BİLİM MUCİTLERİ KODLUYOR

Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor. Kodlama, yeniliği harekete geçirirken çocuklarımızın teknolojik ilerlemelere öncülük edebilmeleri için temel bir yetenek sağlıyor. Ayrıca günümüzde “21. Yüzyıl Becerileri” olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul ediliyor. Geleceğin mesleklerini yürütecek kuşaklara kodlama becerisinin kazandırılması amacıyla “Bilim mucitleri kodluyor” projemizi Web 2.0 araçları ile entegre edip planladık