BİLİM ŞENLİĞİ E-KARİYER / İŞLETME

Kübra Karahanoğlu / Psikolojik Danışman
Prof. Dr.İzzet Gümüş / İstanbul Gelişim Üniversitesi – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi