Bilim Şenliği için Atölyeler Etkinlikler

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında yer alan atölyeler ve etkinlikleri inceleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen rehber ve atölye liderleri ile iletişime geçiniz.
Muğla

TELEFONLA UZAKTAN CİHAZ KONTOLÜ

Rehber
Mert ALPTEKİN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Atölye Lideri
Öğr.Gör. Enver ER
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Telefonla uzaktan cihaz kontrolü atölyesiyle temel amaç öğrencilerin Akıllı ev sistemleri hakkın da temel bilgileri almalarını sağlamak , Elektronik ve Otomasyon bölümüne ilgisinin çekmek ve geleceğin mesleği yazılım mühendisliğine dikkat çekmektir. Atölye ile ev prototipi yapılarak ev cihazlarını temsil eden uzaktan kontrolü sağlanabilecek klima , kombi ,elektronik vana ve aydınlatma için 12 v lambalar kullanılmıştır. Böylelikle öğrenci prototip üzerinde hayal etmesine gerek kalmadan sistemin nasıl çalıştığını gözlemleme imkanı bulmuştur. Atölye çalışmasında önce DTMF(Dual tone multi frequency) çift tonlu çoklu frekans siteminin röleleri nasıl kontrol ettiğine dair el broşürleri ve güncel uygulamalarıyla(bankacılık müşteri hizmetleri) temel bilgiler verildi. PİC mikroişlemcilerinden ve kod çözücülerden kart üzerinde gösterilerek nasıl çalıştığını anlamalarını sağlamak amaçlandı. Böylece sistemin nasıl çalıştığına dair hazır bulunuşluk sağlanmış oldu. Öğrencilerle beraber röle bağlantısı nasıl yapılması gerektiğinden bahsedildi ve bağlantı yapıldıktan sonra telefonla denemesi yaptırıldı.

Hedef kitlesi olarak ortaokul 7-8.sınıf yanında daha erken çağdaki tüm öğrenciler olabileceği görüldü. Sonuç olarak amaçlanan hedeflere uygun bir şekilde atölye çalışması gerçekleştirilmiş oldu. Yapılan etkinlik atölyeyi ziyaret eden tüm ziyaretçiler tarafından takdir edilmiştir. Aynı zamanda atölye çalışmasının daha da geliştirilmesi için oluşan durumlar gözlenmiştir.

ELEKTRİK AKIMI VE OYUN HAMURU

Atölye Lideri
Doç. Dr. Muhammet Mustafa ALPASLAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Rehber
Doç. Dr. Özgür ULUBEY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Elektrik akımı öğrenciler için anlaşılması zor olan konulardan biridir. Bu atölye ortaokul ve lise öğrencilerine, sıradan öğretim yöntemleri veya materyallerden farklı olarak, elektrik akımı eğlenceli bir yol ile öğretmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla oyun hamurları bu atölyede elektrik akımı öğretiminde kullanılmıştır.

Oyun hamurunun seçilmesinin iki tane nedeni verdir. Birincisi bu yaş grubundaki öğrencilerin oyun hamurlarıyla oynamayı sevmesi ve ikincisi ise oyun hamurlarının kolay şekil almasıyla elektrik akımını etkileyen faktörleri incelemenin daha kolay olmasıdır.

İlk kısımda öğrencilerden iletkenler ve yalıtkanlar nelerdir tartışmaları ve oyun hamuru için bir tahminde bulunmaları istenir. Daha sonra tahminleri denemek amacıyla oyun hamuruyla bir basit elektrik devresi kurdurulur. Devre kurulumunda elektrik devre elemanları tanıtır. Öğrencilerden oyun hamurunun neden elektrik ilettiğini açıklamaları istenir.

İkinci aşamada öğrencilerden seri ve paralel devreler kurmaları istenir. Lambanın parlaklıklarını gözlemlemeleri e nelerin etkili olduğunu tahmin ve denemeleri istenilir. Ayrıca oyun hamurunun kalınlığı ve uzunluğu gibi geometrik özelliklerin lamba parlaklıklarını nasıl etkilediği gözlemlemeleri istenir.

