Bilim ve Sanat Kaşifleri Doğada 2

Bilim ve Sanat Kaşifleri Doğada 2

Projenin amacı

Projemiz öğrencilerin bilim ve sanatın ekosistem içerisindeki yerini kavramaları ve ekosistemdeki sorumluluklarını anlamalarını sağlayacaktır. Bu sayede öğrencilerin çevre olgusunu kavrayabilmeleri, ekosistem bileşenlerinin doğadaki vazgeçilmez önemini algılayabilmeleri ve böylece öğrencilere çevre duyarlılığı ve çevre bilincin kazandırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle öğrencilerin birlikte çalışma, işbirliği becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

Hedef kitle

Projenin hedef kitlesi ortaokullarda eğitim gören altıncı sınıf öğrencileridir. Projemiz dönem sonunda yapılacağı için öğrenciler 6.sınıfı bitirmiş olacaktır. Projede katılımcı olarak yer almak isteyen öğrencilerin seçimi ilan edilecek kriterler ışığında proje yürütücüsü ve proje uzmanları tarafından yapılacaktır.

Başvuru şartları

* Proje tarihimiz 25/06/2018-30/06/2018 tarihleri arasında olup 6 gün boyunca sürecektir. Devam zorunludur
* İstanbul ve İzmit illerinde öğrenci olmak
* Başvurular Üstün/Özel Yetenekli 6. Sınıf Öğrencileri İçindir. (2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 6.sınıf öğrencisi olmak)
* RAM’lardan Özel Yetenekli Birey tanısı alan fakat BİLSEM’lere devam etmeyen öğrenciler de başvuru yapabileceklerdir. NOT:Özel kurumlardan tanılama testi olanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
* Özel Yetenekli Birey tanılama belgesinin taranıp, kasiflerdogada@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
* Başvuran öğrenciler başvuru şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

Son başvuru tarihi 20 Mayıs 2018 tarihidir.