Bilim ve Sanat Sahnede Buluşuyor II

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
BİLİM ve SANAT SAHNEDE BULUŞUYOR PROJESİ II

Eğitim Takvimi : 1 – 15 Temmuz 2019
Başvuru Tarihi : 1 Nisan 2019

Projenin Amacı
Bu proje; ortaokul öğrencilerine (1) merak duygularını ve öğrenme isteklerinin artmasına olanak tanıyacak tiyatro sanatı ve drama teknikleri ile farklı öğretim ortamları oluşturarak; bilime, bilimsel olaylara, bilimsel süreç becerilerine ve bilim insanlarına yönelik olumlu tutum geliştirmeleri,(2) öğrencilere bizim bilim insanlarımızı ve buluşlarını da anlatmak ve yaşatmak amacıyla planlanmıştır.

Projenin Kapsamı
Bu projeyle Muş ilindeki ortaokullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinin; proje süresince tiyatronun alt dallarıyla ve drama teknikleriyle gerçekleştirilecek olan etkileşimli sanatsal uygulamalar ile bilime ve bilim insanına yönelik tutum düzeylerini arttırma, etkinlikler süresince fen bilimlerinde sanatın kullanımına yönelik düşünce, tutum ve farkındalık düzeylerinde olumlu yönde bir artış sağlama, tiyatronun entegre edildiği bilimsel ortamların nasıl olması gerektiği hakkında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlama, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tiyatro değerlerimizden Türk Gölge Oyununu (Karagöz-Hacivat) da etkileşimli olarak kullanarak bu doğrultuda öğrencilerin bilime, bilim insanlarına yönelik tutum, motivasyon ve akademik başarılarının da artmasına katkı sağlama amaçlanmaktadır.

Çocuklar günlük yaşamın doğal aktörleridir. Aynı zamanda doğal bilim insanları olan çocuklar, fen eğitimi ile merak ve araştırma sonucunda yaparak yaşayarak aktif katılarak öğrenebilmektedirler. Bu merak ve araştırma çabaları ise çocukların ileriki yıllarda fen bilimlerine ilgileri için de bir temel oluşturmaktadır. Çocukların bu deneyimi eğlenceli şekilde yaşamalarını sağlayacak olan bir araç olarak tiyatro düşünülebilir. Fen bilimleri dersinin üniteleri incelendiğinde bilime katkıda bulunmuş insanların hayatlarına yer verildiği görülmektedir. Ancak programa göre bu bilim insanlarına derslerde ayrılan sürenin çok kısa olduğu, verilen bilginin ise bilim insanlarının yaşamlarına ait sadece bir kesiti içerdiği fark edilmiştir. Oysaki bilim insanlarını tanımak, bilimsel araştırma basamaklarını, bilimdeki gelişmeleri öğrenmek açısından önemlidir. Proje bu anlamda bilim insanlarının yaşamlarını tiyatronun etkili alt dallarıyla yaşatması ve hayali yolculuklar aracılığıyla çocukların bilim insanlarının hayatlarını yakından tanıyabilmeleri açısından önemlidir. Öğrenciler tiyatro sanatıyla elde ettikleri bilgileri karşılıklı olarak paylaşarak bilime ve bilim insanı gibi düşünmeye karşı bir farkındalık oluşturacaklardır.

Bütün bunlardan yola çıkılarak projede öğrencilerin kendilerini eğlenceli ve yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri bir ortamda bulacakları tiyatro sanatının alt dallarıyla (Kısa Tiyatro Oyunu Canlandırmaları, Türk Gölge Oyunu Karagöz-Hacivat) ve drama teknikleriyle (Dramatizasyon, Doğaçlama, Rol Oynama, Yarım Kalmış Öykü) ile Harizmi, Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Ali Kuşçu, Akşemseddin, Marie Curie, Eratosthenes, Isaac Newton, Albert Einstein, Aziz Sancar gibi bilim insanları ve buluşlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir. Etkinlikler boyunca katılımcıların bilim insanlarının buluşları ve yaşamları ile ilgili oluşturulan senaryolarda aktif roller alarak önceki bilgileri ışığında sanatla beraber yeni öğrendiklerini zihinsel süzgeçlerinden geçirerek anlamlı hale getirmeleri sağlanacaktır. Bu sayede katılımcılar gündelik yaşam ve bilim ilişkisini kavrayacak ve zihinlerinde çeşitli sorular üreterek bu soruların cevaplarına sahnede oynayarak, dramatik süreçlere katılarak ya da karagöz-hacivat oynatarak, yaparak-yaşayarak ve sorgulayarak ulaşacaklardır. Projede somut yaşantı sonucu öğrenmeler gerçekleşecek, bilimin doğası daha iyi anlaşılacak ve bilim insanları ile bilimsel kavramların anlamlı öğrenilmesi sağlanacaktır. Ayrıca proje kapsamındaki aktif olarak işbirliği içerisinde çalışabilecekleri kısa tiyatro oyunu etkinliklerinde öğrencilerin bilim insanı rolüne girmeleriyle onların bilim insanlarına ve icatlarına karşı meraklarını arttırmak hedeflenmiştir.

Proje Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç ÖCAL