Bilim Konuşmaları

TÜRKİYE BİLİM MERKEZLERİ VAKFI

BİLİM KONUŞMALARI

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı tarafından Şişli Bilim Merkezi Binası’nda, her ay farklı bir konuda ücretsiz Bilim Konuşmaları düzenlenmektedir. Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Toklutarafından yönetilen bu konuşmalardan herhangi beş tanesine katılan konuklarımıza sonunda katılım belgesi de verilecektir.

27 Mart 2010 tarihinde başlayan etkinlik 2 yıldır her ay farklı konularda farklı bilim insanlarının ağırlanmasıyla devam etmektedir. Bilim Konuşmaları etkinliği 3. yılında Prof. Dr.Mithat İDEMEN’i konuk ediyor ve uygarlığımızın evrimi ile, sözü edilen dönemde matematiğimizde oluşan devrim niteliğindeki gelişmeler arasında var olan ilişkiyi tartışmayı amaç ediniyor.

23 Mart 2013 Cumartesi – 11:00-12:30

Konuşmacı : Prof. Dr. Mithat İDEMEN
Konu : Matematiğimiz ve Uygarlığımız
Bugün uygar Dünya’da yaşayan insanlar konforlu yaşamlarını çok sayıda araç ve gerecin sağladığı olanaklarla sürdürebilmektedir. Bunlardan birinin çalışmaz duruma düşmesi insanları çok mutsuz etmektedir. İlginç olan şudur ki; onların babalarının çocukluk günlerinde bu alet ve gereçlerin çoğu yoktu. Buna rağmen büyük babaları hiç de mutsuz değildi. Daha da gerilere, dört yüz yıl kadar önceye gidecek olursak, ulaşımın deve kervanları, at arabaları ve denizdeki basit teknelerle yapıldığı; haberleşmenin ise sadece mektuplar aracılığıyla sağlandığı bir Dünya ile karşılaşırız. O uzun sürece bakarak, şu soruyu gündeme getirmemek mümkün değildir: Nasıl oldu da yüz binlerce yıl sürüp gitmiş olan ilkel yaşamımız son dört yüz yılda, git gide artan bir hızla uygarlaşıp bu günkü haline geldi?

Yer: Şişli Bilim Merkezi

Hakkı Yeten Cad. 18/A Fulya-İST.

0212 266 00 46

merve@bilimmerkezi.org.tr