Bilim ve Sanat Merkezi 2013-2014 Eğitim- Öğretim Yılında Eğitim Görecek Öğrencilerin Tanılama Süreci Başladı

T.C.
BİLECİK VALİLİĞİ
Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü

ÖĞRENCİ TANILAMASI BAŞVURU KILAVUZU

2013

İÇİNDEKİLER
1- ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK KİMDİR?
Üstün veya Özel Yetenekli çocukların özellikleri………………………3
Üstün yetenekli öğrenci kimdir?……………………………………………………..3
Üstün veya Özel Yetenekli öğrencilerin özellikleri……………………..4
Müzik Alanındaki Yetenek Özellikleri..………………………4
Resim Alanındaki Yetenek Özellikleri………………………..4
Fen Alanındaki Yetenek Özellikleri.……………………….…4-5
Matematik Alanındaki Yetenek Özellikleri……………………5
Sosyal Alandaki Yetenek Özellikleri……………………….…5
2- BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN AMACI……………………………6

3- BAŞVURU
3.1. Kimler Aday Gösterilebilir?……………………………………………………6
3.2. Tanılamaya Katılma Zorunluluğu var mıdır?……………………………6
3.3. Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır?..……………………………..6
3.4. Aday Gözlem Formu Nasıl Doldurulacaktır………………………7
3.5. Sınav Kılavuzu ve Gözlem Formu Ücreti…………………………7
3.6. Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?..……………………….7
4- GRUP TESTİ
4.1. Grup Tarama Testinde Nasıl Sorular Yer Alacaktır?………………….7
4.2. Sınava Girerken Yanınızda Bulundurmanız Gereken Belgeler…..7
4.3. Grup Testi Nasıl Uygulanacaktır?……………………………………………7
5- GRUP TESTİ DEĞERLENDİRMESİ
5.1. Değerlendirme Süreci……………………………………………..7
5.2. Grup Testi Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?……………………………..7

6- BİREYSEL İNCELEMELER
6.1. Bireysel İnceleme Nedir?……………………………………………………..8
7. BİREYSEL İNCELEME DEĞERLENDİRMESİ
7.1. Değerlendirme Süreci?………………………………………………………….8
7.2. Bireysel İncelemede Yanınızda Bulundurmanız Gereken Belgeler Nelerdir? …..8
7.3. Bireysel İnceleme Sonuçları Nasıl duyurulacaktır?…………………….8
7.4. 2012-2013 Kontenjanı?…………………………………………………………..8
8. YERLEŞTİRME………………………………………………………………..8
9. GÖZLEM FORMU…………………………………………………………….9-10
10. TAKVİM……………………………………………………………………….11
11. ADAY ÖĞRENCİ İLETİŞİM FORMU………………………………………12
12. GÖZLEM FORMU DOLDURMA KILAVUZU……………………………..13

1. ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK KİMDİR?

Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için okul tarafından sağlanamayan hizmet veya faaliyetlere gereksinim duyan çocuklardır.

Üstün veya Özel yeteneklilik dört temel insan özelliği arasındaki etkileşimden oluşur.
Bunlar;
1- Ortalamanın üstünde yetenek düzeyi,
2- Yüksek düzeyde görev sorumluluğu,
3- Yüksek düzeyde yaratıcılık,
4- Yüksek düzeyde motivasyondur.

1.1 ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ:

1- Gelişimin tüm alanlarında yaşıtlarının ilerisindedirler.
2- Erken yürür, erken konuşur, okumayı erken yaşta öğrenirler.
3- Sürekli soru sorarlar, meraklıdırlar.
4- Zihinsel ve fiziksel olarak büyük bir enerjiye sahiptirler.
5- Ayrıntılara olağanüstü dikkat ederler.
6- Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyarlar.
7- Zengin sözcük hazinesine sahiptirler. Kelimeleri doğru telaffuz ederler, yerli yerinde kullanırlar ve akıcı bir konuşmaları vardır.
8- Çabuk öğrenme, kavrama ve akılda tutma özellikleri vardır.
9- Uzun süre dikkatlerini bir konu üzerinde yoğunlaştırabilirler.
10- İlgi alanları geniştir.
11- Karmaşık problemler çözmekten hoşlanırlar.
12- Sorumluluk duyguları kuvvetlidir. Sorumluluk almayı çok ister ve bunu yerine getirmekten hoşlanırlar.
13- Gözlem güçleri vardır.
14- Genelleme ve soyutlama yaparak bilgilerini başka alanlara aktarabilirler.
15- Sebep-sonuç ilişkisine ilgi duyarlar.
16- Yaratıcılık ve mucitlik özellikleri vardır.
17- Azimli ve sebatlıdırlar.
18- Kendilerine güvenleri tamdır.
19- Espri yetenekleri vardır.
20- Duyarlıdırlar, başkalarına karşı empati duyarlar.
21- Güçlü bir konsantrasyona sahiptirler.
22- Liderlik özellikleri vardır.
23- Amaçlarına ulaşmaktan ve başarıdan zevk duyarlar.
24- Orijinal ve eleştirel düşünceye sahiptirler.
25- Başkalarıyla kolayca işbirliği yaparlar.
26- Alçak gönüllüdürler, başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar.
27- Çalışkandırlar.
Ancak bütün bu özellikler her çocukta bulunmaz.

