Bilim Elçileri Başvuruları Devam Ediyor!

Bilim Elçileri Başvuruları Devam Ediyor!

Ziyaretçilerle etkili iletişim kurarak, çeşitli gruplara rehberlik yaparak, bilim merkezi içerisindeki organizasyonlarda yer alarak veya bilim merkezinin diğer noktalarında görev alarak bilime katkı sağlamak isteyen Bilim Elçileri’ni BTM 10 haftalık bir program ile yetiştirecektir. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinde yapılacak eğitimler uzman kadromuz tarafından verilecektir. Keşfetmek, araştırmak, yaratıcılığının gelişmesi, öğrenmek ve eğlenmek isteyen bilim elçilerini BTM’ ye bekliyoruz.
10 hafta sürecek ve BTM’de yapılacak eğitimin sonunda, katılımcılar etkili bilim iletişimi, bilim merkezi işleyişi, bilimsel etkinlikler, deney ve atölye yapımı, simülatör ve planetaryumların çalışma ilkeleri gibi birçok konuda bilgi ve deneyim sahibi olacaklar.

Yılda iki dönem yapılacak olan eğitimler 10 hafta sürecektir. Ekim ayı içerisinde başvurular değerlendirilecek ve Kasım ayı itibari ile eğitimler başlayacaktır. Kursiyerlerin, devamsızlık konusunda dikkat göstermesi gerekmektedir. Kayıt yaptırmak isteyen bilim elçileri ön lisans, lisans, lisans üstü yada halen lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerden seçilecektir.
Türkiye’nin en kapsamlı Dünya’nın ise sayılı bilim merkezlerinden olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi bilim elçisi programında görevli kişileri bu misyonu taşıyabilecek yetenekli ve bilimsel bakış açısına sahip bireylerden seçecektir.

1. Bilim Elçisi

1.1. Bilim Elçisi Nedir?
İnsanları aydınlığa kavuşturan, insanlığın bu yolda bilgi ve söz sahibi olmasını
sağlayan en önemli unsur bilimdir. Bilimi toplumun her noktasına ulaştırılabilir yapan,
kapalı sınıf ortamından, kara tahtadan, sıkıcı kitaplardan kurtarıp, daha dokunulabilir
hale getiren, bunu toplumun her alanına yayıp geliştiren ve bilimi en kolay haliyle
iletmeyi sağlayan kişilere ‘bilim elçisi’ denir.

1.2. Bilim Elçisi Programı Nedir?
“Bilim Elçisi Programı”, kursiyerlerin bilim iletişimi kavramını özümsediği, bilimi
aktarmada farklı öğretim, yöntem ve tekniklerini kullanma becerisi kazandığı,
teknoloji ve bilim bağını kurmayı öğrendiği eğitim programıdır.

Bu program ile hedeflenen :
• Herkesçe yapılabilen
• Sorgulanabilen
• Geliştirilebilen
• Her kitleye hitap eden değerler bütününü yani bilimi bilim elçileri ile daha
anlaşılabilir haliyle topluma yayabilmektir.

Bilim Elçisi Eğitim Programı, yıl içerisinde iki kez düzenlenmektedir. İlk dönem
“Kasım, Aralık, Ocak” aylarında ikinci dönem ise “Mart, Nisan, Mayıs” aylarında
gerçekleşir. Eğitim süresi haftada 2 gün olmak üzere toplamda 10 haftadır.

2. Bilim Elçisine Neden İhtiyaç Duyulur?
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi toplumumuzda bilimin ve inovatif düşüncenin önünü
açmayı; düşünen, üreten ve geliştiren bireylerin yetişmesini misyon edinmiş bir
kurumdur. Toplumumuzda bilim ve teknolojinin gelişmesi bireylerde bilim merkezi
kültürünün oluşması ile hızlanacaktır. Bu anlamda bilim merkezinde işleyiş, etkinlikler
ve bilim iletişimi ile ilgili eğitim alan bireyler günlük hayatlarında da bu bilgileri
kullanarak bilim elçisi olacak ve ülkemizin bu alandaki çalışmalarına da katkı
sağlayacaklardır.

2.1. Bilim Elçisi Olmanın Kişisel Faydaları
• Bilimi, toplumun her kesimine yayabilme becerisi kazanma,
• Farklı öğretim, yöntem ve tekniklerini öğrenme fırsatı yakalama,
• Teknolojinin bilimi aktarmadaki rolünü kavrama ve farklı öğretim teknolojilerini
bilimle bağdaştırma,
• 21. yy. becerilerini kavrayabilme ve bu becerileri yaygınlaştırmada rol alma,
• Atölye, STEAM, Maker, Deney, Bilim Şov gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olma ve
bunları uygulama,
• Bilim Şenliği, Bilimsel Geceleme, AstroFest vb. organizasyonların, kurgulanması ve
içeriklerinin hazırlanması hakkında bilgi sahibi olup çalışma imkanı yakalama,
• Planetaryum, simülasyon, sanal sınıf, Kinect Teknolojisi ve mobil uygulamaların bilimi
aktarmadaki rolünü kavrayabilme,
• Bilim öğretimini dramadan faydalanarak daha etkili hale getirebilme,
• Takım çalışması yapabilme,
• Farklı disiplinleri tanıma ve çalışmalarını bu disiplinlerle destekleyebilme,
• Kolay ulaşılabilir malzemelerle karmaşık bilim kavramlarını öğretebilme becerisi
kazanma,
• Girişimcilik yetisi kazanma,
• Sistemli çalışma ve veri yönetimini öğrenme,
• Bilimin günlük yaşamda her an kullanabildiğimiz bir unsur olduğunu anlayarak bunu
gündelik hayatta pratik şekilde kullanma,
• Kişisel gelişim fırsatı yakalama.
Tüm bunlarla beraber Bursa Bilim Teknoloji Merkezi’nde Bilim Elçisi olmak bilimin
kalbinde yer almaktır.

3. Neden Bilim Elçisi Olmalıyım?
• Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi elçilerinin yararlanacağı birçok ayrıcalıktan
faydalanmak,
• Günümüz dünyasında bilim ve teknolojinin yeri bu denli büyükken bilimin her
yönüyle işlendiği bir alanda olma şansını elde etmek,
• Gerçekleşecek tüm etkinliklerden haberdar olmak ve katılım sağlamak
• Bilimin, Bursa ve Türkiye’deki yansıması merkezimizdeki tüm yeni sergi, yeni deney
düzeneği, planetaryum ve üç boyutlu sinema gösterimleri için yeni filmlerden
haberdar olmak ve gelişimine katkı sağlayabileceğin bir role kavuşmak
• Bilimin hızla ilerlediği süreçte teknolojinin heyecanını bilim merkezinin kalbinde
yaşamak ve bu teknolojileri deneyimleme fırsatı yakalamak
• Bilimi yerinde yaparak yaşayarak öğrenmek,
• Bilimde merak edilen ve ulaşılması zor sanılan tüm olgulara kolayca ulaşma imkanını
yakalayarak toplumla iletişimi kolaylaştırmak,
• Dokunmamanın yasak olduğu bir çatı altında olmak,
• Bilimle iç içe olmak,
• Bilim ve Teknoloji alanındaki tüm gelişmelerden anında haberdar olmak,
• Bilim ve Teknoloji Merkezi içerisinde gerçekleşecek özel davetlerde yer alıp bilim
insanları ile bir arada olmak.
Ve daha birçok ayrıcalıktan yararlanmak, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni sadece
ziyaret etmek için değil; yaşamak için “Bilim Elçisi” olmalısınız.

4. Bilim Elçisinin Görevleri Nelerdir?
Toplumda fark yaratmanın değişik yolları vardır ve bilim merkezlerinde bilim elçisi
olmak ise bu farkın oluşmasında başlangıç olabilir.
Bilim Elçileri BTM’de yer alan etkinliklerin nasıl hazırlandığına tanık olarak,
ziyaretçilerle etkileşim kurarak, çeşitli gruplara BTM’yi tanıtarak, bilimsel etkinliklerin
hazırlanma sürecinde yer alarak işin mutfağında bulunacak ve organizasyon, işletme,
iletişim, pedagoji gibi alanlarda pratik yapma imkanı yakalayacaklardır.
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde bilim elçisi olabilmek için gereken tüm eğitimler
uzman kadromuz tarafından verilmektedir. Eğer sizde keşfetmek, araştırmak,
yaratıcılığınızın gelişmesi, öğrenmek ve eğlenmek istiyorsanız burası tam size göre…
Bilim Elçilerinin Görevleri :
• Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni keşfetmek,
• Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin işletimi hakkında bilgi almak,
• Deney düzenekleri alanında bilim iletişimcileriyle eğitim almak,
• Bilimsel gösterilerde ve şovlarda bulunarak görev kazanımı elde etmek,
• Planetaryum sinema salonunda Planetaryan eğitiminde yer almak,
• Sanal Park’ta 9 boyutlu simülatör, Max Flight (uçuş simülatörü) cihazlarının işleyişi
hakkında bilgi sahibi olmak,
• Bilim Shop’ta bilim merkezine yönelik yapılan satışları gözlemlemek,
• Teknik ekibimizle deney düzeneklerinin üretim aşamasında bulunmak,
• Serbest ve Tematik atölyelerin etkinliklerinde görev almak,
• Bilimin eğlenceli yönüne katılarak bilim-toplum arasında bağ kurmaya yardımcı
olmak,
• Ziyaretçilerle etkili iletişim yollarını kavramak,
• Bilimsel etkinliklerde aktif rol almak

5. Bilim Elçisi Kabul Süreci
• BTM web sitesi (www.bursabtm.org) üzerinden ön kayıt alınır.
• Başvurular, değerlendirme kurulu tarafından incelenecek, eğitime hak kazanan
adaylar ise www.bursabtm.org adresinden ilan edilecektir.
• Başvurusu onaylanan adaylar üç günlük oryantasyon sürecinin sonunda eğitimi
almaya hak kazanır.

5.1. Bilim Elçisi Olma Şartları
• 18 yaşını doldurmuş olmak,
• Ön lisans, Lisans, Lisans Üstü Öğrenci ve/veya Mezun Olmak
• Hafta içerisinde seçebileceğiniz Çarşamba – Cumartesi veya Perşembe – Cumartesi
olarak 2 gün eğitim alacak olmak.

5.2. Bilim Elçisi Olma Kuralları
• Temsil ettiği kurumun saygınlığına yakışır davranışlar sergilemek,
• Eğitim süresince yaka kartını yanında bulundurmak,
• Belirtilen gün ve saatlerde gelememe durumunu en az 1 gün öncesinden yazılı
olarak sorumlu personele bildirmek (Özel durumlarda toplam eğitim saatinin %15’ini
aşmamak koşulu ile),
• Mevsimsel koşullara bağlı olarak kılık kıyafet konusunda dikkatli davranmak (Şort,
terlik, sandalet kullanmamak vb.),
• Herhangi bir acil durumu en yakın yetkili kişiye bildirmek,
• Ortak kullanım alanlarının temizliği ve düzeni konusunda dikkatli olmak,
• Siyasi, hakaret, müstehcen, propaganda veya terör içerikli söylemlerde
bulunmamak ve dil, din, ırk ayrımcılığı gözetmemek,
• Sorumlu personele danışmadan insiyatif almamak,
• Eğitimin akışını bozacak eylemlerden kaçınmak,
• Mola saatlerine ve yemek saatlerine riayet etmek,
• Eğitim esnasında özel durumlar dışında cep telefonu, tablet, lap top, çağrı cihazı vb.
elektronik cihazları kullanmamak,
• Çocuk ziyaretçilere ilkyardım müdahalesi dışında temas etmemek,
• Eğitim esnasında eğitmen ve kursiyerler ile fiziksel ve sözlü olarak münakaşaya
girmemek,
• Bina kurallarına uymak, yetkisi dâhilinde olmayan alanlara girmemek,
Kursiyer, kurallar bölümünde belirtilen kurallara uymadığı takdirde öncelikle uyarı
cezası alacak, davranışında tekrara düştüğü takdirde ise kurs programı ile ilişiği
kesilecektir.
Kursiyer yüz kızartıcı ve eğitim programını aksatacak bir eylem gerçekleştirmişse
uyarı cezası verilmeden kurstan men edilir.

5.3. Gerekli Belgeler
Eğitimi almaya hak kazanan adayların aşağıda verilen belgeleri 10 iş günü içerisinde
ibraz etmesi zorunludur:
• Son aya ait adli sicil kaydı
• Öğrenim belgesi (diploma/çıkış belgesi/öğrenci belgesi)
• Bilim Elçisi, öğrenci ise son döneme ait eğitim görülen kurumdan onaylı öğrenci belgesi
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• Vesikalık fotoğraf

5.4. Başvuru Tarihi, Değerlendirme Süreci ve Dönemleri
Bilim elçisi programı;
3. Dönem başvuru tarihi ve oryantasyon süreci Ekim ayı,
3. Dönem: Kasım, Aralık, Ocak
4. Dönem başvuru tarihi ve oryantasyon süreci Şubat ayıdır.
4. Dönem: Mart, Nisan, Mayıs
6. Bilim Elçisi Programı Bitişi
10 Haftalık Bilim elçisi programını başarıyla bitiren kursiyerlerimize, Bursa Bilim ve
Teknoloji Merkezi “Bilim Elçisi Sertifikası” verecektir.

BTM Bilim Elçisi Programı Başvuru Sayfası için Tıklayınız

2 YORUMLAR