Bu atölye sonucunda öğrencilerin oyun hamurlarıyla devre kurarken hayal güçlerini zorladıkları, iletken ve yalıtkanlar ile ilgili kavram yanılgılarının giderilmesinde gelişmeler olduğunu ve öğrencileri seri-paralel devre kavramlarını pekiştirerek öğrenmeleri gözlenmiştir. Bu atölyenin en önemli kazanımı atölye sırasında
öğrencilerin oyun hamuruyla deney yapmayı sevmesi ve eğlenerek fen öğrenmesidir.

ARTIK BEN DE KODLAMA YAPABİLİYORUM

Atölye Lideri
Dr. Öğr. Üyesi Sayım AKTAY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Rehber
Esadiye PEKDEMİR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

“Artık Ben de Kodlama Yapabiliyorum atölye”si ilkokul öğrencilerine kodlama konusunda bir
tanıtım yaparak, temel düzeyde kodlama bilgisi vermek, beraber orijinal bir oyun geliştirmektir. Bu atölye yoluyla öğrencilerin kodlama hakkında bilgi sahibi olması, kodlama yaparken eğlenmesi ve kodlamadan keyif alması, basit düzeyde bir oyun programlayabilmesi amaçlanmıştır.

Bu atölye sürecinde öğrenciler daha sonra üstüne ekleyebilecekleri bir kodlama bilgisine sahip olmuştur. İlkokul öğrencileri kazanmış oldukları bu kodlama bilgileri ile daha sonraki öğrenim yaşamlarında daha üst düzey kodlama bilgilerine ve becerilerine sahip olabilecek ve kodlama yoluyla yeni projeler ve ürünler ortaya koyabileceklerdir.

ORİGAMİNİN GEOMETRİK DÜNYASI

Atölye Lideri
Doç. Dr. Burçak BOZ YAMAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Rehber
Feyza Nur KAYGISIZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Atölyemizde geometri konularından, üçgen çeşitleri ve üçgen elemanları, çokgenler (beşgen, altıgen, vb.) ile çokyüzlü cisimlerden Platonik, Arşimet ve Kepler cisimleri yer almaktadır. Platonik, Arşimet ve Kepler cisimlerinden katlamalar yapılması amaçlanmaktadır. Bu katlamaları yaparken de gerek düzlem geometrisinin temel kavramları (nokta, doğru parçası, üçgen, kenarortay, açıortay, vb.) gerek ise 3 boyutlu cisimlerin incelemesi (ayrıt, köşe, yüz, yüzey alanı, vb) yapılabilecektir.

Atölyemizin hedef kitlesi 15 kişiyi geçmemek şartı ile; ilkokul öğrencileri( 3. ve 4. Sınıf ), ortaokul öğrencileri( 5., 6., 7. ve 8. Sınıf), lise ve dengi okul öğrencileri ve öğretmenlerdir. Atölyemizde uyguladığımız origami etkinliği öğrencilerde göz ve beyin koordinasyonu ile birlikte el becerisini de geliştirmeye katkı sağlar. Çocuklarda başarma ve kendine güven duygusunu arttırır.

GÖZLERİM GÖKYÜZÜNDE

Atölye Lideri
Arş. Gör. Naz Fulya ÖZKARABACAK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Rehber
Arş. Gör. Dr. Hasan Zühtü OKULU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Etkinliğin amacı Astronomi, Fizik, Mühendislik, Teknoloji ve Matematiği temel alan mühendislik tasarım döngüsü odaklı etkinliklerle katılımcıların kendi teleskoplarını tasarlamalarıdır. Etkinliğinin konusu merceklerin teleskop yapısındaki işlevini anlamaktır. Ayrıca Galileo’nun ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları STEM eğitiminin temel unsurlarından birisi olan mühendislik tasarım döngüsünü kullanarak deneyimlemektir. Etkinliğin hedef kitlesi 5. 6. 7. ve 8. Sınıf ortaokul öğrencileri olarak belirlenmiştir.

