Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans

Değerli Eğitimci Meslektaşlarımız,
Siirt Üniversitesi, Southern Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği “Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans” 22-24 Mayıs 2014 tarihlerinde Siirt ilinde yapılacaktır. Uluslararası Konferansımızın Ana Teması, “Bilimin Işığında Eğitim Liderliği” olarak belirlenmiştir. Konferansımızın Alt Temaları ise şunlardır; “Yönetimde Liderlik ve Okul Liderliği, Öğrenme ve Öğretme Sürecinde liderlik (Öğretim Liderliği, Öğretmen Liderliği), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Liderlik, Farklı Sosyal ve Kültürel Bağlamlarda Liderlik ve Eğitim Liderliği, Eğitimde Yenileşme, Yeni Yönelimler ve Değişim Liderliği, Eğitimde ve Okulda Teknoloji Liderliği, Türkçe Konuşulan Ülkelerde Eğitim Liderliği” olarak belirlenmiştir.

İlgili alanlarda yurtiçi ve yurtdışındaki bütün akademisyenler, lisansüstü eğitim öğrencileri, denetmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın her düzeydeki öğretmenleri ve yöneticilerini, Konferansımıza katılmaya davet ediyoruz. Eğitim sistemimizin sorunlarının, eğitim sisteminde ve okulda kapasite geliştirerek çözülebileceği düşüncesinden hareketle konferansımıza katkıda bulunmanızı dileriz. Uluslararası konferansa ev sahipliği yapmaktan ve bu vesileyle meslektaşlarımızı Siirt Üniversitesi’nde ağırlamaktan dolayı mutluluğumuzu belirtir, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Tema ve Konular

Bilimin Işığında Eğitim Liderliği

Alt Tema I: Yönetimde Liderlik ve Okul Liderliği

· Eğitimde Uluslararasılaşma ve Kalite Geliştirme Sürecinde Liderlik

· Geleceğin Okullarında Yönetim ve Liderlik

· Eğitim ve Okul Lideri Yetiştirmede Yeni Yönelimler

· Eğitimde Yenileşme Sürecinde Liderlik

· Eğitimde Güncel Sorunlar ve Eğitim Liderliği

Alt Tema II: Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Liderlik; Öğretim Liderliği, Öğretmen Liderliği

· 21. Yüzyılda Eğitim ve Öğretim

· Öğretmen Yetiştirme, İstihdam Politikaları ve Öğretmen Liderliği

· Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulamaları ve Paylaşılan Liderlik

· Yaşam Boyu Öğrenme ve Akran Liderliği

Alt Tema III: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Liderlik

· Eğitim Sisteminde Kalite ve Akreditasyon

· Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yönelimler

Alt Tema IV: Farklı Sosyal ve Kültürel Bağlamlarda Liderlik ve Eğitim Liderliği

· Kültürel Değişme Sürecinde Eğitim ve Eğitim Liderliği

· Karşılaştırmalı Eğitim ve Kültürlerarası Liderlik

· Demokrasi, İnsan Hakları, Eğitim, Değerler ve Etik Liderlik

· Özel Sektör ve Eğitim

· Eğitimde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

· Devlet ve Din Eğitimi

· Eğitimde Devlet ve Devlet Varlıklarının Yeri

· Eğitimde Ailenin Yeri ve Önemi

· Eğitimde Farklılıkların Yeri

·

Alt Tema V:Eğitimde Yenileşme, Yeni Yönelimler ve Değişim Liderliği

· Eğitim Teknolojilerinde Yeni Yönelimler

· Okul Öncesi Eğitimde Yeni Yönelimler

· İlköğretim ve Ortaöğretimde Yeni Yönelimler

· Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Yeni Yönelimler

· Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyat Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Fen ve Matematik Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Güzel Sanatlar ve Spor Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Tarih ve Coğrafya Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Özel Eğitimde Yeni Yönelimler

· Fizik Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Kimya Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Biyoloji Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Sağlık Eğitiminde Yeni Yönelimler

· Mühendislik Eğitiminde Yeni Yönelimler

Alt Tema VI:Eğitimde ve Okulda Teknoloji Liderliği

·
Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Uzaktan ve Açıköğretim

Alt Tema VII: Türkçe Konuşulan Ülkelerde Eğitim Liderliği

Önemli Tarihler

7 Nisan 2014
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
2 Mayıs 2014
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi
9 Mayıs 2014
Erken Kayıt İçin Son Tarih
14 Mayıs 2014
Kongre Programının İlan Tarihi
16 Mayıs 2014
Geç Kayıt İçin Son Tarih
22 Mayıs 2014
Kongre Başlangıcı
24 Mayıs 2014
Kongre Bitişi

E-Posta:eab@siirt.edu.tr.
İnternet Sitesi:
http://www.siirt.edu.tr/eab/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.