Bilim adamları, Girişimciler ve ticari işletmelerin buluşması

Değerli okuyucular,
Bu yıl Mart ayında Institute for Private Enterprise and Democracy ( Özel İşletmeler ve Demokrasi Enstitüsü ) bilim adamları, girişimciler ve ticari işletmelerden temsilcilerin davet edildiği bir toplantı düzenledi.  Toplantının amacı iş dünyası ve bilim arasında ortak bir iş birliği değerlendirmesi oluşturmaktı. Toplantı katılımcılarından bu işbirliğine engel olan faktörleri belirlemeleri ve işbirliğinin geliştirilmesi için önerileride bulunmaları istendi.

Toplantı katılımcıları ne hakkında konuştular:

Toplantı katılımcıları bilim ve iş dünyası arasındaki işbirliğine dair bir çok konuda konuşma fırsatına sahip oldular. Bazı önemli konular göz önünde bulunduruldu :
1. iş dünyası ve bilimiin ortak beklentilerinin belirlenmesi;
2. Bilim ve iş dünyasının işbirliğini engelleyen faktörlerin belirlenmesi;
3. Girişimciler ve akademik topluluk arasında etkili iletişim methodları oluşturulması

Toplantı girişimcilerin yükseköğretim sürecine etkili katılımı için yön belirleme ve işbirliğini kolaylaştırmak için girişimcilerin ve bilim adamlarının daha fazla neler yapabileceğinin incelenmesi açısından da çok iyi bir fırsattı.
Toplantı katılımcıları nasıl bir sonuca vardılar…
Girişimciler, ticari işletmelerin temsilcileri, ve bilim adamları bir takım önemli sonuçlara vardılar. Bilim ve iş dünyası arasındaki işbirliğine kesinlikle kolaylık getirmeyen bazı durumları tanımladılar. Ana problem üniversitelerden girişimcilere gelen işbirliği tekliflerinin az olması idi. Toplantı katılımcıları bilim ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin kalitesini önemli ölçüde geliştirecek bazı çözüm önerileri sundular.

Bu önerilerden bazıları şöyledir;
 İş dünyası öğrencileri yüksek lisans tez konusu önerebilme imkanına sahip olmalıdır – öğrenci araştırmalarının birçoğu pratik olmayan ve işdünyası için yararı olmayan araştırmalardır
 İşbirliği platformunun oluşturulması gereklidir – Halihazırda bilim ve iş dünyası arasında  iletişim yoktur ya da zordur.
 Girişimciler üniversitelerin yükseköğretim programları üzerinde etkiye sahip olmalıdırlar – girişimciler eğitim programları üzerinde etkiye sahip olmak istemektedirler ve olmalıdırlar – halihazırdaki programlar iş dünyasının beklediği ve ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlamamaktadır.

İş dünyasının bilime; bilimin yeni çözüm yollarına ihtiyacı var !

Yükseköğretim kurumları ve İş dünyası arasında daha iyi ve etkili bir işbirliği istiyorsak, yeni yönetim kavramlarını destekleyecek ve eğitimi şekillendirecek uygun stratejiyi geliştirmemiz gerekir. Bu strateji, Avrupa’daki ve dünyadaki en iyi uygulamaların genel taslağını, iş dünyası ve bilim arasında etkili işbirliği için gereken esas yapının geliştirilmesini ve işbirliği yönetimini destekleyecek yazılım (software) paketlerinin tasarlanması ve uygulanmasını içermelidir
Gerek iş dünyasında gerekse eğitim sürecinde modern bilgi teknolojilerinin kullanımı giderek artmaktadır. Bu yeni teknolojilerin bilim ve iş dünyasının işbirliğinde de kullanılması son derece önemlidir. Böyle bir çözüm işbirliğini kolaylaştırarak işbirliğine teşvik edecek; işletmelerin  eğitim programlarını kolaylıkla ve  etkin bir şekilde etkileyebilecekleri bir durum yaratacaktır Böylelikle yükseköğretim, işletmelerin çoğunlukla ihtiyaç duydukları çalışanlar yetiştirecektir.

Bu nedenle Özel İşletmeler ve demokrasi enstitüsü ortaklarıyla birlikte stratejik planlamayı destekleyecek bir yazılım (software) paketi oluşturuyor.  Bu yazılım iş dünyası ve universiteler arasındaki işbirliğinin gelişmesini önemli ölçüde etkileycek. Bu süreci kullanarak, yönetim ve izleme universiteler ve şirketlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek. Bu da işbirliği süreci yönetiminin daha etkili,hızlı ve ölçülebilir olmasını sağlayacaktır.

Bu yazılım seçilen üniversitelerde tanıtılacak , İnternetten ücretsiz olarak ulaşılabilecek ve Avrupa Eğitim enstitüleri arasında dağıtılacaktır

“Skills for the Future” Projesi çerçevesinde Portekiz’den (Gestão Total e Inovação Empresarial – GTIE Consultores S.A.), İtalya’dan (E.Ri.Fo.) ve Türkiye’den (AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ) ve Polonya’dan (Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym) toplam dört kurum hem iş marketinin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de gerçek işverenlerin ihtiyaçlarını yansıtacak böyle bir üniversite öğrenme programı üzerinde çalışmaktadırlar.
Proje en iyi işbirliği uygulamalarını çalıştırarak ve işbirliği için gerekli olan stratjileri tasarlayarak ve uygulayarak yüksek öğretim kurumları ve işletmeler arasındaki işbirliğini desteklemektedir.

Proje hakkında detaylı bilgi için lütfen Polonya’da bulunan proje ortağımızın ofisi ile irtibata geçiniz.
– Institute for Private Enterprise and Democracy, Ms Paulina Bednarz, tel. +48 22 630 98 04, e-mail: [email protected]