BİLİM VE TEKNOLOJİ ŞENLİKLERİ

BİLİM VE TEKNOLOJİ ŞENLİKLERİ
Harran Üniversitesi

DÜZENLEME KOMİTESİ
Prof. Dr. Ercan YENİ 
Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ 
Doç. Dr. Asuman Biçer YEŞİLAY
Öğr. Gör. Hasan KIRMIZI
Ahmet YÜZÜBEYAZ
 
 
Organizasyon sekretaryası:     
 
Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
Tel    :  0 414 3183351
        Faks    :  0 414 3183356
        E-posta  : rdemirbag@harran.edu.tr
 
 
Organizasyon firması:
Volkan DOĞAN
ZED Organizasyon
Tel: 0 312 2195700/245
Faks: 0 312 2195701E-posta: volkan@zed.com.tr

Sayın Katılımcı
 
Bilim  ve  teknolojideki  yeniliklerin  gündeme  alınacağı  “Bilim  ve  Teknoloji  Şenliği”  14-15 Mayıs  2012’de  Harran  Üniversitesi  ve
Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde düzenlenecektir. 
Bu etkinlikte bilimsel araştırma süreçleri, üniversite toplum işbirliği, geleceğin şekillenmesinde etkin alanlar, kendi öz değerlerimiz gibi
önemli  konular  uzman  kişilerce  ele  alınacaktır. Farklı  aktivitelerin  gösterileceği  stantlar,  teknolojide  geldiğimiz  durumu  göstermesi  açısından
önemli olacaktır.
Ayrıca,  Harran  Üniversitesi  Bilimsel  Araştırma  Projeleri  Komisyonu  Başkanlığı’nın  desteklediği  ve  2009-2012  yılları  arasında
tamamlanan projeler e-poster olarak sunulacak ve bir kitapçık olarak basılacaktır.  
Şanlıurfa  için  yılın  en  güzel  günlerinde  Harran  Üniversitesi  Osmanbey  Yerleşkesinde  güncel  bilgilerin  tartışılacağı,  farklı  teknolojik
etkinliklerin gösterileceği, katılımcılar arasında yakın bir etkileşim ve iletişimin kurulacağı Bilim ve Teknoloji Şenliğinde buluşmak dileğiyle. 
 
Düzenleme Komitesi

PROGRAM İÇERİĞİ

Bilimsel program
Harran Üniversitesi TEKNO-KENT, GAP-YENEV ve merkez laboratuar çalışmaları
Şanlıurfa’da endüstri ve teknolojik alt yapı
Yenilik “İnnovation” süreçleri
Teknolojinin eğitimdeki yeri
Medya dili ve teknoloji
Teknolojinin topluma kazandırdıkları ve kaybettirdikleri
Tarihsel süreçte bilim ve teknik gelişmeler
Stant aktiviteleri
Ödüllendirilmiş çalışmalar
Devam eden ve bitmiş projeler 
İletişim teknolojilerinin kullanımı
Şanlıurfa tanıtımı adına yapılan çalışmalar 
E-Poster gösterileri
Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı’nın desteklediği 2009-2012 yılları arasında
tamamlanan projeler

GENEL BİLGİLER
TOPLANTI TARİHİ VE YERİ
14 – 15 Mayıs 2012, Harran Üniversitesi Osman Bey Yerleşkesi, Şanlıurfa
 
KATILIM VE TOPLANTI DİLİ
Bilimsel oturumlar ve stant gösterilerine katılım ücretsizdir. Toplantı dili Türkçe’dir.  
 
STANT ALANLARI
Üniversiteler, kamu ve  özel  firmalar  tarafından  gerçekleştirilen bilim ve  teknolojik  çalışmalar kurulan  stantlarda 14-15 Mayıs  tarihlerinde
katılımcılarımızın ziyaretlerine açık olacaktır.
 
TOPLANTI DAVET MEKTUBU
Katılımcıların  toplantılara  katılımlarını  kolaylaştırmak  amacıyla  talep  ederlerse  davet  mektubu  gönderilecektir.  Bu  mektup  sadece
katılımcıların bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımaktadır.
    
KONAKLAMA 
Toplantıya aktif katılımı olanların ve davetli misafirlerin konaklamaları GAP İdaresi Başkanlığı’nca sağlanacaktır.