Bilim Kurgu Öykü Yarışması

Öykü Yarışması
Liseler Bilim Kurgu Öykü Yarışması

Antalya ili Alanya ilçesi Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün Bakanlığımıza
bağlı Türkiye geneli resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak
“Bilim Kurgu Öykü Yarışması” düzenlemeKtedir.

YARIŞMANIN AMACI
Bilim ve teknolojinin ana enstrümanı insan aklı ve hayal gücüdür. Bu unsurlar arasında bulunan çift yönlü etkileşim ‘gelişim’i kaçınılmaz kılmaktadır. Geleceğin ütopik yahut distopik dünyasını tahayyül edebilen, yakın ve uzak geleceğe dair öngörülen toplumsal sorunlara teknolojik çözümler üretebilen bireylere ihtiyaç vardır. Bilim kurgu bireylerin entelektüel gelişimine katkı sunarken insanların hayal gücünün sınırsızlığını gözler önüne sermektedir. Bilim kurgu gelecek hakkında fikirler veren, bunun yanı sıra sosyal düzen, çevre ve teknoloji anlayışımızı genişleten bir nevi düşünce deneyleridir. Bu doğrultuda Türkiye genelinde düzenlenecek bilim kurgu öykü yarışmasıyla öğrencilerin entelektüel birikimlerini sergileyebilmeleri için geliştirilmiş kurgularla anlaşılması güç konuları kolay ve etkili bir yöntemle aktarabilmeleri amaçlanmıştır.

YARIŞMANIN KONUSU
Yarışma bilim kurgu alanında yapılacaktır. Büyük savaş sonrası bilim kurguları, saf bilim kurgu, kâinat ve tüm mahlûkatla ilgili bilim kurgu ve sosyal bilim kurgu türlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılabilir. Yazar; uzay araştırmaları, biyoteknoloji, yapay zekâ, robot teknolojisi, nanoteknoloji, sanal gerçeklik, teknofobi, yer bilimi, genetik, astrofizik, psiyonik, sosyal bilim kurgu/ütopya-distopya, alternatif tarih, zaman yolculuğu vb. konulardan istediklerini seçebilir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
A. Yarışmaya, Türkiye geneli resmî/özel lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilir.
B. Yanmaya katılım bireyseldir, takım halinde katılım sağlanmayacaktır.
C. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına dayalıdır.
D. Etkinliğin hiçbir aşamasında katılımcıların/öğrenci velilerinin açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir. Bu kapsamda istenen veriler açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.
E. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Gerekli tüm belgeler [Başvuru Formu, Veli izin Belgesi (Muvafakatname), PDF Formatında Öykü Metni] [email protected] e-posta adresine gönderilecektir. Elden, posta veya başka yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
F. Yarışmaya katılan eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, kısmen ya da tamamen yayımlanmamış olmalıdır.
G. Yapıtlar özgün olmalı, başka bir eserden alıntı veya çağrışım içermemelidir.
H. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir eserle katılabilir. 
İ. Eser içeriklerinde geçecek özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Başvuru yapılan eserin T.C. Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk millî eğitiminin temel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.
J. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanından geri alınır.
K. Eser, Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı,paragraflar girintili, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en az 3 en fazla 20 sayfa olacak şekilde PDF formatında hazırlanacaktır. Eler sayfa numaralandırılmalıdır.
L. Öykünün hiçbir yerine yazarın ismi, adresi vb. kişisel bilgileri yazılmayacaktır.
M. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları yarışmacıya aittir. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, eğitim amacıyla eser sahibinin muvafakatini alarak eseri basabilir, yayımlayabilir ve paylaşıp sergileyebilir.
N. Yarışmayı düzenleyen kurum, engelli öğrencilerin katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami derece faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler alacaktır.
O. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır.
R. Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne aittir.
S. Yarışmanın bütçesi Alanya Demirtaş AİHL Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMA
Başvuruların Alınması 01 Ocak 2022 -01 Mart 2022
Ön İncelemelerin Yapılması 01 Mart 2022 – 31 Mart 2022
Nihai Değerlendirmelerin Yapılması 01 Nisan 2022 – 24 Nisan 2022
Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması 02 Mayıs 2022
Sunum ve Ödül Töreni 16-17 Mayıs 2022

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME
Eserler; aşağıda belirlenen kriterlere göre ön inceleme ve son değerlendirme olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Değerlendirmeler; alan öğretmenleri, akademisyenler ve yazarlar arasından oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır. İnceleme ve değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlara itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren iki iş günü içinde yapılabilecektir. Sonuçlara yapılan itirazlar değerlendirme kurulu tarafından 1 hafta içerisinde karara bağlanacaktır. 

Değerlendirme kriterleri:
• Türkçeyi kullanma gücü; (Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, yazım, dil bilgisi ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı vb.) 15puan
• Biçim, plan ve üslup; (Anlaşılabilir bir anlatım düzeni oluşturma, içeriğe uygun başlıklandırmalar yapma, etkili bir başlangıç ve sonuç yapabilme, serim-düğüm- çözüm bütünlüğü bağlamında hikaye planına uygunluk ve paragraflar arasında uygun geçişler yapma) 25 puan
• Türün özelliklerine uygun bir anlatım kullanılması (Hayal gücü kullanımı, düşüncenin özgünlüğü, türün özelliklerine uygun bir yaratıcılık ve içtenliği içermesi…) 60 puan

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Sonuçlar https://daihl.meb.k12.tr adresinden yarışma takviminde belirtilen tarihlerde ilan edilecektir.
Yarışmanın Ödül töreni çevrim içi olarak planlanmaktadır. İlerleyen süreçte ödül töreniyle ilgili bir değişiklik olması durumunda Millî Eğitim Bakanlığının bilgisi ve onayı dahilinde yüz yüze olarak planlanarak ilgililere duyurusu yapılacaktır. Ödül töreninin yüz yüze gerçekleştirilmesi durumunda dereceye giren eserlerin sahipleri ile refakat edecek kişinin (velisi ya da danışman öğretmeni) ödül töreni için Antalya/Alanya ilçesine davetine iştirakinde ulaşım giderleri kendilerince, konaklama giderleri ise yarışmayı düzenleyen kurum tarafından karşılanacaktır. Dereceye giren eserlerin sunumu ve ödülleri ile ilgili düzenlenecek programın ayrıntıları davetlilerle paylaşılacaktır.

ÖDÜLLER
l’inci olan eser sahibine 4000 TL,
2’nci olan eser sahibine 3000 TL,
3’üncü olan eser sahibine 2000 TL ile ödüllendirilecektir.
Dereceye girenlerin para ödülleri sonuçların açıklanmasıyla birlikte bir hafta içinde ilgili kişinin velisinin beyan edeceği banka hesabına yatırılacaktır.

İLETİŞİM
Yarışma sekretaryası Antalya / Alanya – Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülmektedir.
Adres: Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Telefon: Demirtaş Mah. Mehmet Müftüoğlu Cad. No: 13 07430, Alanya/ANTALYA
0(242)516 17 40
e-Posta: [email protected],

[email protected]

6 YORUMLAR

  1. Başvuru formunu göremedik. Veli izin belgesi ve başvuru formu belli bir formata göre mi hazırlanacak? Bir de son katılım 1 Mart denmiş, buna göre 1 Martta size eser gönderebiliyoruz değil mi?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin