Bilimin Doğası ve Bilimsel Bilginin Öğretimi Bilim Danışmanlığı Kursu

Bilimin Doğası ve Bilimsel Bilginin Öğretimi Bilim Danışmanlığı Kursu

Bilginin katlanarak arttığı, teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği bir çağda yaşamaktayız. Yaşanan hızlı ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşam şeklimizi önemli ölçüde değiştirmekte, yaşanan bu değişimlere ayak uydurabilmek için bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilginin doğruluğunu sorgulayabilen bireylerin yetiştirilmesi ülkelerin gelişmişliğini belirlemede önemli bir etken olmaktadır. Yaşanan hızlı değişim, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişimi gerektirmektedir. Bilgi çağının yaşandığı dünyamızda, eğitimin temel amacı düşünen, bilgi üreten, sorun çözen ve bilimsel düşünen, yaptığı çalışmalarda bir bilim insanı edasıyla bilimsel yöntemin basamaklarını uygulayabilen, yaptığı çalışmaları bilimsel temele dayandırabilen, yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Bu durum ülkemiz için de geçerli olmakta ve öğrencilerimizin bilgi çağı insanı olacak şekilde eğitilmelerini zorunlu kılmaktadır.

İlköğretim kademesi, çocukların en meraklı, en araştırıcı olduğu yaşlardır. Öğrencilerin bilimi öğrenme ve bilimle ilgilenmeye yönelik tavırları ilköğretim kademesinde şekillenmekte, bu kademede edindikleri deneyimler gelecekte bilimsel çalışmalara devam edip edemeyeceklerini de büyük ölçüde etkilemektedir. Bireyin amaçlı ve planlı bilgilerle ilk kez karşılaştığı ilköğretim yıllarında, öğrencinin doğal dünyayı daha anlamlı bir şekilde yorumlaması, neden-sonuç ilişkileriyle muhakeme yeteneğinin gelişmesi, bilimi ve bilim insanlarını sevme ve örnek alma yönünde tutumlar geliştirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Belirtilen niteliklere sahip bireyler yetiştirebilmek, ilköğretim öğretmenlerinin sahip olduğu bilgi birikimi ve öğrencilerine sağlayacakları deneyimlerle ilişkilidir. Bir öğretmen uzmanlık alanı ne olursa olsun öğrencilerini karsılaştıkları problemleri çözebilen, eleştirel düşünebilen, çevresine karsı sorumluluklarını bilen ve buna göre hareket eden, çevresinde olup biten olaylara karsı meraklı ve duyarlı, bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanabilen, bilimsel bilgiyi anlayan, bilimsel çalışmaları yürütebilen, bilimsel tartışmalara katılabilen, bilimin toplumu nasıl etkilediğini ve ondan nasıl etkilendiğini anlayan bireyler olarak yetiştirmekle sorumludur. Bu sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için öğretmenlerin sınıflarında bilimsel bilginin önemini vurgulamaları, bilimin doğasını öğrencilerine doğru bir şekilde aktarmaları gerekmektedir. Öğretmenler bilimin ve bilimsel bilginin doğası ile ilgili, öğrencilere uygun şekilde rehberlik ederek onları bilimsel çalışmalar için yönlendirmelidirler. Ancak bu durumda, öğretmenler, öğrencilerinin bilimsel düşünme yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunabilirler. Bilimin doğasını, bilimsel bilginin özelliklerini, bilimsel araştırma yollarını bilmeyen bir bireyin bilimsel bir çalışmayı planlama ve yürütmesi mümkün gözükmemektedir. Eğer bir öğretmen bilimsel bilginin özelliklerini, bilimsel araştırma tekniklerinin ne olduğunu bilir ise bu farkındalıklarını pratikte uygulamaya dönüştürerek öğretimde kullanabilir ve öğrencilerine de bilimsel araştırma yapmanın heyecanını ve bilimsel düşünme becerilerini kazandırabilir. Yapılan araştırmalar öğretmenlerin bu konularda yeterli olamadıklarını göstermektedir. Bu nedenle bu kursun amacı öğretmenleri bilimsel bilgi, bilimin doğası ve bilimsel bilginin öğretilmesi konularında bilgilendirmek, öğretmenler aracılığıyla bilimin çocuklar tarafından benimsenmesini sağlamaktır. Ayrıca bu kurs ile öğrencileri bilimsel araştırma yapmaya yönlendirmek ve genç araştırmacılar yetiştirmek gibi hedefleri olan çeşitli kurum ve kuruluşlarca desteklenen araştırma projeleri hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

PROJE KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÖZSOY (Aksaray Üniversitesi)

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Süleyman YILMAZ (Aksaray Ü.)
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Uludağ Ü.)
Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR (İstanbul Aydın Ü.)
Prof. Dr. Ceren TEKKAYA (ODTÜ)
Prof. Dr. Jale ÇAKIROĞLU (ODTÜ)
Prof. Dr. Semra MİRİCİ (Gazi Ü.)

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Uludağ Ü.)
Doç. Dr. Murat GÜNEL (TED Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY (Aksaray Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Miraç AYDIN (Karadeniz Teknik Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Turan TEMUR (Dumlupınar Ü.)
Yrd. Doç. Dr. M. Serdar KÖKSAL (İnönü Ü.)
Dr. Nilay KESKİN SAMANCI (Gazi Ü.)

YARDIMCI ÖĞRETİM ELEMANLARI
Arş. Gör. Hasan TABAK (Gazi Üniversitesi)
Arş. Gör. Berat AHİ (Kastamonu Üniversitesi)
Arş. Gör. Dilara YAYA (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Proje ile ilgili her türlü görüş, öneri ve sorularınızı [email protected] adresinden bize iletebilirsiniz.

PROJE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Sibel ÖZSOY
Proje Koordinatörü

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İlköğretim Böl. Sınıf Öğrt. Eğitimi ABD
68100 Kampus AKSARAY

Tel. (382) 2882273

E- Posta: [email protected]

 

BAŞVURU FORMU

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK BİLİMİN DOĞASI ve BİLİMSEL BİLGİNİN ÖĞRETİMİ KONULU BİLİM DANIŞMANLIĞI KURSU

28 Ocak- 3 Şubat 2013 Aksaray

 

 

Katılımcı Kişisel Bilgileri

T.C. Kimlik Numarası             : TÜBİTAK TARAFINDAN İSTENMEKTEDİR

Adı Soyadı                              :

Görev Yaptığı Kurum ve İl     :

Görevi (Okutulan sınıf)                      :

Hizmet Yılı                             :

Mezun olduğu Üniversite / Fakülte / Bölüm :

Daha Önce Herhangi bir TÜBİTAK Projesine Katıldınız mı?(Ayrıntılı bilgi veriniz.):

 

Lisansüstü Eğitim Durumu:

 

Katılımcı İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi                      :

E-Posta Adresi            :

Telefon Numaraları (İş/Cep)  :

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

  • Kursun desteklenmesi durumunda kurs süresince tüm      katılımcılara ulaşım, konaklama ve yemek imkânı ücretsiz olarak      sağlanacaktır.
  • Konaklama bilgileri daha sonra katılımcılara      duyurulacaktır.
  • Kurs hakkında tüm sorularınız için:

 

 

 

Bu formu doldurduktan sonra lütfen e-posta ile bize göndermeyi unutmayınız.

E-Posta           : [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin