Bilimin Karesi Proje Yarışması

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, bilim alanında yetenekli öğrencilerimize sahip çıkarak bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinliklere ilgiyi-katılımı artırıp, Balıkesir Karesi genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek ve onlara araştırma bilinci kazandırmak amacıyla 5.,6.,7. ve 8. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Teknoloji ve Tasarım ile Bilişim Teknolojileri alanlarında “Bilimin Karesi” adlı proje yarışması yapılacaktır.

KARESİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
“BİLİMİN KARESİ PROJE YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

AMACIMIZ
Çevresinde karşılaştığı problemler karşısında bilimsel bir bakış açısına sahip ve olayları bu bakış açısı ile tarafsız olarak inceleyerek çözümler üretebilen, çözümleri sınayıp elde ettiği sonuçları çevresindeki insanlarla paylaşan, bilimin gelişimine katkıda bulunmak için gönüllü, bilim alanındaki en son gelişmelerden haberdar bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, bilim alanında yetenekli öğrencilerimize sahip çıkarak bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinliklere ilgiyi-katılımı artırıp, Balıkesir Karesi genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek ve onlara araştırma yapma bilinci kazandırmaktır.

ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ
1. Öğrencilerimizin Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe, Bilişim Teknolojileri ve Teknoloji Tasarım alanlarında yaratıcılıklarını teşvik etmek,
Öğrencilerimizin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine ortam hazırlamak,
Öğrencilerimizin, araştıran-sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, yaşam boyu öğrenen bilimsel okuryazar bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır.

ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Balıkesir Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokullarının 5, 6, 7, 8. sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Bilişim Teknolojileri ve Teknoloji-Tasarım alanlarındaki konuların projelendirilmesi aşamasında, çalışmaların özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içinde, estetik, uygulanabilir ve sosyal fayda sağlayıcı olması esas alınmaktadır.

Proje yarışması; resmi/özel tüm ortaokul kurumlarını kapsar.

DEĞERLENDİRME KURULU
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Ortaokul Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Bilişim Teknolojileri ve Teknoloji Tasarım ders öğretmenlerinden ve Balıkesir Üniversitesi Akademisyenlerinden değerlendirme kurulu oluşturulacak. Bu kurulca sergilenmeye değer görülen projelerin seçimi yapılacaktır.
Sergilenecek projeler arasından; Balıkesir Üniversitesi´ndeki akademisyenlerden oluşacak ÜST KURUL tarafından;
Ortaokullarda (Bilim Sanat merkezleri ve İmam Hatip Ortaokulları da dahil) Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri ile Teknoloji ve Tasarım alanlarından ilk üçe giren projeler seçilecektir.

DAYANAK
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği.

PROJELERİN SERGİLENMESİ:
Seçilen projeler 9-10-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek olan bir merkezde sergilenecektir.
Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce proje yarışmasında Ortaokul Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Teknoloji ve Tasarım ile Bilişim Teknolojileri projelerinden ilk üçe girecek projeleri hazırlayan öğrencilere ödül, sergilenmeye değer görülen projeleri hazırlayan öğrencilere ve danışman öğretmenlere belge verilecektir.

UYGULAMA SÜRESİ
Çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Bilimin Karesi Proje Yarışması –Ortaokul Öğrencilerine Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Bilişim Teknolojileri ile Teknoloji ve Tasarım alanlarındaki Balıkesir Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 5, 6, 7, 8. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir.

Başlama Tarihi :23 Mart 2015
Son Başvuru :25 Mayıs 2015
Bitiş Tarihi :12 Haziran 2015
Sergi Alanında Hazırlık :8 Haziran 2015
Sergi Tarihi :9-10 Haziran 2015
Ödül tarihi :11 Haziran 2015

PROJE ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ OLARAK
Proje başvuru işlemleri belirlenen alanlara uygun olarak başvuru formu doldurularak yapılacaktır.
Proje başvurusu formu elektronik ortamda (https://docs.google.com/forms/d/1hp7f3TUaT-Lixdz2NIR7ER7oCkMXXhf12rX-cyXOE6M/viewform?usp=send_form) doldurulacaktır ve başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Ayrıca biliminkaresi@gmail.com mail adreslerine elektronik ortamdan da gönderilmelidir.
Öğrenciler bireysel olarak veya en fazla ikişer kişilik gruplar halinde proje hazırlayabileceklerdir.
Öğretmenler birden fazla projeye danışmanlık yapabilirler.
Öğrenciler, hazırlayacakları projeler için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir.
Her okul, birden fazla proje ile çalışmaya katılabilir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI
Sergiye davet edilecek projeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasından ilan edilecektir.

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Konu seçimi veya probleme yaklaşım açısından özgünlük ve yaratıcılık,
Proje konusunun alanlarına uygun olarak yapılması,
Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,
Problem durumu, amaç, yöntem, bulgular ve elde edilen sonuçların tam, açık, anlaşılabilir biçimde ifade edilmiş olması,
Konunun daha önce aynı biçimde ve yöntemle çalışılmamış olması (Proje bankası, ilgili literatür ve internetten yararlanılacak.),
Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması,
Toplumsal veya ekonomik bir yarar sağlaması,
Özümseme ve hakimiyet,
Sonuca ulaşabilme,
Kaynakların belirlenmesi.
Projelerin değerlendirilmesinde, değerlendirme kurullarınca bu ölçütler dikkate alınacaktır.
Not: Bilişim Teknolojileri dalında Scratch programı ile yapılmış eğitici animasyonların tasarımını anlatan projeler de yer alabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.