Bilgisayar Tabanlı Dinamik Matematik Soru Üretimi

BİLGİSAYAR TABANLI DİNAMİK MATEMATİK SORU ÜRETİMİ, E-İÇERİK OLARAK KULLANIMI

Bilgisayar tabanlı dinamik matematik soru üretimi, ders kazanımlarım içeren temel bir soru modeli oluşturarak, soru modelini değiştirmeden ve soru içinde var olan parametreleri yazılımsal olarak manipüle ederek binlerce hatta milyonlarca yeni soru üretmek biçiminde açıklanabilir. Bu çalışmanın amacı, bilgisayar tabanlı dinamik matematik soru üretim modeli oluşturarak, Fatih projesi kapsamında etkileşimli tahta ve mobil ortamlarda kullanılmak üzere lise matematik dersi kazanımlarına yönelik oyunlaştırılmış etkileşimli eğitim içeriğinin tasarlanması, üretilmesi ve öğretim ortamlarında uygulanmasıdır. Bu çalışma kapsamın¬da geliştirilebilecek dinamik matematik soruları ve oyunlaştırılmış içerikler, çevrimiçi ve çevrimdışı e-öğrenme ortamlarında etkin bir şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Matematik, E-içerik, Dinamik soru

Faruk EKİZ
Antalya Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi, Matematik Öğretmeni

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına yönelik çalışmalar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kapsamlı ve yüksek bütçeli projelerle desteklenmektedir. Bu amaçla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından, öğretmen ve öğrencilerin her sınıf düzeyinde e-içeriklere ulaşabilmesi için çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) geliştirilmiştir. Öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayalı yapılan pek çok araştırma, EBA’da kısıtlı içeriğin bulunduğunu ve var olan içeriklerin geliştirilmesi, güncelleştirilmesi ve zenginleştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu çalışmanın amacı, bilgisayar tabanlı dinamik matematik soru üretim modeli oluşturarak, Fatih projesi kapsamında etkileşimli tahta ve mobil ortamlarda kullanılmak üzere lise matematik dersi kazanımlarına yönelik oyunlaştırılmış etkileşimli eğitim içeriğinin tasarlanması, üretilmesi ve öğretim ortamlarında uygulanmasıdır.