“Bilim insanı oluyorum” proje yarışması

AMAÇ

* fenokulu.net  “Bilim insanı oluyorum.” proje çalışması ilköğretim okullarının 4.,5.,6.,7. ve 8. sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler fen bilimleri alanlarında hazırladıkları projeleriyle çalışmaya katılabilmektedir. Bu alanlardaki konuların projelendirilmesi aşamasında, çalışmaların
özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içinde, estetik, uygulanabilir ve sosyal fayda sağlayıcı olması esas alınmaktadır.

ÖNEMLI HUSUSLAR

* fenokulu.net  “Bilim insanı oluyorum.” proje çalışması, ilköğretim fen bilimleri müfredatlarında yer alan bilgi ve konularda yapılacak araştırma projelerini kapsamaktadır. Çalışmalar
müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır. Bu nedenle, uygulama projeleri (teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler gibi) değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Proje başvuru işlemleri internet ortamında yapılacaktır.
Yarışma esaslarına yarışma klavuzu sayfasından ulaşılabilecektir.

* Yarışma sponsorumuz MORPA KAMPÜS’ün yarışmamıza desteği proje videosunda yazılı veya sesli olarak ifade edilmelidir.

* Öğrenciler tek başlarına veya iki kişilik (en fazla iki kişi) gruplar hâlinde proje hazırlayabileceklerdir. Ödül ve değerlendirme sonucu sadece başvuran öğrenciye ait olarak duyurulacaktır.

* Öğretmenler 1’den fazla projeye danışmanlık yapabilirler.

* Öğrenciler, hazırlayacakları projeler için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir.

* Her öğrenci sadece 1’er proje ile çalışmaya katılabilirler.

*  Yarışma başvuruları 01 Ocak 2012 den itibaren alınmaya başlıyacaktır.

* Projelerin değerlendirme sonuçlarını öğrenciler 19 Mayıs 2012 de  fenokulu.net den  öğrenebileceklerdir.

* Proje danışman öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapmaktır.

* Proje danışman öğretmen aynı zamanda juri üyesi olamaz.

* Proje videosu en fazla 10 dakika sürecek şekilde hazırlanmalı ve girişinde en fazla 1 dakikalık ön tanıtım bölümü olmalıdır. Ön tanıtım bölümünde öğrencinin hangi konuyu nasıl anlatmayı planladığı, kullanılan yöntemin neden tercih edildiği belirtilmelidir. Videoda hiçbir şekilde Rumuz, İsim, Okul Adı gibi ilgiler, alt veya üst bilgi olarak sunulmamalı ve söylenmemelidir.

* Proje videosu reklam ögeleri içermemelidir.

* Yarışma son başvuru tarihi olan 23 Nisan 2012 dir. Bu tarihinden itibaren  başvuru formunda hiçbir değişiklik yapılamayacaktır.

* Okulda Fen Bilimleri branşlarında görevli öğretmenin bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.

* fenokulu.net  “Bilim insanı oluyorum.” proje yarışmasında ki amaç öğrencilerin kendisinin zihinsel üretim içinde olmasını sağlamaktır. Bu nedenle hazırlanan ve onaylanan projelerin başka bir pojenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu, tespit edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun proje çalışması sürecinden çıkarılacak ve verilen ödül ve belgeler geri alınacaktır.

* Tüm değerlendirmeler fen ve teknoloji öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucuna itiraz edilemez. Yarışmaya katılan öğrenci bunu peşinen kabul etmiş olur.
Ödüller:
İlk beş öğrenciye tablet bilgisayar
İlk beş öğrencinin öğretmenine kablosuz tablet
İlk beş öğrencinin sınıfına 30 adet hikaye kitabı
Katılan her öğrencinin öğretmenine Morpa Kampüs üyeliği

Fatih Akyüz