Bilim İçin El Ele Projesi Uzaktan Eğitim Faaliyeti

13 – 17 Şubat 2017

Araştırma – Sorgulama ve Argümantasyon Temelli Fen Eğitiminde Ölçme – Değerlendirme

Katılımcılara European SchoolNet tarafından katılım sertifikası verilecektir.
Eğitim Türkçe yapılacak olup bütün öğretmenlerimiz davetlidir.

Araştırma – Sorgulama tabanlı fen öğrenme ortamlarında öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi, kavramsal öğrenme ve öğrenci merkezli öğretimin ne olduğunu anlamayı gerektirir. Bilim ve bilimsel araştırma yaparken önemli bir pratik olan argümantasyonu ve öğretim, pedagoji ve öğrencilerin öğrenme çıktılarını değerlendirebilmek için otantik ( alternatif, çağdaş ) ölçme ve değerlendirme çerçevesi çizilmelidir. Dolayısıyla, bu Uzaktan Eğitim Faaliyeti kısaca öğretim, pedagoji ve öğrenmenin bütünsel doğasını tanımlamayı ve aynı zamanda Argümantasyon Tabanlı Fen Eğitimi ‘ndeki otantik ölçme de değerlendirme araçlarını özetlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bu eğitimde kavramsal öğrenmenin açık uçlu sorular, rubikler ( dereceli puanlama ölçeği ) ve öğrenme amaçlı yazma araçları yoluyla değerlendirilmesi tartışılacaktır. Eğitim süresince örnek araçlar da paylaşılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için: gulsah.ozkan@tedu.edu.tr

Kayıt için Tıklayınız