BİLİM ŞENLİĞİ E-KARİYER / TIP

Kübra Karahanoğlu / Psikolojik Danışman
Prof. Dr. Mustafa Tunaya Kalkan / İstanbul Aydın Üniversitesi – Tıp Fakültesi Biyofizik ABD Başkanı