1.2. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİ KİMDİR?

Üstün yetenekli öğrenci, yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, sınıf arkadaşlarının istediği veya ihtiyaç duyduğundan daha derin ve geniş ilgi alanlarına sahip, karmaşıklıktan (zorluktan) hoşlanan, soyut fikirleri anlayan, kendisinin seçtiği konuda veya ilgi alanlarında bağımsız çalışmayı seven çocuklardır.
Bu tip çocuklar, başarılı oldukları alanda yüksek performans ve potansiyel kabiliyetlerini tek başına veya birleştirerek kendilerini gösterirler.

1.3. ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE;

1.3.1 Müzik Alanındaki Yetenek Özellikleri

1- Ritim ve melodiye diğer çocuklardan fazla tepkide bulunur.
2- Müzikle çok ilgilidir. Plak, kaset dinler. Nerede müzik etkinliği varsa ona katılmak ister.
3- Müzik parçaları yapmaya büyük istek ve çaba gösterir.
4- Başkaları ile şarkı söylerken onlara uymaktan hoşlanır.
5- Yaşıtlarına, duygu ve düşüncelerini anlatmak için sık sık müziği araç olarak kullanır.
6- Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir, onları çalmayı dener.
7- Müzisyenler, şarkıcılar ve müzik parçaları ile ilgili koleksiyonlar yapar.
8- Dinlediği müzik parçasını kısa zamanda öğrenir, anlamlı ve uygun şekilde söyleyebilir.

1.3.2. Resim Alanındaki Yetenek Özellikleri

1-.Çeşitli konularda çizimler yapar.
2- Resimler, planlar, resimlere derinlik verir ve parçalar arasında uygun oranlar kullanır.
3- Resim çalışmalarını ciddiye alır ve resim yapmaktan haz duyar.
4- Diğer çocukların yaptığından değişik çizimler yapar.
5- Resim yapma, çizme ve boyama için çok zaman harcar.
6- Resmi kendi yaşantılarını ve duygularını ifade etmek için başarılı olarak kullanır.
7- Diğer insanların, sanat-resim çalışmalarına ilgi duyar.
8- Diğerlerinin eleştirilerinden hoşlanır ve içlerinden yeni şeyler öğrenir.
9- Çamurdan, sabundan, plastirinden vb. yumuşak gereçlerle üç boyutlu şeyler yapmaya özel ilgi gösterir.

