaptırılacaktır. Uygulamalar yapılırken yaklaşık belirlenen gruplar için belirlenen eğitimciler her gün farklı gruplara danışmanlık yapacaktır (ders programında ayrıntılar mevcuttur); böylece kursiyerlerin, eğitimcilerin tamamıyla uygulama yapması ve eğitimcilerin tamamının bilgi birikimlerinden faydalanmaları sağlanacaktır.

Etkinlik öncesinde ve süresince Covid-19 salgını açısından alınacak önlemler ve yapılacaklar şunlardır:

Etkinlik süresince Covid-19’dan sorumlu yetkili personel olarak tabip istihdam edilecektir.

Eğitimin yapılacağı salona ve dinlenme alanlarına Covid-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve içeride uyulması gereken kurallar) asılacaktır.

Eğitim merkezi girişinde her gün eğitmenler dâhil olmak üzere eğitim merkezinde çalışanlar ve kursiyerlerin ateş ölçümü yapılacak ve kayıt altına alınacaktır. Ateş ölçen personel, tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacaktır. Ateşi 38°C’dan yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan/gelişen, Covid-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar içeri alınmayacak ve tıbbi maske takılarak Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisi’ne yönlendirilecektir.

Eğitim salonlarında kursiyer ve eğitmen sayısı en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlanacaktır.
Eğitim merkezinde eğitmenler, kursiyerler ve çalışanlar en az 1 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilecektir. Ders aralarında dinlenme alanlarında sosyal mesafe korunacak ve maske takılmaya devam edilmesi sağlanacaktır.
Eğitim merkezine girişte ve eğitim salonlarında el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya bulundurulacaktır.

Eğitimin ilk dersinde Covid-19’dan sorumlu yetkili tarafından eğitim süresince Covid-19’dan korunma konusunda bilgi verilerek merkezde uyulması gereken kurallar anlatılacaktır.

Temaslı takibi için sınıflarda aynı kursiyerin aynı yerde oturması sağlanacaktır.
Kursiyerlerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanacaktır.
Eğitim merkezinde Covid-19 vakası olması durumunda o sınıf/salon boşaltılacak, 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulması sağlanacaktır. Bunun sonrasında temizliği yapılacaktır. Salon temizliğini yapacak kişi tıbbi maske, forma ya da tek kullanımlık önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanacak; temizlik görevlisi ellerini yıkadıktan sonra eldiven giyecek ve temizliği eldivenli ellerle yapacaktır.

Kursiyerlere çay kahve ikramı karton bardaklarla yapılacak, su ikramı ise tek kullanımlık şişe veya tek kullanımlık bardak su ile yapılacaktır. Kişiler içeceklerini çay ocağından kendileri almayacaktır. Servis personeli, servis esnasında sosyal mesafeye özen gösterecek ve temastan kaçınacaktır.

Eğitim merkezi, eğitim salonları kapılar açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların havalandırması %100 doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Vantilatörler çalıştırılmamalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “Covid-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilecektir. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html

25-26-27-28 Şubat 2021, Malatya

Konaklama
İnönü Üniversitesi Konuk Evi

Yemek İkramları
İnönü Üniversitesi Konuk Evi Yemekhanesi

Eğitim ve Konaklama Ücreti
TÜBİTAK 2237 programı kapsamında ücretsizdir.

Koordinatör: Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD, Malatya

İLETİŞİM
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

(422) 341-0660/1227

(422) 341-0660/1267

2237-A Eğitim Etkinlikleri için: [email protected]

2237-B Eğitim Etkinlikleri için: [email protected]

Etkinlik Koordinatörü: [email protected]

Başvuru tarihleri ve dökümanları için web adresimizi takip ediniz.
www.tubitak2237inonu.com/2237-a-subat2021/basvuru

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

three + 8 =