Bilim ve Teknoloji okulu

STEM
STEM Eğitimi

Günümüz eğitim sisteminde en önemli problem, çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesidir.

Bir çocuğun düşünme becerilerinin geliştirilmesi onun günlük yaşam kalitesini artıracağı gibi ders başarısını da artıracaktır. Çünkü, çocukların girmek zorunda olduğu merkezi sınavlar artık bilgi yerine onların düşünme becerileri ölçmek üzere yapılandırılmıştır. Dolayısıyla, çocuklar erken yaşlardan itibaren düşünme becerisi geliştiren etkinliklerle karşılaştırılmaları ve gelecekteki tüm eğitim yaşamlarında bu becerileri kullanmaları ve daha da geliştirmeleri açısından çok önemlidir.​

Düşünme becerilerinin geliştirilmesinde kullanılan 4 önemli eğitimin bakış açısını okul öncesinden başlayarak ortaokula kadar (5-11 yaş) erken yaşlarda tüm öğrencilerin edinmesi bir zorunluk haline gelmiştir. Şimdiye kadar yüzyüze gerçekleştirdiğimiz tüm eğitimlerimizi daha fazla öğrencinin bu programdan faydalanması amacıyla en fazla 8 kişilik sınıflarda uzman bir ekip çalışması ile uzaktan eğitim modeline göre tasarladık. Tamamı

online olarak gerçekleştirilecek bu eğitimler;

STEM Eğitimi
STEM eğitimi, fen (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering) ve matematik (Mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir BİLİM öğretim modelidir. Bu modeli erken yaşlarda öğrenme yöntemi olarak edinen çocuklar hayatları boyunca bilimsel düşünen çocuklar olurlar.

Scratch Eğitimi
Dünyanın en iyi görsel programlama dilleri arasında gösterilen Scratch ve Phyton, kod yazma dünyasına yeni başlamak isteyen çocuklar için dünya ile birlikte ülkemizde de yazılım ile program-lamaya başlangıcın aracıdır. 6-8 yaş grubu için scratch eğitimi, 9-11 yaş grubu için ise Phyton eğitimi ile öğrenciler günümüzün en gerekli alanı olan algoritma oluşturma, yazılım ve programlamaya geçiş yapmaktadır.

Çocuklar için Felsefe
Çocuklar için Felsefe Eğitimi, çocukların eleştirel, yaratıcı ve özenli düşünme becerilerini edinmeleri için önemli bir araçtır. Felsefe eğitimi, geleneksel eğitimden uzak, araştıran, sorgulayan, öğrenmeye dönük sorunlarını kendisi çözebilen, tartışma kültürünü kazanmış hayat boyu öğrenen bireyler yetiştirmek için en önemli pedagojik disiplindir

Zeka Oyunları
Hızlı öğrenmede geleceğin metodu Zeka oyunları’dır.
Zekâ Oyunları; zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur.
Zeka Oyunları ile öğrenci, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme becerilerini geliştirir.