1.3.3. Fen Alanındaki Yetenek Özellikleri:

1- Okur ve Fen Raporlarını yorumlayarak bir ilgi zemini oluşturur.
2- Fen Bilgisi konusunda otorite olan kaynakları tarar.
3- Fikir ve hipotezleri test etmeye yönelik deneyler yapar.
4- Fen ve teknik araçları kullanabilir ve bunlara vakıf olur.
5- Yerinde ve yeterli veri seçer.
6- Verilerden geçerli çıkarımlar yapar ve tahminlerde bulunur.
7 Problem çözmede kullanılan teknik ve süreçlerin altında yatan varsayımları tanır ve değerlendirir.
8- Fikirleri hem niceliksel hem de niteliksel ifade edebilir.
9- Fen Bilgisini toplumsal değişim için kullanır ve uygular.
10- Bilinen gerçek ve kavramlardan yeni ilişki ve fikirler oluşturur.
11- Bilimsel gözlem, veri toplama ve yorum yapma becerileri vardır.
12- Problemlere yönelik duyarlılığa, yeni fikirler geliştirme yeteneğine, değerlendirme yeteneğine sahiptir.
13- Devamlı meraklıdır.
14- Tutarsızlıkların tespitinde tetiktir.
15- Yüksek düzeyde mekanik düşünmeye sahiptir.
16- Uzay ilişkilerine ilgi duyar.
17- Planlama ve iletişim yeteneğine sahiptir.
18- Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyar.
19- Çabuk öğrenir, kavrar, akılda saklar.
20- Genelleme ve soyutlama yaparak elindeki bilgiyi diğer alanlara aktarabilir.
21- Kararlı ve sabırlıdır.
22- Yaratıcıdır.
23- Düşünceleri ve nesneleri sistematik biçimde bir araya getirebilir.
24- Sorgulamalarında“ne”,“nasıl”,“neden” sorularının ötesine ulaşmaya çalışır.
25- Kendine güvenir, kendi başına bir iş üstlenebilir.
26- Yaşıtlarına göre alışılmışın dışında nitelikli ürün ortaya koyar.
27- Birbirini takip eden konular ve olaylar dizisi karşısında bir sonraki adımı takip edebilir.
28- Bir alanda öğrendiği konu ile başka bir alanda öğrendiği konu arasında mantıklı ilişkiler kurabilir.
29- Olaylar arasındaki bağıntıları, neden-sonuç ilişkilerini ve benzerlikleri yaşıtlarından daha çabuk ayırt edebilir.
30- Öğrendiklerini yeni ve farklı alanlarda kullanabilir.
31- Çeşitli konularda mantıklı eleştiri getirebilir.
32- Bir kez öğrendiğini kolay kolay unutmaz.
33- Kimsenin aklına gelmeyecek sorular sorar.
34- Bir cümlede ya da sözde, doğrudan bildirilmeyen, kastedilen anlamları bulup çıkarabilir.
35- Sorun çözümünde karmaşık yöntemler kullanabilir.
36- Yetişkin denetimi olmaksızın bir proje, deney üzerinde çalışabilir.
37- Arkadaşlarının etkinliklerini örgütleyip planlayabilir.
38- Yeni deneyler yapmaya isteklidir.

1.3.4. Matematik Alanındaki Yetenek Özellikleri:

1- Verilerin ele alınmasında, düzenlenmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir.
2- Zihinsel çevikliğe sahiptir.
3- Orijinal yorumlar yapar.
4- Fikirlerin iletilmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir.
5- Göze çarpan genelleme yeteneği vardır.
6- Yazılı iletişimden ziyade sözlü iletişimi tercih eder.
7- Aynı problem çözümüne yönelik değişik yöntemleri kullanır.
8- Olağan dışı Matematiksel işlemler yapar.
9- Gayret gerektiren olağan dışı problemler sorar.
10- Uygulamaya, analize, senteze ve değerlendirmeye odaklanır.
11- Problemi kısa sürede çözer.
12- Matematiği başka kategorilere entegre edebilir.
13- İlgisiz gibi görünen işlemler arasında ilgi kurar.
14- Yanlış ve doğruyu seçme güçleri fazladır.
15- Yaşıtlarının çözemediği zor problemleri çözebilir.

1.3.5 Sosyal Alandaki Yetenek Özellikleri:

1- Yaşına göre kavramsal olarak ilerlemiştir.
2- İleri düzey, teknik bilgi birikimine ya da çok özel bilgilere sahiptir.
3- Güç veya karmaşık işlerden hoşlanır.
4- Bağımsız projeler için yüksek standartlar belirler.
5- Sınıf arkadaşları tarafından yeni fikir ve bilgilerin kaynağı olarak görülür.
6- Sınıf arkadaşları tarafından bir grup stratejicisi yada organizatörü olarak görülür.
7- İnsan ilişkilerinde mizahı görür ve kendi kendine gülebilir.
8- Yaratıcı öyküler anlatır ya da yazar.
9- Geniş bir alana yayılan ve/veya oldukça kapsamlı ilgileri olur.
10- Diğer insanların görmediği ilişkileri görebilir.
11- Bilgiyi kolayca ve süratle kazanır.
12- İlerlemiş yoğunlaşmış ve geniş konulara eğilen bir okuyucudur.
13- İnsanlara ve sosyal etkileşimin sonuçlarına karşı duyarlılık, samimi ilgi ve başkalarının fikir ve ahlaki değerlerini takdir eder.
14- Özellikle insan davranışlarının değerlendirilmesi açısından eleştirel yargı kapasitesi vardır.
15- Hayal gücü, zaman ve mekan bakımından farklılık gösteren sosyal durumlara kendini yönlendirme yeteneği vardır.
16- Zaman duygusu ve birbirini izleyen olayların başka olaylarla ilişkisini görme yeteneği vardır.
17-Sosyal problemlerde araştırma, uygulama, bir problemin sınırlarını algılama, verileri saklama,kanıtları sıralama, hipotez oluşturma, anlamlı sonuçlara varma ve yazılı yada sözel sunular için sonuçları etkin biçimde düzenleme yeteneği vardır.

2. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN AMACI

Merkezlerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin;
a) Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincinin kazandırılmasını,
b) Ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünce yeteneklerini ulusal ve toplumsal bir anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirmelerini,
c)Yetenek alanı/alanlarının geliştirilmesinin yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de sağlanarak bütünlük içinde değerlendirilmesini,
ç) Yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının erken yaşta fark edilerek geliştirilmesini,
d)Bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını,
e) Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerini,
f) İş alanlarındaki ihtiyaca yönelik yeni düşünceler önerebilmelerini, teknik buluş ve çağdaş araçlar geliştirebilmelerini,
g) Üstün yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini edinmelerine imkân sağlayan şartların, ortam ve fırsatların oluşturularak disiplinler arası çalışmalardaki kazanımlarla sorunları çözmeye ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmelerini,
ğ ) Yaşam projelerini gerçekleştirme fırsat ve imkânlarının verilmesini sağlamaktır.

3. BAŞVURMA

3.1. Kimler Aday Gösterilebilir?

Tanılamaya katılacak öğrencilerin sınıf ve yaş seviyeleri Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenmektedir. Bu sebeple 2013 yılında yapılacak olan tanılamaya İlkokul 4. sınıf öğrencileri sınıf öğretmenlerince aday gösterileceklerdir.

3.2. Tanılamaya Katılma Zorunluluğu Var mıdır?

Tanılamaya katılmak zorunluluğu olmamak kaydıyla, merkezimiz öğrencisi olmak isteyen her öğrencinin tanılama süreçlerine katılma ve başarılı olma zorunluluğu vardır..

3.3. Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır?

Bilim ve Sanat Merkezince Tanılama için okullara gönderilen Başvuru Kılavuzundaki Gözlem Formu, gözlem doldurma kılavuzu dikkate alınarak her aday öğrenci için ayrı ayrı doldurulacaktır. Tüm aday öğrencilerin iletişim bilgileri Aday İletişim Bilgileri Formuna yazılacaktır. Doldurulan bu formlar okul yönetimlerince düzenlenecek olan öğrenci belgeleri ve 2 adet fotoğraf ile birlikte en geç 29 Mart 2013 tarihine kadar Bilim ve Sanat Merkezi’ne teslim edilecektir. Başvuru için gerekli bütün belgeler ve formlar tam ve doğru olarak, kayıtlara uygun doldurulacaktır. İhtilaf halinde öğrenci kimlik bilgileri esas alınacaktır.

3.4. Aday Gözlem Formu Nasıl Doldurulacaktır?

Gözlem formunun öğrenci ve öğretmenle ilgili bilgileri tam olarak doldurulduktan sonra, gözlem formundaki (49 maddeden oluşmaktadır) her madde her öğrenci için sınıf öğretmeni tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek formdaki ilgili bölüm (X) işareti ile işaretlenecektir.

3.5. Sınav Kılavuzu ve Gözlem Formu Ücreti: 25TL Vakıfbank Bilecik Şubesi Hesap No:7287005122
IBAN: TR93 00015 00158 00728 7005122

3.6. Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır?
Başvuru Kılavuzundaki Gözlem Formu doldurularak, fotoğraflı öğrenci belgesi ile birlikte Bilim ve Sanat Merkezine gönderilerek başvuru yapılır. Ancak, başvuruda bu belgelerin yanında Aday İletişim Bilgileri formunun da doldurulup başvuru belgelerine eklenmesi, öğrenci aleyhine oluşabilecek hataları en aza indirecektir.

