BİLİM ŞENLİĞİNİN YARARLARI

BİLİM ŞENLİĞİNİN YARARLARI

1. Bilim şenlikleri, öğrencileri tanımamıza ve öğrenim hayatlarını yetenekleri doğrultusun da yönlendirmelerine, rehberlik etmemizi sağlar.

2. Yarışma boyunca yaptığı çalışmaları bilimsel çalışma mantığı ile yapacağı için, bu yöntemi bilir, benimser, ilgi duyar ve güvenir.

3. Yaptığı proje çalışmasının yanın da, yarış halinde ki diğer projeleri de inanılmayacak kadar kısa bir zaman da kavrar, hatalarını bulur, proje çalışmasının daha iyi olması için geliştirme çabasına girer. Bu da hırsla beraberin de gelen mükemmel bir öğrenme ortamı yaratır.

4. Günlük hayatta kullandığı cihazların modellerini ve çalışma prensiplerini görüp, öğrenir. Bu sayede bu ciharları verimli kullanır ,geliştirebilir ve her cihazın esasın da basit bir mantıkla çalıştığını anlar.

5. Şu an Fen lisesi, Anadolu lisesi ve özel okullar da uygulanan proje çalışmaların, diğer devlet okullarında da yapılması sonucunda, okul ve ortam farkını azaltır.

6. Rehber öğretmenin proje çalışmalarına öğrencinin ailelerini de katması sonucun da , aile ve öğrenci arasın da olumlu bir iletişim doğar. Veli-öğretmen -öğrenci iletişimini arttırır. Yarışmaya katılan öğrenci , aile için gurur kaynağı olur.

7. Öğrencinin birşeyi başarma ve sonuca ulaştırma duygusunu kazanmasını sağlar. Bu öğrenciye, güven ve yapacağı tüm faaliyetler için cesaret verir.

8. Yapılan projeleri ziyaret eden öğrenciler açısından, mükemmel bir öğrenme ortamı yaratır. Kendilerinin de aynı çalışmayı yapabilecekleri duygusu oluşturur.

9. Öğrencilerin çevrelerin de gördükleri canlı ve cansız doğanın belli kurallara bağlı olduğunu gösterir.