Bilim Mucitleri Kodluyor

Kodlama çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor. Kodlama çocuklarımızın teknolojik ilerlemelere öncülük edebilmeleri için temel bir yetenek sağlıyor. Ayrıca günümüzde “21. Yüzyıl Becerileri” olarak adlandırılan becerilerden kabul ediliyor. Geleceğin mesleklerini yürütecek kuşaklara kodlama becerisi kazandırılmak için “Bilim mucitleri kodluyor” projemizi Web 2.0 araçları ile planladık.

oding gives children skills in mathematics, science, problem solving, teamwork and more. Children discover algorithmic and design-oriented thinking. Coding provides a fundamental ability for our children to lead technological advances. It is also considered one of the so-called “21st Century Skills” today. We have planned our “Science inventors encode” project with Web 2.0 tools in order to give coding skills to the generations that will carry out the professions of the future.