BİLİME DOKUNAN KÜÇÜK ELLER BİLİM ŞENLİĞİ

Şenliğin Amacı
Bolu’daki eğitim-öğretimin kalitesini ve verimliliğini artıracağı düşünülen “Bilime Dokunan Küçük Eller Bilim Şenliği”nin genel amacı; yeni fen ve teknoloji programının hedeflemiş olduğu bilim okur-yazarı bireylerin yetiştirilmesi konusunda ilköğretim 4.,5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerini bilimsel araştırma yapmaya teşvik ederek kendilerini bilim insanı gibi hissetmeleri için imkan sağlamak ve araştırma sonuçlarını rapor haline getirerek sunuş ve tartışma becerilerinin geliştirilmesidir. Bilime Dokunan Küçük Eller Bilim Şenliği’nin özel amaçları ise aşağıda verilmiştir.
•    Çocuklara bilimi sevdirebilmek.
•    Çocukları gözlem, deney ve araştırma yapmaya teşvik ederek, özgün düşüncelerini geliştirmelerine fırsat yaratmak.
•    Çocukların doğuştan gelen merak duygularını motive ederek, fen ve matematik alanlarında hayal gücü ve yaratıcılıklarını geliştirmek.
•    Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetenekli geleceğin bilim insanlarını keşfedebilmek.
•    Buluş ve yeni şeyler icat etmeye özendirmek.
•    Gündelik yaşantılarında  karşılaştıkları problemleri bilimsel düşünme  ile çözme yeteneğini kazanmalarını sağlamak.
•    Çocuklara bilimsel süreç becerilerini geliştirebilmeleri için uygulama olanağı vermek.
•    Çocukların yaptıkları araştırmaları raporlaştırabilmeleri için fırsat yaratmak. Çocukların sunuş ve tartışma tekniklerini öğrenerek çalışmalarını savunabilmelerine imkan sağlamak.

PROJE KONULARI

Fizik       
Kimya
Biyoloji
Teknoloji ve Tasarım
Çevre
Hayalimdeki Proje

Proje Son Gönderim Tarihi:
27 Nisan 2012
Kabul Edilen Projelerin Duyurulması:
30 Nisan 2012
Bilim Şenliği:11-13 Mayıs 2012

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet BAHAR
Yrd. Doç.Dr. Nihal DOĞAN
Yrd.Doç.Dr.Fatih AYDIN
Yrd. Doç.Dr. Dündar YENER

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet BAHAR
Doç. Dr. Gülşen LEBLEBİCİOĞLU
Yrd. Doç.Dr. Nihal DOĞAN
Yrd. Doç.Dr.Fatih AYDIN

Yrd. Doç.Dr. Dündar YENER
Yrd. Doç. Dr. Pınar Seda ÇETİN
Yrd. Doç.Dr. Eylem DOĞAN
Dr. Mahmut Polat
Dr. Harun Bertiz
Araş.Gör. Feride ERCAN
Araş.Gör. Esra YARDIMCI
Araş.Gör. Duygu METİN
Araş.Gör. Naciye SOMUNCU DEMİR

İletişim

Yrd. Doç.Dr. Fatih AYDIN
    Tel: 0374 254 10 00 / 1664            e-posta: fatihaydin@ibu.edu.tr

Yrd. Doç.Dr. Dündar YENER
    Tel: 0374 254 10 00 / 1664            e-posta: dundaryener@ibu.edu.tr

Yrd. Doç.Dr. Nihal DOĞAN
     Tel: 0374 254 10 00 / 1663            e-posta: nihal@ibu.edu.tr