Bilim Fuarı – Öğrenim Düzeyi ve Yabancı Dil Projesi

Bilim Fuarı – Öğrenim Düzeyi ve Yabancı Dil Projesi

Proje Bilgileri
Proje Adı: Öğrenim Düzeyi ve Yabancı Dil
Proje Alanı/ Dalı: Diğer
Proje Türü: Araştırma Projeleri
Proje Amacı: Değişik öğrenim düzeylerindeki bireylerin, yabancı dil üzerine yorum farklılıklarını ortaya çıkarmak
Proje Özeti: Araştırma için hazırlanan 14 soruluk anket çeşitli meslek gruplarından ve öğrenim düzeylerinden 100 kişiye uygulanmıştır. Deneklerin anket sorularına verdiği yanıtlar sayısallaştırılarak Microsoft Exel?e girilmiş ve SPSS-18 istatistik paket programda frekans analizine tabi tutularak yüzde dağılımları hesaplanmıştır.
Projede Elde Edilen Sonuç: Öğrenim düzeyi, yabancı dil konusundaki yorumları etkiler.
Anahtar Kelimeler: Anket, farklı öğrenim düzeyleri; ilköğretim, ortaöğretim, lisans, lisansüstü, yabancı dil
Proje Danışmanı: sevgi yaman
Proje Öğrencileri: Burcu ACAR – Selin DERİCİOĞLU

TÜBİTAK Bilim Fuarı