Ana SayfaLise Öğrenci YarışmalarıBilim Okulu Ortaöğretim Öğrencileri Arası Proje Yarışması

Bilim Okulu Ortaöğretim Öğrencileri Arası Proje Yarışması

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Bilim İnsanı Seçme Programı (BÎSEP) dahilinde Ortaöğretim öğrencileri için “BAU Tıp Fakültesi Bilim Okulu Ortaöğretim Öğrencileri Arası Proje Yarışması” düzenlemektedir.

BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışma Şartnamesi

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

1) AMAÇ:
BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması, ortaöğretim yıllarından itibaren öğrencilerin bilime olan merakını uyandınnak, öğrencileri bilimsel çalışmalara teşvik etmek, çeşitli alanlarda gerçekleştirdikleri projeleri desteklemek ve “Geleceğin Bilim İnsanı – Hekim” lerinin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

2) YARIŞMA ŞEKLİ, KATILIM KOŞULLARI ve BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLGİLER
Yarışmaya Türkiye ve KKTC’den ortaöğretim ve dengi kurumlarda eğitim görmekte olan her öğrenci katılabilir.
Yarışmaya her bir öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Bir proje ile en fazla iki öğrenci başvuruda bulunabilir.

Araştırma projeleri “Tıp ve Sağlık Bilimleri” kategorisinde incelenecektir (Örn. proje başlıkları: Kanserde kök hücre, yapay zeka ve tıp, yapay organlar ve biyomedikal mühendislik ).
Projeler bilimsel yöntemler doğrultusunda hazırlanmalı, bilimsel araştırma niteliği taşımalı ve özgün olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler değerlendirme sürecinin ilk aşamasında elenecektir. Özgün olmayan projelerin sorumluluğu, proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım hakları proje sahibinin izniyle Bahçeşehir Üniversitesi tarafından kullanılabilir.

Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler (radyoaktif, toksik ve kanserojen madde içeren deney düzenekleri) değerlendirmeye alınmayacaktır. Hayvan deneyi içeren projelerde etik kurul raporu beyan etmek zorunludur, proje raporunda veya sergi sunumda bu raporu beyan etmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Yarışmada iki aşamalı değerlendirme sistemi uygulanacaktır. îlk aşama sırasında öğrencilerden;
• Başvuru Formu
• Proje Özeti (300 kelimeyi aşmamak kaydıyla, Word formatında)
• Proje raporu (25 sayfadan fazla olmamak kaydıyla PDF formatında)

Projenin değerlendirilmesinde; düşüncede özgünlük, düşünce ve uygulamada bilimsellik ana ilkeleri çerçevesinde özgünlük, sonuca ulaşabilme yeteneği, sonuçların temel bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı ve sonuçlarının yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği ölçüt alınacaktır. Sözel ve yazılı sunumlarda açık ve anlaşılır olmak, konuya hakimiyet ve gösterilen özen de değerlendirmede önemli olacaktır.

Projeler ilk aşamada, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Bilim İnsanı Seçme Programı (BİSEP) bursu ile yerleşmiş ve lise öğrenimi sırasında gerçekleştirdiği projelerle çeşitli yarışmalarda ödüle layık görülmüş tıp fakültesi öğrencileri ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlilerinden oluşan bir üst kurul tarafından büyük bir titizlikle gerçekleştirilecektir.

Yapılan ilk değerlendirme sonucu sözlü sunuma hak kazanan öğrenciler, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirilecek Bilim Okulu etkinliğine davet edilecektir. Bilim Okulu kapsamında öğrencilerden jüriye ve tüm katılımcılara sözlü sunum yapmaları istenecektir.
İkinci değerlendirme aşamasında projeler, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşturulan Jüri Üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

4) YARIŞMA SÜRECİ VE ÖDÜLLER
Sözlü sunum sahipleri için gerekli tüm malzemeler (projeksiyon, bilgisayar, pointer vb.) Bahçeşehir Üniversitesi tarafından sağlanacaktır.

Yarışma Tarihi :06-07 Mart 2020
SON BAŞVURU TARİHİ: 24 OCAK 2020 

Yarışma şartnamesine uygun olmayan organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

Bilim Okulu Ortaöğretim Öğrencileri Arası Proje Yarışması kapsamında sözlü sunum için seçilen öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misafiri olarak Bilim Okulu’nda düzenlenen her türlü atölye, eğitim ve derslere katılabilecektir. Sözlü sunum için davet edilen öğrencilerin ulaşım ve konaklama masrafları proje sahiplerine aittir.

“Tıp ve Sağlık Bilimleri” kategorisinde sözlü sunum sonrası ödül almaya hak kazanan proje sahiplerinin ödülleri aşağıda verildiği gibidir;

1.’lik Ödülleri:
• Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi BİSEP dahilinde % 100 Eğitim Bursu,
• Hazırlık senelerinde BAU International bünyesinde Amerika Birleşik Devletlerinin başkenti Washington DC’de yer alan Mentora Dil Okullarinda % 100 eğitim ve konaklama bursu,
• Öğrenim süresince bir yaz dönemi Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi ile anlaşması bulunan laboratuvarlardan veya hastanelerden birinde yurtdışı staj imkânı (Eğitim giderleri karşılanacaktır),
• Ödül alan projenin Bahçeşehir Üniversite bünyesinde detaylandırılarak bilimsel çalışmalara devam edilmesi.

2.’lik Ödülleri:
• Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi BİSEP dahilinde % 100 Eğitim Bursu,
• Öğrenim süresince bir yaz dönemi Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi ile anlaşması bulunan laboratuvarlardan veya hastanelerden birinde yurt dışı staj imkânı (Eğitim giderleri karşılanacaktır),
• Ödül alan projenin Bahçeşehir Üniversite bünyesinde detaylandırılarak bilimsel çalışmalara devam edilmesi.

3.’lük Ödülleri:
• Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi BİSEP dahilinde % 100 Eğitim Bursu,
• Ödül alan projenin Bahçeşehir Üniversite bünyesinde detaylandırılarak bilimsel çalışmalara devam edilmesi.
Ödüller projeyi hazırlayan her öğrenci için geçerlidir. Söz konusu burslar, öğrencinin sınava girip tercih yaptığı ilk sene Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ÖSYM tarafından yerleştirildiği takdirde 9 sene süresince geçerlilik kazanacaktır.

Etkinliğin internet sitesi : https://bau.edu.tr/icerik/13880-bisep-liseler-arasi-proje-yarismasi
Duyurular için Twitter: @BisepProje / Instagram: @bisepproje
Tüm sorularınız için sosyal medya hesaplarını ve bilimseldegerlendirme@bisep.bau.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.

 

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.