Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans

Değerli Eğitimci Meslektaşlarımız,
Siirt Üniversitesi, Southern Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinin ortaklaşa düzenleyeceği “Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans” 22-24 Mayıs 2014 tarihlerinde Siirt ilinde yapılacaktır. Uluslararası Kongremizin Ana Teması, “Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik” olarak belirlenmiştir. Kongremizin Alt Temaları; “Yönetim ve Okul Liderliği, Öğrenme ve Öğretme, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sosyal Bağlamda politika, politikalar ve eğitim, Eğitimde Yenilikler ve Yeni Yönelimler, Eğitim ve Teknoloji, Türkçe Konuşulan Cumhuriyetlerde Eğitim” olarak belirlenmiştir.

İlgili alanlarda yurtiçi ve yurtdışındaki bütün akademisyenler, lisansüstü eğitim öğrencileri, denetmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın her düzeydeki öğretmenleri ve yöneticilerini, Kongremize katılmaya davet ediyoruz. Eğitim sistemimizin sorunlarının, eğitim sisteminde ve okulda kapasite geliştirerek çözülebileceği düşüncesinden hareketle kongremize katkıda bulunmanızı dileriz. Uluslararası kongreye ev sahipliği yapmaktan ve bu vesileyle meslektaşlarımızı Siirt Üniversitesi’nde ağırlamaktan dolayı mutluluğumuzu belirtir, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu

Tema ve Konular

Kongre Teması
Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans
Kongrenin Ana Başlık / Konuları

Alt Tema I: Okul Yönetimi ve Liderliği

· Eğitimde uluslararasılaşma ve kalite

· Geleceğin Okulları ve Yönetim

· Okul yöneticisi yetiştirmede yeni yönelimler

· Eğitimde İnnovasyon

· Eğitimde Güncel Sorunlar

Alt Tema II: Öğrenme ve Öğretme

· 21. yüzyılda eğitim ve öğretim

· Öğretmen yetiştirme ve istihdam politikaları

· Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları

· Yaşam Boyu Öğrenme

Alt Tema III: Ölçme ve Değerlendirme

· Eğitim Sisteminde Akreditasyon

· Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yönelimler

Alt Tema IV: Sosyal Bağlamda politika, politikalar ve eğitim

· Kültürel değişme sürecinde eğitim

· Karşılaştırmalı eğitim uygulamaları

· Demokrasi, İnsan Hakları, Değerler ve Eğitim

· Özel Sektör ve Eğitim

· Eğitimde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

· Devlet ve din eğitimi

· Eğitimde devlet varlıklarının Yeri

· Eğitim ve Ailenin Yeri ve önemi

· Eğitimde Devletin yeri

· Eğitimde farklılıkların Yeri

Alt Tema V:Eğitimde Yenilikler ve Yeni Yönelimler

· Eğitim Teknolojilerinde Yeni Yönelimler

· Okul Öncesi Eğitimde Yeni Yönelimler

· İlk ve Ortaöğretimde Yeni Yönelimler

· Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Yeni Yönelimler

· Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Türkçe ve Edebiyat Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Fen ve Matematik Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Güzel Sanatlar ve Spor Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Tarih ve Coğrafya Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Özel Eğitimde Yeni Yönelimler

· Fizik Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Kimya Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Biyoloji Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Sağlık eğitiminde yeni yönelimler

· Mühendislik eğitiminde yeni yöneimler

Alt Tema V:Eğitim ve Teknoloji

· Uzaktan Eğitim

Alt Tema VI: Türkçe Konuşulan Cumhuriyetlerde Eğitim

Önemli Tarihler
7 Nisan 2014 Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
2 Mayıs 2014 Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi
9 Mayıs 2014 Erken Kayıt İçin Son Tarih
14 Mayıs 2014 Kongre Programının İlan Tarihi
16 Mayıs 2014 Geç Kayıt İçin Son Tarih
22 Mayıs 2014 Kongre Başlangıcı
24 Mayıs 2014 Kongre Bitişi

E-Posta:[email protected]
İnternet Sitesi: http://www.siirt.edu.tr/eab/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.