BİLİM MUCİTLERİ KODLUYOR/YAŞAR DOĞU İHO

Projede hedefimiz  öğrencilerin ,üst düzey düşünme becerileri kazanması problem çözme yetisine sahip olması ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilen birer birey olmalarıdır. Bunun yanında Problem Çözmeyi Desteklemek, Mantıksal Düşünmeyi Desteklemek, Dijital beceriyi geliştirmek, Öğrencilere teknolojik araçları tanıtmak ve kullandırmak, Öğrenci-veli-öğretmen işbirliğini geliştirmek, Öğretmenler arası bilgi alışverişini sağlayıp işbirliğini geliştirmek de amaçlarımız arasındadır.