4. GRUP TESTİ

4.1. Grup Tarama Testinde Nasıl Sorular Yer Alacaktır?
Bilim ve Sanat Merkezine öğrenci tanılamak amacıyla uygulanacak olan Grup Testi, çeşitli yetenek alanlarını (dil, şekil-uzay, akıl yürütme, ayırt etme, sayısal zeka vb.) ölçmek amacıyla geliştirilen testler uygulanacaktır.

4.2. Sınava Girerken Yanınızda Bulundurmanız Gereken Belgeler Nelerdir?
Grup testine katılacak öğrenci yanında Nüfus Cüzdanını bulunduracaktır. Her öğrenci mutlaka testte kullanılacağı kırmızı kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş getirecektir.

4.3. Grup Testi Nasıl Uygulanacaktır?

Testin içerisinde yer alan her bölümün farklı bir süresi vardır. Bu süreler her bölüm öncesinde salon başkanı tarafından öğrencilere duyurulacaktır. Salon Başkanı tarafından her bölüm öncesinde bölümle ilgili örnek bir soru çözdürülecektir. Doğru cevap açıklanıp yanlış yapanların da doğru cevabı işaretlemeleri istenecektir. Örnek soru değerlendirmeye tabi değildir.

Sonrasında süre tutulup o bölümdeki soruların çözülmesi istenecektir. Süre dolduğunda kalemler bırakılacaktır. Herhangi bir bölümü erken bitiren bir öğrencinin diğer bölümlerde eksik kalan soruları çözme şansı yoktur. Dolayısıyla öğrenci her bölümde süresini en iyi şekilde değerlendirmek zorundadır.

Grup testi uygulamasının toplam süresi, yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı her salonda farklılık gösterebilmekle birlikte, tahmini olarak 80 dakikadır.

Grup testi 27 Nisan 2013 tarihinde Saat:11.00 uygulanacak olup okullara yer bilgileri bildirilecektir.

5. GRUP TESTİ DEĞERLENDİRMESİ

5.1. Değerlendirme Süreci
07 Mayıs 2013 tarihine kadar sonuçlar değerlendirilip okullara bildirilecektir.

5.2. Grup Testi Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?
Grup Testi Sonuçları 07 Mayıs 2013 tarihine kadar http://www.bilecikbilsem.meb.k12.tr ile www.bilecik.meb.gov.tr internet sitemizden duyurulacak ve ayrıca okullara resmi yazı ile gönderilecektir.

6. BİREYSEL İNCELEME
6.1. Bireysel İnceleme Nedir?
Grup taramasında yeterli performans gösteren çocuk/öğrenciler ile okul öncesi örgün eğitim kurumlarınca veya velisi tarafından aday gösterilen çocuklardan tanılama komisyonunca bireysel incelemeye alınmaları uygun görülenler, üstün yeteneklilerin bireysel incelemesinde kullanılacak objektif ve bağıl ölçme araçlarının uygulanmasında rehberlik ve araştırma merkezinde veya diğer örgün eğitim, yaygın eğitim, üniversiteler ile benzeri diğer kurumlarda görevli ve tanılama komisyonunca uygun görülen psikolojik danışmanlarca merkezlerde bireysel incelemeye alınırlar.

7. BİREYSEL İNCELEME DEĞERLENDİRMESİ

7.1. Değerlendirme Süreci
13 Mayıs-28 Haziran 2013 tarihleri arasında uygulanacaktır. Tüm aday öğrencilerin bireysel inceleme sonuçları Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

7.2. Bireysel İncelemede Yanınızda Bulundurmanız Gereken Belgeler Nelerdir?
Bireysel İncelemeye katılacak öğrenci yanında Nüfus Cüzdanını bulunduracaktır. Her öğrenci mutlaka testte kullanılacağı kırmızı kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş getirecektir.

7.3. Bireysel İnceleme Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?
Bireysel İnceleme Sonuçları Ağustos 2013tarihinden itibaren http://www.bilecikbilsem.meb.k12.tr ile www.bilecik.meb.gov.tr internet sitemizden duyurulacak ve ayrıca okullara resmi yazı ile gönderilecektir.

7.4.2013-2014 Kontenjanı
Bilim ve Sanat Merkezi Merkez Yürütme Kurulu kararı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı için kontenjanı İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinden toplam 25 öğrenci olarak belirlenmiştir; ancak bireysel inceleme sonuçlarına göre tanılanan üstün yetenekli öğrenci sayısı bu sayının altında veya üstünde gerçekleşebilir. Kontenjanın doldurulma zorunluluğu yoktur.

