BİLİM ŞENLİĞİ E-KARİYER / İLETİŞİM BİLİMLERİ SEKTÖR

Kübra Karahanoğlu / Psikolojik Danışman
Ergin Gedik / Reklamcı – Terminal İletişimci