Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu

Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu

Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacaktır. Başvuru ve başvuruya ait onay süreci 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecektir. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Bilim ve sanat merkezlerine ilişkin kontenjanlar http://orgm.meb.gov.tr/ adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu´nu indirmek için tıklayınız.

Başvuru Şartları

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda
aranan şartlar şunlardır:
a) Başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlikte adaylığı kalkmış olmak.
b) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde alanında
kontenjan bulunması.
c) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar
Çizelgesi’nde yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor
olmak.

Başvuru İşlemleri
2.1. Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna
http://mebbis.meb.gov.tr adresine kişisel kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra
“Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.
2.2. Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.
2.3. Başvuru yapan öğretmenler puan aldıkları Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu’nda
yer alan tüm kriterlere ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim
edeceklerdir.
2.4. Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü
başvuran adayların başvurularını silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden ‘‘Başvuru
gerçekleştirilmiştir.’’ şeklinde onaylayacaklardır. Ek-2 öğretmen değerlendirme kriterleri
formu üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir. Belgelerin geçerliliği
konusundaki sorumluluk 04.10.2016 tarih ve 2710 sayılı Bilim ve sanat Merkezleri Yönergesi
il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34. Maddesinde belirtilen
‘‘başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden
incelemek.’’ hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir.
2.5. Okul/kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde ‘‘Başvuru gerçekleştirilmiştir.’’
şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını alarak başvuru yapan öğretmene
imzalatacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası tüm
ekleriyle birlikte il millî eğitim müdürlüğüne silsile yoluyla gönderilecektir.
2.6. İl millî eğitim müdürlüğü başvuru formunu ve forma ait tüm ekleri il öğretmen
değerlendirme komisyonuna teslim edecektir.
2.7. Başvuru süresi içinde belgelerin onayı ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna
ulaştırılmasıyla ilgili takip işlemlerinden başvuru yapan öğretmen sorumludur.
2.8. Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurup daha sonra düzeltilmesini yazılı
olarak talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun olması durumunda onay birimi tarafından
değerlendirilerek talep doğrultusunda gerekli işlemler başvuru süresi içinde yapılacaktır.
2.9. Başvuru ve onay işlemleri internet ortamından takip edilebilecektir.