Bilimin Doğası için Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi

Bilimin Doğası için Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi

“Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimin Doğası ile İlgili Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Geliştirilmesi için Yenilikçi Bir Yaklaşım” isimli ve 118B126 kodlu projemiz TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrısı kapsamında desteklenmektedir.

Kimler Başvurabilir?
​Türkiye’nin farklı bölgelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel okullarda veya devlet okullarında görev yapan ortaokul fen bilimler öğretmenleri projeye başvurabilir.

AMAÇ
Bu projenin amacı, etkileşimli bir etkinlik programı düzenleyerek, fen bilimleri öğretmenlerinin, bilimin doğası öğretimlerini zenginleştirmelerini sağlayacak dijital materyalleri kullanma ve tasarlama becerilerini geliştirmektir.

Proje kapsamında, 01-08 Temmuz 2018 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde düzenlenecek etkinlikte, öncelikle katılımcıların bilimin doğası ile ilgili pedagojik alan bilgilerini geliştirmeyi sağlayacak aktivitelere yer verilecektir. Bunun için öğretmenlerle önce bilimin doğası unsurlarının neler olduğu ve öğrencilerin bu konudaki önbilgilerinin ve olası kavram yanılgılarının neler olabileceği konusunda aktiviteler yapılacaktır. Ayrıca bilimin doğası öğretimindeki farklı yaklaşımların tanıtımına ve uygulamalarına yer verilecektir. Ardından öğretmenlerin bilimin doğası öğretiminde kullanabilecekleri dijital materyalleri kendilerinin hazırlamaları sağlanacaktır. Web 2.0 teknolojilerinin gelişip kullanıcı dostu olarak yaygınlaşmalarıyla kullanıcıların pasif alıcı olmayıp dijital öğrenme ortamlarına kişisel katkılarını sunabildikleri paylaşımcı dijital hikâye oluşturma araçları, dijital kavram karikatürleri oluşturma yazılımları, wiki, blog vb. unsurlar devreye girmiştir. Öğretmenlerin bu türden web 2.0 teknolojilerini öğrencilerin bilimin doğası ile ilgili ön bilgilerini ortaya çıkarmada, bilimin doğası anlayışlarını geliştirmede ve ölçme-değerlendirmede kullanabilmelerine yönelik atölye çalışmaları tabanlı etkinlikler düzenlenecektir.

Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR (Gazi Üniversitesi)

Proje etkinliğimiz 01-08 Temmuz 2018 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.

Detay ve Başvuru :