Etkinliğin işleyişinde, teleskopların çalışma prensiplerinin arkasında yatan bilimsel bilgiler tartışma sonucunda ortaya çıkarılır. Bunlar, merceklerin (veya aynaların) odak uzaklıkları ve teleskop tüpüdür. Ardından ince kenarlı bir merceğin odak uzaklığı nasıl bulunur sorusu sorulur. Odak uzaklığını bulmak üzere bir

gösteri deneyi yapılır. Mercek, Güneş’in altına yerden belirli bir yükseklikte tutulur. Ardından yere uzaklaştırılıp yakınlaştırılarak görüntünün en net olduğu nokta elde edilir. Mercek ve yer arasındaki uzaklık cetvel yardımı ile ölçülür. Bu iki merceğin bir tüp sistemi ile birleştirilerek bir teleskop yapılabileceği söylenir. Teleskoptaki görüntü netliğinin ayarlanabilmesi için iki merceği birbirine yakınlaştırıp uzaklaşmasını sağlayan

hareketli bir tüp sisteminin yararlı olacağından bahsedilir. Katılımcılara iki adet mercek verilerek yapacakları teleskopları çizmeleri istenir. Tasarımlarda matematiksel ifadelere (tüp uzunluğu ve büyütme oranı gibi) yerverilmesi sağlanır. Katılımcılara ihtiyaç duydukları malzemeler sağlanır. Katılımcılardan tasarımlarına bağlı kalarak teleskoplarını yapmaları istenir. Tasarımların çalışmaması durumunda çizimlere geri dönülür, düzeltmeler yapılır ve gözlem aracı çalışır hale getirmiştir.

UÇAN BARDAKLAR

Atölye Lideri
Emsa Zehra SİDEKLİ
Bayır Ortaokulu

Atölyenin amacı, esneklik potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümünü sağlayan bir model tasarlamaktır. Atölye 7. ve 8. Sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir.

Uçan bardaklar atölyesinde karton bardaklar kullanılarak esneklik potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümünü sağlayan bir sistem tasarlanmıştır. Oluşturulan düzenek ile lastik de depolanan esneklik potansiyel enerji bardakların havalanmasını sağlamış öğrencilerin enerji dönüşümlerini deneyerek öğrenmeleri sağlanmıştır. İkinci bir düzenek olarak mukavva ,cd ,lastik ,yapıştırıcı gibi materyallerle bir düzenek daha kurularak esneklik potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümü öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Atölye el becerisinin gelişimi, işbirliği içinde çalışma , eleştirel düşünme ,yaratıcılık gibi becerileri kazandırmanın yanı sıra enerji dönüşümleri ,esneklik potansiyel enerji ve kinetik enerji gibi kavramların da yaparak yaşayarak öğrenilmesini sağlamıştır. İkişerli gruplar halinde çalışan öğrenciler hem birlikte çalışmanın

hazzını yaşamış hem de hazırladıkları uçan bardak düzeneklerini birbirleri ile yarıştırarak eğlenmişlerdir. Öğrencilerin birçoğu düzeneklerini okula götürüp diğer arkadaşları ile de paylaşımda bulunacaklarını belirtmişlerdir.

PREPARAT HAZIRLIYORUM

Atölye Lideri
Mehmet Ali ONARAN
Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi

Bu faliyette Mikroskopta mikroorganizmaları tanımlamak, gözle göremediğimiz ancak mikroskop yardımı ile canllıları görebilmek için mikroskopta materyallerin incelenmesinde preparat hazırlama teknikleri öğretilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin Mikroskobun etkin şekilde kullanılmasını yaygınlaştırmak ve kullanımını öğretmek hedeflenmiştir.

Öğrencileri bilimsel çalışmalara meraklandırmak, meraklı öğrencilerin mikroskop kullanmasını preparat hazırlamasına öğreterek, erken yaşta öğrencilerin motivasyonunu sağlayarak, onların araştırma heyecanını katkı sağlamak amaçlanarak, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin çevreye, bilime araştırmaya duyarlı olmalarını sağlayarak, onların erken yaşta deney araştırma proje yapma duygularını uyararak, Fen bilimlerine olan ilgi ve becerilere katkı sağlanarak biimin topluma yayılması hedeflenmiştir.