YERLEŞTİRME

Sonuçların merkezimize bakanlık tarafından bildirilmesinden sonra 02-13 Eylül 2013 tarihleri arasında Bilim ve Sanat Merkezi’ne kayıt işlemleri yapılacaktır.

KILAVUZ ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Vakıfbank Bilecik Şubesi Hesap No:7287005122
IBAN: TR93 00015 00158 00728 7005122

İLKOKUL ÇAĞI ÖĞRENCİLERİ
GÖZLEM FORMU

Adı Soyadı : ………………….. Yaşı : ………… Gözlem Dönemi :………………..
Okul Adı : ……………………………………………………
Öğretmen : …………………………………………………… Sınıfı : ……………….

AÇIKLAMA : Lütfen öğrencileri aşağıda sıralanan davranışlara göre derecelendirin.
Gözlemlediğiniz davranışların düzeyi ya da derecesini gösteren harfin altındaki kutucuğun içerisine (X) işareti koyunuz.

A Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sürekli olarak görülür.
B Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sıklıkla görülür.
C Söz konusu davranış, bazı etkinliklerde ara sıra görülür.
D Söz konusu davranış, hiç görülmez.

Sıra
No A B C D
1. Anlatılan konuları tekrara gerek duymaksızın öğrenir.
2. Duyduğunu, okuduğunu ve gördüğünü uzun zaman unutmaz ve kolaylıkla hatırlar.
3. Yeni duyduğu ve okuduğu bir kelimeyi yerli yerinde kullanabilir.
4. Yaşıtı çocukların bilmedikleri birçok konuda bilgi sahibidir.
5. Farklı konularda veya herhangi bir ders konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak için soru sorar.
6. Konu ve olayların önemli unsurlarını ayırt eder ve problemleri fark eder.
7. Sayılar arasındaki ilişkiyi fark eder.
8. Problem çözümünde yeni teknikler kullanabilir.
9. İlgisiz gibi görünen işlemler arasında ilgi kurabilir.
10. Duygularını yaşıtlarına göre daha yoğun yaşar.
11. Olayların nedenlerini, kanıtlarını ve sonuçlarını öğrenmek için çaba sarf etmez.
12. Bilgilerini yaşamında kullanır.
13. Bir öykünün ya da paragrafın ana fikrini yaşıtlarından daha çabuk ayırt eder.
14. Farklı; ders, zaman ve yerlerde kazandığı bilgileri birlikte yorumlayarak ilginç sonuçlar çıkartır.
15. Doğru sonucu bulmak için mümkün olan en iyi çözümü veya çözümleri düşünür.
16. Karşılaştığı engeller ve sorunlar onun cesaretini kırmaz, aksine azimle yeni deneme ve teşebbüslere yöneltir
17. Çok az yardımla veya yardımsız çalışır.
18. Yeni ve orijinal fikirleri, buluşları ve çalışma yöntemleri vardır.
19. Dil edinimleri hızlıdır.
20. Duyduğu yabancı dildeki kelimeleri kolay ezberler.
21. Kelime hazinesi geniştir ve kelimeleri yerli yerinde kullanır.
22. Kavram haritası oluşturulmasında düzeyine ve yaşıtlarına göre daha kapsamlı harita oluşturur.
23. Gittiği yerlerle ilgili hikâye ve tarihi olayları dinlemekten ve araştırmaktan zevk duyar.
24. Anlatılan konuları tekrara gerek duymaksızın öğrenir.
25. Grup sorumluluğu almada isteklidir.
26. Etkinliklerde lider seçilir.
27. Fikir ve tavsiyeleri için arkadaşları kendisine başvurur.
28. Şakadan ve espriden hoşlanır. Özgün ve uygun espriler yapar.
29. Verilen ritim kalıplarını tekrar eder.
30. Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir ve çalmayı dener.

