Bilim İçin El Ele Projesi Webinar

Bilim İçin El Ele Projesi Webinar

Bilim İçin El Ele Projesi European SchoolNet için uzaktan eğitim faaliyeti düzenliyor.
Katılımcılara European SchoolNet tarafından katılım sertifikası verilecektir.
Eğitim Türkçe yapılacak olup bütün öğretmenlerimiz davetlidir.

Kayıt: https://www.surveymonkey.com/r/dla12
Ayrıntılı Bilgi: http://www.amgenteach.eu/dla12
İletişim: gulsah@ka.org.tr

Araştırma Sorgulama Temelli Fen Eğitiminde Öğrenme Aracı Olarak Yazma

Uzman: Prof. Dr. Murat Günel

Konu: Öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri ve araştırma sorgulama temelli fen eğitimindeki kullanımları

Tarih: 26 Şubat – 2 Mart 2018

Çevrimiçi Seminer (Webinar): 28 Şubat 2018, 20:00-21:00 UCT/GMT (18:00-19:00 CET -Central European Time)

Dil: Türkçe

Açıklama:
Araştırma sorgulama tabanlı fen öğrenme, öğrencilerin doğrudan deneyimledikleri araştırma/sorgulama süreçleri sonucunda ortaya koydukları fikirler yoluyla fen öğrenmelerini desteklemektir. Bu anlayışa göre fen öğrenmenin temelinde argümantasyon ve araştırma-sorgulama yatmaktadır. Bu süreçte gerçekleşen kavramsal ve anlamlı öğrenmede ise yazılı ve sözel yollarla dil pratiklerini kullanmak oldukça önemlidir (Hand ve Keys, 1999). Çünkü yapılan araştırmalar dil pratiklerinin öğrenme amaçlı kullanımının (özellikle öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin), bireylerin düşüncelerini, kavram değişimlerini, iletişim becerilerini, çalışma becerilerini geliştirdiğini; bununla birlikte olgunlaşmamış olan düşünceleri daha tutarlı ve temelli bilgilere dönüştürdüğünü ortaya koymaktadır. Bunların dışında öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri, bilimsel bilginin uzun süreli kalıcılığını sağlamakta ve yeni düşüncelerin pekiştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ancak, öğrenme amaçlı yazmanın etkili olması öğretmenin pedagojisine ve sınıftaki öğrenme ortamının niteliğine bağlıdır. Araştırma sorgulama tabanlı fen öğrenme süreçleri, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına, düşüncelerini paylaşmalarına ve müzakere etmelerine fırsat verdiği için öğrenme amaçlı yazma etkinliklerini destekleyici bir nitelik taşımaktadır. Bu noktadan hareketle, bu uzaktan eğitim faaliyeti araştırma sorgulama tabanlı fen eğitimi yaklaşımı ve öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri arasındaki ilişkiyi özetleyerek; öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin etkili bir şeklide kullanılabilmesi için dikkat edilmesi gereken unsurları ele almayı hedeflemektedir. Uzaktan Eğitim Faaliyeti boyunca örnek öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri (ders notları, raporlar, poster hazırlama, mektup yazma, açıklayıcı metin yazma vb.) paylaşılacak ve uygulamaya yönelik öneriler tartışılacaktır.