BİLİM ŞENLİĞİ E-KARİYER / PSİKOLOJİ

Kübra Karahanoğlu / Psikolojik Danışman
Özgün Kızıldağ / Uzman Psikolog