31. Dinlediği müzik parçalarını kısa zamanda öğrenir. Anlamlı ve uygun biçimde söyler.
32. Melodileri ve sözleri kolaylıkla hatırlar.
33. Müzik derslerindeki ilgi ve performansı yüksektir.
34. İlgi duyduğu konular ile ilgili şarkı sözleri yazıp, küçük besteler yapar.
35. Duygu ve düşüncelerini anlatmak için müziği bir araç olarak kullanır.
36. Ritim ve melodiye başka çocuklardan fazla tepkide bulunur..
37. Çeşitli konularda resim ve çizim yapmaktan hoşlanır.
38. Resimleri planlar, resimlere derinlik verir. Parçalar arasında uygun oranlar kullanır.
39. Resim çalışmalarını ciddiye alır. Çizme ve boyama için çok zaman harcar.
40. Çamurdan, sabundan, plastili gibi yumuşak gereçlerle nesneler yapmaya özel ilgi gösterir ve yapmaktan zevk duyar.
41. Diğer insanların sanat çalışmalarına (resim ve heykel sergileri gibi) özel ilgi duyar.
42. Duygu ve düşüncelerini resimle anlatmaya isteklidir.
43. Çeşitli resim ve çizimlere orijinal yorumlar getirir.
44. Yaşıtlarının yaptığından daha ayrıntılı çizimler ve resimler yapar.
45. Çeşitli konularda resim ve çizim yapmaktan hoşlanmaz.
46. Drama etkinliklerine ilgi gösterir.
47. Hayvan, insan ve diğer nesneleri karakterize eden rolleri kolaylıkla yapar.
48. Yüz ifadeleri, mimikler, duruşlar ve türlü beden hareketlerini yapmada başarılıdır.
49. Dinleyicilerin duygusal tepkilerini çekmekten hoşlanır.

BİLECİK BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2013 YILI TANILAMA TAKVİMİ

Sıra No Yapılacak İş ve İşlemler Tarihi
1 4. Sınıf Öğretmenlerine Bilgilendirme Semineri 04 Mart 2013-15 Mart 2013
2 Öğrencilerin Okullarınca Aday Gösterilmesi 18 Mart 2013– 29 Mart 2013
3 Aday öğrencilerin Tasnifi ve sınav Evraklarının Hazırlanması 01-12 Nisan 2013
4 Temel Kabiliyetler Testinin Uygulanması 27 Nisan 2013 Saat:11.00
5 TKT Sonucuna Göre Bireysel İncelemeye Hak Kazanan Öğrencilerin Tespiti ve İlanı 29 Nisan- 7 Mayıs 2013
6 Öğrencilerin Bireysel Tanılamalarının Yapılması 13 Mayıs- 28 Haziran 2013
7 Tanılama Sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Gönderilmesi ve Genel Müdürlükçe Değerlendirilmesi 08 Temmuz 2013

BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ÖĞRENCİ TANILAMASI VE GÖZLEM FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1. “İlkokul Çağı Öğrencileri Gözlem Formu” 49 maddeden oluşmaktadır.
2. Gözlem formunda Sürekli Katılır (4), Sıklıkla (3), Ara Sıra (2) ve Hiç (1) puandır.
3. Bir öğrencinin gözlem formundan alabileceği en düşük puan 49, alabileceği en yüksek puan ise 196’ dır.
4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. sorular bilişsel özelliklere yönelik sorulardır.
5. 25, 26, 27 ve 28. sorular liderliğe yönelik sorulardır.
6. 29 30 31 32 33 34 35 ve 36. sorular müzik yeteneğine yönelik sorulardır.
7. 37 38 39 40 41 42 43 44 ve 45. sorular resim yeteneğine yönelik sorulardır.
8. 46 47 48 ve 49. sorular drama yeteneğine yönelik sorulardır.
9. “İlköğretim Çağı Öğrencileri Gözlem Formu” okullara gönderilecektir.
10. Tüm öğrencilerin gözlem formları madde 2 ve 3’de belirtilen puanlara göre puanlanır.
11. Bilim ve Sanat Merkezi Tanılama Komisyonunca yapılan ön değerlendirmede belirlenen puanın üzerindekiler Grup Testi / Temel Kabiliyetler Testi taramasına alınır.
12. Grup Testi / Temel Kabiliyetler Testi taraması sonunda Merkez Tanılama Komisyonunca yeterli performansı gösterdiği tespit edilen öğrenciler bireysel incelemeye alınırlar.
13. Ancak grup taraması sonunda bireysel incelemeye alınması uygun görülen öğrencilerin tümü teste alınacaklardır. Yapılan bireysel inceleme sıralı sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
14. Yukarıda belirtilen bireysel inceleme, ölçme araçları dışında kullanılması düşünülen ölçme araçları Genel Müdürlüğünün onayı alındıktan sonra kullanılabilecektir.

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin