Bilim Danışmanlığı Çalıştayı

BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI 2-8 ŞUBAT 2014

YER: FENERBAHÇE TOPUK YAYLASI TESİSLERİ

Yeni Fen Bilimleri dersi öğretim programında bahsedildiği gibi araştıran-sorgulayan, etkili kararlar alabilen, kendine güvenen, problem çözebilen, işbirliğine ve iletişime açık, yaşam boyu öğrenen fen okuryazarı bireyler yetiştirmek fen eğitiminin vizyonudur. Bu bağlamda fen okuryazarı bireyler yetiştirmede Fen Bilimleri öğretmenlerine daha fazla sorumluluk düşmektedir. Sürekli gelişen ve değişen dünyada bilime dayalı araştırmalar yapacak, ait olduğu kültüre sahip çıkıp toplumsal sorunların çözümünde aktif görev alacak bireylerin yetiştirilmesi için öğretmenlerin de kendilerini geliştirmesi gerekmektedir. Bu yüzden Fen Bilimleri öğretmenlerinin yol gösterici rollerini daha iyi yapabilmeleri için meslek hayatları süresince uzman desteği almaları kaçınılmaz bir gereksinim olmuştur. Bu çalıştay süresince Fen bilimleri öğretmenlerinin öğrencilerinin ufkunu açmada, bilimsel araştırmanın basamaklarını benimsetmede ve toplumsal problemlerin hissedilerek çözümüne ortak olmada daha etkili eğitim vermeleri amacıyla desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

Çalıştay programının hazırlanmasında yeni programın üzerinde durduğu araştırma-sorgulama süreci, sosyo-bilimsel konular, ölçme değerlendirmede yeni yaklaşımlar, problem çözümü amacıyla işbirliğine gidilme süreçleri gibi konu başlıkları eğitim kapsamına dahil edilmiştir.

Çalıştayın Amacı:

Fen Bilimleri öğretmenlerine bilimin ve bilimsel bilginin doğası, bilimsel araştırma yöntemleri, bilimdeki yeni uygulamaların eğitime entegre edilmesi ve buna yönelik fikir paylaşımları yapabilecekleri ortam oluşturarak, bilimsel proje hazırlama basamaklarını yaparak yaşayarak benimsemelerini sağlamak. Bu süreçte aynı zamanda öğretmenlerin bilimle ilgili beceri, tutum, değer ve bilgilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Bu çalıştayın genel amaçları:

Fen Bilimleri öğretmenlerinin;

Bilim, bilimsel araştırma ve proje kavramlarını tanımlamasını sağlamak,
Bilimin doğasının içeriğini anlamalarını sağlamak,
Proje danışmanlığı yapma becerilerini geliştirmek,
Öğretim sürecinde proje tabanlı öğrenmeyi etkili kullanmalarını sağlamak ve bu yönde motivasyon oluşturmak,
Birbirleriyle karşılıklı iletişim kurarak fikir ve tecrübe paylaşımını sağlamak,
Yeni Fen Bilimleri programına uygun araştıran-sorgulayan, sosyo-bilimsel konuları benimseyen öğretmen olmalarına destek olmak,
Problem değil çözüm üreten bireyler yetiştirilmesine yardımcı olmak,
Hayat boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak.
Bu çalıştayın özel amaçları:

Fen Bilimleri öğretmenlerine,

Fen Bilimleri öğretmenlerine bilimsel araştırma becerisi kazandırmak.
Fen Bilimleri öğretmenlerinin proje yapabilme becerisine sahip olmalarının önemini kavramalarını sağlamak.
Fen Bilimleri öğretmenlerinin proje danışmalığı yapabilme becerisi kazandırmak
Özgün proje sunma becerisi ve motivasyonu kazandırmak.
Fen Bilimleri öğretiminde kullanılacak alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin tanınmasını ve kullanılmasını sağlamaktır.
Yeni programa uygun sosyo-bilimsel konuların tanınmasını sağlamak
Bilişim teknolojileri ile proje hazırlama becerisi kazandırmak.

Çalıştayın Kapsamı

Bu çalıştay Türkiye genelinde farklı illerinde görev yapan Ortaokul Fen Bilimleri öğretmenlerinin gönüllü katılımı için hazırlanmıştır. Katılımcılar 24 kişilik iki grup halinde 7 gün eğitime devam edeceklerdir.

Çalıştayın kapsamı su şekildedir:

Bilim, Bilimsel Araştırma, Proje,

Bilimin ve Bilimsel Bilginin Doğası,

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nitel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel Araştırmalarda Literatür Tarama,

İnovasyon

Bilim Dili Türkçe

Proje Yönetimi

Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar

Bilimsel Süreç Becerileri,

Bilimsel süreç Becerilerine Uygun Araştırmalar Planlama,

Projelerde Değerlendirme Süreci-Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme,

Eğitimde sinetrik uygulamaları

Alternatif Malzemelerin Proje Tasarımında Kullanılması

Problem Tabanlı Öğrenme Ve Fen Eğitimindeki Yeri

Fen Eğitiminde Robotlar

Power point sunum teknikleri,

Proje Önerisi Geliştirme-Proje Raporlaştırma,

Çevre Konulu Örnek Proje Tasarımı

Bu benim eserim, Tübitak 4005, Comennius vb. projelere başvuru süreçleri

Bilişim Teknolojileri ile Proje Hazırlama

Bilimsel Araştırmalarda Etik

Katılımcı öğretmenlerin çalıştay boyunca raporlaştırdıkları özgün proje sunumları,

Bu kapsam doğrultusunda 54 saat 7 günlük bir program geliştirilmiştir.

24 kişiden oluşacak iki grup öğretmen için birbirine paralel olan A ve B grubu programları hazırlanmıştır.

Katılımcı Fen Bilimleri öğretmenlerinin seçiminde dikkate alınacak kriterler:

Daha önce Proje Danışmanlığı, Bilim Danışmanlığı konusunda eğitime katılmamış olma
Halen MEB’de veya Özel okullarda Fen Bilimleri öğretmeni olarak çalışıyor olma
Daha önce TÜBİTAK 2229 projelerine katılmamış olma
Bu projeye katılmak için gönüllü olmak, etkinliklere istekli katılma
Etkinliklerin bitiminde sonra iletişime devam edip çalışmanın sürekliliğine destek olma
Her ilden katılımı sağlama
Projenin TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi durumunda; katılımcıların konaklama, iaşe (sabah, öğle ve akşam yemeği) ve gidiş-dönüş yol (150 TL’ye kadar) masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.

Proje Ekibi
Düzenleme Kurulu Başkanı (Yürütücü) Yrd.Doç.Dr. Murat Genç
Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Fatma Şahin
Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Esra Macaroğlu Akgül
Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Mehmet BAHAR
Düzenleme Kurulu Yrd.Doç.Dr. Necati Hırça
Eğitmen Prof.Dr. M. Engin Deniz
Eğitmen Prof.Dr. M. Bahaddin Acat
Eğitmen Prof.Dr. Selahattin Turan
Eğitmen Doç.Dr. Bülent Çavaş
Eğitmen Doç.Dr. Abdurrahman Kılıç
Eğitmen Doç.Dr. Orhan Akınoğlu
Eğitmen Doç.Dr. Engin Aslanargun
Eğitmen Doç.Dr. Halil Turgut
Eğitmen Doç.Dr. Ahmet Kılınç
Eğitmen Yrd.Doç.Dr.Oktay Aslan
Eğitmen Yrd.Doç.Dr. Aysun Kaplan
Eğitmen Yrd.Doç.Dr. Ebru Z. Muğaloğlu
Eğitmen Yrd.Doç.Dr. Suat Türkoğuz
Eğitmen Yrd.Doç.Dr.Meral Kekeçoğlu
Eğitmen Yrd.Doç.Dr.Eylem Budak Bayır
Eğitmen Yrd.Doç.Dr. Cemal Tosun
Eğitmen Yrd.Doç.Dr. Betül Timur
Eğitmen Yrd.Doç.Dr. Serkan Timur
Eğitmen Yrd.Doç.Dr. Sedat Karaçam
Eğitmen Uzman. Ayşe Demirbaş
Eğitmen Uzman. Serap Aydar
Eğitmen Uzman. Murat Dolgun

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Düzce
0 380 542 1355-2437
[email protected]

Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Başvuru Formu: https://docs.google.com/forms/d/1hnn5hjrUddZlA2a-N5DLYqcbOfTt4RXbZGgIy8SF2aA/viewform

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

1 × one =