Bilimin Beşiği Sallasın Sizi

Proje Adı : Bilimin Beşiği Sallasın Sizi

Projenin Yürütüleceği Kurum/Kuruluş : ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi

Proje Yürütücüsü : Sara Banu Akkaş

e-mail : [email protected]

Hedef Kitle : İlköğretim 2. Kademe ve Lise Öğrencileri ve Öğretmenleri

Etkinlik Yeri : Ankara

Etkinlik Tarihleri : 6-7-8 Ekim 2011
20-21-22 Ekim 2011,
3-4-5 Kasım 2011,
17-18-19 Kasım 2011,
1-2-3 Aralık 2011,
15-16-17 Aralık 2011

2011 Doğa Toplum Bilim Projeleri TÜBİTAK